Statoil
Troll C
18. juli
GA ble utløst av B/G systemet i søyler G10 og G40 kl.06:20, 18.07.2017. Dette aktiverte beredskapsorganisasjonen på Troll C og personell mønstret iht. alarm instruks. Det ble etter kort tid konstatert falsk alarm. Årsak til GA er funnet til å være svikt i et kort I B&G systemet.

Statoil
Gina Krog
18. juli
Klokken 19:22 ble det utløst generell alarm på Gina Krog. Personell mønstret på Maersk Integrator og Gina Krog iht instruks. Floatel Endurance var plassert i stand-off posisjon. Nivåtransmitter (43LST0116) indikerte høy-høy nivå i lavtrykksfakkel væskeutskiller. Måling fra transmitteren gikk opp fra ca 55 til 90 % og ned igjen i løpet av ca 1 minutt. Høy-høy alarm aktiveres på 90 % og denne utløste NAS 2 og generell alarm. To andre nivåmålere på væskeutskilleren viste stabilt nivå på 55 %. Reelt nivå i væskeutskiller ble bekreftet til å være 55 % avlest på nivåglass. Produksjonen og boring ble stoppet. Kl 19:40 var situasjonen avklart og normalisering på feltet gjennomføres nå. POB på feltet er 550 og POB (MIG+Gina Krog) er 185. 

Statoil
Heimdal
11. juli 

Kl.05.00 11.07.17 ble det av operatør i kontrollrom oppdaget at et helt nivå i PSD lå blokkert uten at det fremkom på en automatisk generert blokkeringsliste. Automatisk generert blokkeringsliste skal etter våre krav foreligge for å sikre tilstrekkelig oversikt over hvilke funksjoner, som er aktive og ikke. Hjelpeverktøy, som er i bruk, viste også avvik i oversikt. 

For tiden pågår det et prosjekt med bytte av prosessbrytere på Heimdal, og det kan være medvirkende til forholdet som har oppstått. Etter en grundig intern gjennomgang med fagpersonell og hovedverneombud og ledere på Heimdal har vi kommet til at alvorlighetsgraden i systemfeilen er «Gul 3» ihht vårt klassifiseringssystem, og dermed varslingspliktig til PTIL. Dette varselet kommer sent fra oss. Grunnen til dette er at vi har brukt tid på å fremskaffe tilstrekkelig fakta i saken og få en god forståelse for problemstillingen. Arbeidet med å utbedre svakheten med blokkeringslister er imidlertid satt i gang og pågår her ute på Heimdal.

ExxonMobil
Jotun B
20. juli
Person sklei i trapp i forbindelse med forflytning mellom to dekksnivåer, og fikk en vridning i ankelen som førte til bruddskade. Personen ble fraktet til SUS med SAR helikopter for videre medisinsk oppfølging.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

Forrige artikkel55 millioner fat ekstra løfter økonomien i Martin Linge-utbyggingen
Neste artikkelOMV jakter mer olje for å styrke Wisting-utbygging

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR