Aker BP
Valhall/Maersk Invincible
25. mai
Beskrivelse av hendelsen/tilløpet: I forbindelse med pluggeoperasjon av brønn A-02 ble det etter avfyring av perforeringskanoner gjort en strømningssjekk av brønn som ga positiv strøm. Brønn ble stengt inn med BOP. Influx ble sirkulert ut via chocke manifoild til trykk og gass prosent var normalisert. Granskning av hendelsen vil bli iverksatt.

Lundin
Leiv Eiriksson
22. mai
Den skadde klatret en stige på bakre catwalk, gled på toppen og slo leggen i gratingen. Den skadde kontaktet sykepleier og mottok medisinsk behandling (sydde 8 sting). Han returnerte til arbeid 1,5 timer etterpå.

Statoil
Troll/Songa Equinox
17. mai
Lekkasje av BOP hydraulikkvæske til sjø. Total utslipp 43,2m3 hydraulikkvæske inneholdende 1300 liter Erifon HD603 (gul), 1300 liter MEG (grønn). Lekkasje i kobling etter BOP vedlikehold 27. april som ble bekreftet 17. mai ved visuell inspeksjon med ROV etter at kontrastvæske var tilsatt hydraulikkvæsken. Lekkasje stanset ved bruk av ROV.

Engie
Gjøa
22. mai
Klokken 15:06 feilet et kontroll/styringskort på brenngass systemet ombord på Gjøa, dette forårsaket en full nedstengning av produksjonen på Gjøa. Dette kontroll/styringskortet styrer all instrumentering som ventiler, trykktransmittere, nivåmålere, posisjonsgivere osv. Den kontrollerer logikk, og presenterer status fra alt dette i skjermbilder på operatørstasjonene. Isolert sett så genererer en slik produksjons stans ikke en Generell Alarm og en mønstring av beredskapsorganisasjon og annet personell ombord. I forbindelse med den automatiske nedstengningen fikk vi trykksvingninger i MEG lagrings- og brenngass systemene. Denne trykkendringen forårsaket at en væskelås ble tømt for væske og en mindre mengde gass (HC) kom inn i åpent drenering systemet via en MEG skille tank og ut av en sluk (drain) på dekk. En punktgass detektor som er lokalisert rett over en sluk ga utslag på HC (ca. 80% LEL), det samtidig observert HC indikasjon på en nærliggende HC detektor (ikke alarm). Det ble da besluttet av beredskapsleder å initiere en Generell Alarm for å få kontroll på alt personell ombord.

Statoil
Gina Krog
23. mai
Kl 10:40 gassdeteksjon Q 208 Gina Krog under Emerson logikk testing, NAS 1 generell alarm ble utløst automatisk. Emerson jobber nå med feilsøking. Vi mønstret ihht DFU 1. POB status kl 10:55 og POB kontroll kl 11:17, normalisert situasjonen kl 11:20 POB på Gina Krog felt 626 personer.

Statoil
Snorre B
19. mai
Utførende dyttet på plass last som hadde litt bevegelse under stropping. Han fikk tommelen i klem mellom sjakkel og utstyr. Utstyr var festet i kranvaier og kunne ikke falle ytterligere. Utførende gikk til sykepleier og fikk plaster og smertestillende. Ble sendt på land til røntgen og vurdering av lege. Det ble ikke konstatert annen skade på tommel enn sår og manglende negl men vedkommende ble sykemeldt resten av turen grunnet smerter i tommel.

Statoil
Statfjord C
20. mai
I forbindelse med demontering av flenser på brønn ble det benyttet muttertrekker. I det en person i arbeidslaget løftet muttertrekker opp fra grating (ca 30 cm) falt en 1 kg pipe av, traff grating og falt videre ned i en åpning mellom grating og brønn. Gjenstanden traff deretter en ventil like under grating, skiftet retning og traff kontraktør i hjelm og deretter i skulder. Fallhøyde ca 80 cm til treffpunkt på hjelm. Området under var ikke avsperret. Kontraktøren gikk til sykepleier for sjekk, og fortsatte arbeidet etterpå. Skaden har utviklet seg de neste 2 dagene og den skadde avslutter nå oppholdsperioden før tiden.

Statoil
Hammerfest LNG
24. mai
Ved arbeid på 56-HB varmevekslere skulle en liten plast kasse med verktøy flyttes på. Under flyttingen skled en momentnøkkel ut fra kassen og falt mellom rør og grating ca 12 m ned på gul gangvei mellom G og H området. Det var lagt duk rundt røret men den var ikke festet. BES vakt var på tur inn i området og var ca 3 meter fra stedet momentnøkkelen landet. Momentnøkkelen veide 1635 gram. Hendelsen følges opp videre og er registrert i Statoil sitt synergisystem med nummer 1507915.

Statoil
Oseberg
23. mai
Person klatret ned leider på BOP dekk (Oseberg B). Når person skulle stige ned fra nederste trinn mistet han balansen og tok seg for med høyre hånd. Vedkommende fikk smerter i håndledd og oppsøkte sykepleier. Sykepleier mistenkte bruddskade og vedkommende ble sendt i land for røntgen. Røntgenbilde bekreftet bruddskade i høyre hånd.

Shell
Nyhamna
25. mai
Lekter og slepebåt var lokalisert på Nyhamna i forbindelse med pigging og introduksjon av hydrokarboner i den nye Polarled linjen. Mellom kl 10:15-10:30 skulle Slepebåten flytte slepeskrevet fra stb side av lekteren og under flytting/løfting av skrevet falt det i sjøen. Tyngde på slepeskrevet er ca. 2 tonn. Avstanden fra dropp punkt til rør gate er ca 25-40 m og vanndybden på 80-110 m. Avstand til kai på Nyhamna ca 150 m.

Shell
Ormen Lange
18. mai
Under oppstart av produksjon etter planlagt nedstenging for prosjekt og vedlikeholdsarbeid på Nyhamna, ble det observert gassbobler fra brønn C6. Observasjonen ble gjort av ROV fra ROV fartøy som var ute for å utføre inspeksjonsarbeid. Etter en vurdering ble det besluttet å stenge ned brønnen. Før ny oppstart og produksjon fra brønnen iverksettes vil vi ha ROV på plass for observasjon. Videre beslutning om eventuell produksjon fra brønnen vil bli tatt på basis av de observasjoner som da blir gjort.

Statoil
Visund
25. mai

Oppdaget hydraulikkolje-lukt i området R20. Fant da at det var ekstern hydraulikk lekkasje på HV-ventil til test manifold for brønn A31. Ventiler på tur og retur hydraulikk stengt. Vasket område og reparert lekkasje. Totalt tap av hydraulikkolje toppside er 200 liter. Estimert utslipp til sjø er på 20 liter.

Statoil
Statfjord B
24. mai
Under oppveiing av sementslurry blir det jevnlig målt slamdensitet under oppveiing med manuell vekt. I denne forbindelse så skulle sementslurryprøve trykkes opp med en håndpumpe (volum ca 1dl). Nippel på prøvetakingsenhet løsnet når stemplet ble presset ned med håndkraft. Da fikk skadet person en sprut av våt sement slurry opp i ansiktet og under vernebriller. Behandling ble raskt startet. Etter behandling hos sykepleier ble skadet person transportert til land med SAR i samråd med vaktlege.

ExxonMobil
Ringhorne
26. mai
Feilmelding registrert på to gassdetektorer. Dette skyldtes vanndamp fra produsert-vannlekkasje fra rør tilknyttet 1. trinn separator. Produksjonen stengt, kontrollert trykkavlasting og drenering av separator iverksatt. Trykkavlasting av separator fullført etter ca 30min. Beredskapsorganisasjon varslet, men ikke mobilisert. Ingen HC gass detektert. Produsert-vannlekkasje samlet i åpen drenering. Ingen utslipp til sjø.

Statoil
Oseberg
26. mai

Person var i ferd med å tømme en konteiner med varer. I det han skulle fjerne last sikring på dørken i konteiner med venstre hånd støttet vedkommende seg med høyre hånd mellom dørblad og selve konteiner. Døren til konteiner lukket seg da med lav fart og tommel kom i klem. Gikk til sykepleier for undersøkelse og behandling. Reiste iland der røntgen viste brudd i høyre tommel.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

Forrige artikkelEnighet i sokkeloppgjøret – unngikk streik
Neste artikkelTre arbeidere omkom i eksplosjon på boreskip i Brasil

Warning: A non-numeric value encountered in /kunder/trfn_2131/petro_3570/public/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR