Statoil
Mongstad
10.juli
I forbindelse med aktivering av arbeidstillatelse i rørgate A-4000, støttet operatør seg på et varmt rør og fikk brannskade i hand. Operatør startet kjøling av hand umiddelbart, derfra til brannstasjon for kontroll og videre kjøling og videre til legevakt der den skadde ble sykemeldt.

Statoil
Gina Krog
11. juli
Klokken 15:06 ble det utløst generell alarm på Gina Krog pga en feil konfigurering i brann og gass/SAS systemet. Personell mønstret på Maersk Integrator, Flotell Endurance og Gina Krog iht instruks. Beredskapsorganisasjonene mønstret og produksjonen ble stoppet og brønner stengt. Boring var i sikker posisjon. Anlegget ble trykkavlastet. POB på feltet er 583. Kl 16:30 var situasjonen avklart og normalisering på feltet ble gjennomført.

ExxonMobil
Balder- og Ringhornefeltet
29.6
Ved bytte av en røykdetektor i UPS rom, fikk tekniker strømgjennomgang da han kom borti plusspolen på et batteri. Han holdt den andre hånden fast i rammeverk / festeskrue mens han jobbet. Han brukte ikke hansker. Mengde strøm er blitt beregnet til 0,0008 A DC. Dette utifra at batteripolen hadde 407 V og tekniker`s indre motstand ble målt til 500k ohm. Tekniker gikk til sykepleier for sjekk, som konfererte med vaktlegen og foretok EKG. Ingen behandling nødvendig og tekniker returnerte til arbeid. Merk: Ptil sin fortolkning av styringsforskriften §29 ved strømgjennomgang ble en først klar over etter gransking av hendelsen.

Statoil
Gina Krog
12.7
Klokken 14:15 ble det utløst generell alarm på Gina Krog etter linjedetektorfeil pga konfigurering i B&G/SAS. Feilen ble raskt identifisert og GA og mønstring stoppet kl 14:21 Personell var i gang med å mønstre på Maersk Integrator, Flotell Endurance og Gina Krog iht instruks. Beredskapsorganisasjonene mønstret. Gina Krog var i gang med varm ESD-test og produksjonen var stengt ned og anlegget var trykkavlastet da alarmen gikk. Boring var i sikker posisjon. POB på feltet er 577.

Statoil
Oseberg vestflanken/Union Lynx
12.juli
Description of incident/near-miss: During anchorhandling 2 of our crew got injured because they were washed over the deck and struck the boat landling which was stored on our deck.

A/S Norske Shell
Draugen
13.7
En forpleiningsoperatør observerte flammer og røyk inni en tørketrommel på vaskeriet. Operatøren trykket på nødstopp, tok nærmeste skumapparat, åpnet døren på tørketrommelen og sprayet skum på innsiden inntil det var slukket. Han trykket så den manuelle brannvarslingen.

Statoil
Heimdal
14.7
Kl.11.40 gikk generell alarm på Heimdal. Årsaken var at en gassdetektor gikk i feil og utløste brannpumpestart. På grunn av ugunstig vind (stille)
trakk eksos fra brannpumpe inn i HVAC-inntak M10 som igjen utløste røykdetektorer, som gir Generell alarm. Beredskapsorganisasjon og alt personell mønstret ihht. alarminstruks. PoB ble etablert og alle om bord ble gjort rede for. Aktuelle område ble raskt sjekket ut, og det ble avklart at det ikke var reell brann eller HC-lekkasje i områdene.. Situasjonen om bord ble normalisert, mønstret personell ble demobilisert og gikk til fellesrom
for debrief sammen med beredskapsledelsen. Statoil notifikasjonssenter ble varslet.

Statoil
Gina Krog
15.7
Klokken 07:00 ble det utløst generell alarm på Gina Krog pga en utløsning av Manuell- Elektrisk-Isolasjons (MEI)-knapp i omformerrom Q203. Personell mønstret på Maersk Integrator, Flotell Endurance og Gina Krog iht instruks. Beredskapsorganisasjonene mønstret og produksjonen og boring ble stoppet. Kl 07:50 var situasjonen avklart og normalisering på feltet ble gjennomført. POB på feltet er 573.

AkerBP
Valhall/Hod
15.7
Under problemer med å lukke en luke på en mudskip entret skadet person skip og forsøkte å lukke luken med et spett. Spettet glapp og skadet
person falt 1.4 m ned på dekk noe som sannsynligvis har resultert i håndleddsbrudd. Skadet person er sendt til sykehus med SAR. Hendelsen vil bli gransket.

Eni Norge
Goliat
14.7
When returning to the mother vessel during an Emergency Diver Recovery Drill, the small rescue davit system on the Light Daughter Craft (LDC) was not secured and in a swung-out position. The rescue davit was then caught in the Goliat dynamic mooring line. When the LDC accelerated it was not noticed that the davit was still in rescue mode. This created a tension that caused the davit to swing back forcefully. Connected to the davit is a
rope pulley with a karabiner and a rescue bridle, being the object swinging back, striking near the diver sitting in the standby chair. The diver was warned by fellow crew member noticing the tension and assumed brace position before the object passed. The diver was wearing his safety helmet.
Actions taken:
Time-out for safety and toolbox talks regarding launch and recovery procedures. Emphasis to all personnel regarding the need to operate in a timely, safe manner according to procedures. Furthermore, it was emphasized to all parties the requirement to timely report incidents, especially those concerning personal safety. The updated “LDC Launch and Recovery Procedure“ and the corresponding Management ofchange have been accepted by the responsible personnel. However, given the fact it is a generic procedure to be changed, both documents will be signed and entered into
SubseaPartner’s Business Management System on Monday July 17, 2017.The near-miss is registered in DeepOcean’s Synergi and will also be registered in Synergi and followed up by Eni Norge.

AkerBP
Ivar Aasen
16.7
hendelsen/tilløpet: Det foregikk injeksjonstest i brønn D4 ved bruk av temporære pumper rigget opp på værdekk. Mens pumpeoperasjonen var i gang kom det alarm inn til pumpeoperatør på tap av oljetrykk i motor. Mekaniker gikk ut for å inspisere og avdekket fort at det var en diesel lekkasje internt i pumpeskiden (høytrykksiden av pumpen inn på motor). Ca. 800 liter diesel lakk ut og ble samlet opp inne i pumpeskiden og på dekk.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

Forrige artikkelDet første stål-understellet til Johan Sverdrup er på vei!
Neste artikkelServicegigant vil ta en større bit av det norske brønnmarkedet

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR