Wintershall
Brage
28. mai
Brønn A08 var klargjort for trekking av dypsatt plugg på 2500m, etter 3 års temporær tilbakeplugging. Brønnen var væskefylt med vann over plugg. I henhold til program, var det forventet en tapsrate mot reservoar på opptil 10m3/time når pluggen ble trukket, samt potensial for HC under plugg. Med denne bakgrunn ble det sirkulert via choke. Pluggen ble trukket og brønnen ble observert for stabilitet over flere timer. Tapsrate ble bekreftet til ca 10m3/time. For ytterligere verifisering av brønnstatus, ble det sirkulert bunn opp fra pluggdyp. Ved bunn opp fikk vi indikasjoner på hydrokarboner i retur fra brønn. Det ble videre forsøkt og kontrollert sirkulere ut HC fra retur via de-gasser. Kl 19.29 ble 2 gassdetektorer utløst i shakerrommet og crude observert i retur. Dette aktiverte generell alarm med mønstring (NAS 5.0 med tennkildeutkobling). Alle etablerte brønnbarrierer var intakt, sirkulasjonen ble stoppet og brønnen ble sikret. Situasjonen ble avklart kl 20.00

Esso
Slagentangen

4. juni
Mindre brann i Visbreaker. Årsak foreløpig uavklart. Slukket kl 0745. Ingen skader på person eller miljø. Aktuell enhet stenges ned, øvrige anlegg går. Nødetater på stedet, dimmitert kl 1100.

Faroe Petroleum
Esvagt Contender
3. juni
Under vedlikeholdsarbeid pa Esvagt Contender, Beredskapsfartoy til Deepsea Bergen, trakket et medlem av besetningen skjevt pa vei ned en trappe-leider. Skaden ble ferst vurdert som en forstuing. I dialog med rigg ble man neste morgen enig om a rekvirere SAR, for a frakte av pasient til land/sykehus. Brudd i skinnbein er påvist. Pasient blir fraktet til lokalt sykehus i Sverige for operasjon.

Aker BP
Ivar Aasen
5. juni
Aktiviteten som pågikk var overføring av MEG fra plattformsystem til temporær forbrukstank. En 1⁄2″ slange var lagt fra pumpe og opp til dekksnivå hvor det foregikk forberedelser til wirelineoperasjon. Under pumpeoperasjonen løsnet slangen og denne ble dratt tilbake av sin egen vekt. Underveis var det et fall av slangen i en høyde av ca 9.7m i et ikke avsperret område med tidvis ferdsel. Fallenergien en evnt. person i område kunne blitt eksponert for er estimert til 48J. Overføring av MEG ble stanset umiddelbart slik at konsekvensen av lekkasje til omgivelser er neglisjerbar.

Lundin
Edvard Grieg/Rowan Viking
7. juni
While preparing to land the 20″ casing hanger on 5-7/8” drillpipe, a diesholder (279 gram) dropped(28 meter) from the TopDrive down to rig floor. No personnel was inside red zone. The fall energy is calculated to 77 J. The die itself did not drop, but was loose after the diesholder had dropped (potential dropped object of 1.155 kg – potential fall energy 317 J)

Statoil
Snorre A
5. juni
Kutt/klem skade på finger ifm løfting med 7 t talje. Krok skulle hektes I sjakkel, denne glapp og ytterste del av venstre ringfinger kom i klem. Den skadede blir sendt til land med rutehelikopter for videre sjekk på legevakt for mulig brudd.

ConocoPhillips
Maersk Innovator/Eldfisk
7. juni
I forbindelse med kjøring av 20×24″ conductor i brønn S-28 ble det benyttet 2 kryssfinerplater for å tette åpningen mellom stillasdekk og conductor for å hindre fallende gjenstander. Under operasjonen får conductor en bevegelse grunnet bølgepåvirkning og sikringen til den ene platen ryker. Det medfører at platen som veier ca. 10 kg faller ned på EldS, først til W70 dekket med en fallhøyde på ca. 4 meter og videre ned til W30 med en fallhøyde på ca. 18m. Begge områdene var sperret av i forbindelse med den pågående operasjonen og det var ikke personell i umiddelbar nærhet.

Statoil
Troll/Songa Equinox
8. juni
H2S gas alarm ble utilsiktet aktivert og melding om mønstring i henhold til alarm instruks ble gitt. Det ble avdekket feil på en H2S sensor etter 2 minutter og melding om normalisering gitt. bakgrunn for alarm var en H2S sensor feil. Sensor er nå byttet. Videre bakenforliggende årsaker for sensor feil er under granskning.

Statoil
Tampen
19. mars
I forbindelse med SAR trening/ heisetrening på beredskapsfartøyet Stril Mercur var det glatt på dekk. Dette medførte at redningsmannens hø bein sklei ut og han fikk en vridning I kne. Grunn til at hendelsen er meldt sent til Ptil er at det først var en 1. hjelpsskade. Dette ble I ettertid en fraværsskade med sykmelding.

Lundin
Edvard Grieg
8. juni
Hand tools were dropped from the top of xmas tree on C23 to C21, total drop of 8 metres. The hand tools, which fell separately were a Ratcheting head, weight 1660 gram (130 J) and a pipe, weight 449 gram (35 J). The area around the worksite and the below worksite were barriered off and there was no injury to personnel or damage to equipment.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

Forrige artikkelLyser ut 93 blokker i Barentshavet og 9 i Norskehavet
Neste artikkel19 evakuert fra Gjøa

Warning: A non-numeric value encountered in /kunder/trfn_2131/petro_3570/public/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR