Statoil
Statfjord A
3. august
Vi har hatt en prosessmessig utfordring som har forårsaket at vi har fått kortvarige svingninger i innløps separator tog 2. Dette har gitt en kortvarig økning på olje i vann måling i ca 45 minutt. Situasjonen har forekommet en gang i døgnet i 3 uker. Olje til sjø ble avdekket torsdag 3.8.2017. Vi iverksatte umiddelbare tiltak ved å stenge brønn som slugget, men fikk et nytt oljeutslipp fredag 4.8 kl 21. Vannprøve ble analysert og målt til 125 ppm. Oljeutslippet er kalkulert til ca 50 kg. Ytterligere tiltak ble iverksatt med å heve nivå på inlet separator for å skimme over evt emulsjon. Dette har gitt ønsket virkning og rotårsaken antas derfor å være funnet.

Statoil
Veslefrikk
4. august
TT-sveiser hang I sele ca: 1,5 – 2,0 m. over vannflate, og holdt på med å slipe sveisefuge for sveising av sprekker I skrog. Arbeidstedet var på utsiden av søyle 1, i underkant av bracing. Arbeidsforholdene var i utgangspunktet greie, men en bølge slo litt høyere opp etter skroget. TT-sveiseren fikk i denne forbindelse vann opp til brysthøyde, noe som medførte at han fikk strømgjennomgang. Jobben ble stoppet, og vedkommende ble medisinsk sjekket ut av sykepleier og vaktlege. Etter medisinsk utsjekk og i samråd med lege, var operatør tilbake i jobb. Sjekk på jordfeilbryter på aktuell kurs er utført. Denne ble utført med Fluke 1653B Multifunction tester. Det er testet med måleutstyr på enden av skjøteledning brukt under hendelsen. Utstyr er identisk både under hendelse og under test utenom selve vinkelsliperen. Jordfeilbryter løste ut på 7,8 ms og ved 21 mA. Test ble utført to ganger med identisk resultat.

Lundin
Edvard Grieg
9. august
Under arbeid med plasmabrenner ble en person som oppholdt seg i sveiseverksted uvel/svimmel. Vedkommende ble fulgt til sykepleier for behandling hvor han fikk oksygen og reseptbelagte medisiner. Etter noen timers observasjon ble person friskmeldt i samråd med lege. Videre undersøkelser for å finne årsaksforhold pågår.

Statoil
Troll B
9. august
I forbindelse med demontering av en ventil fikk en mekaniker en finger i klem da ventilen skulle løftes ut. Mekaniker oppsøkte umiddelbart sykepleier, og ut fra en medisinsk vurdering ble vedkommende sendt til land med rutehelikopter for behandling på legevakten. Saken er registrert som en fraværsskade og følges opp i Statoils rapporteringssystem for HMS hendelser (Synergi)

ConocoPhillips
Ekofisk J
11. august
Da person skulle hente noen pallerkarmer fra reol, falt en liten pallekarm ut mellom reol og videre gjennom åpning i rekkverk til sjø. Vekt av fallende gjenstand = 6 kg. Fallhøyde til sjø = 20 m. Anslagsenergi = 1176 J. Det var ingen fartøy i området da hendelsen inntraff.

Statoil
Gullfaks A
11. august
Generell alarm og mønstring på grunn av røykdeteksjon i utstyrsskaft, nedre dekk G10U. Røykutvikling skyldes antagelig varmgang i lager på midlertidig sumppumpe. Pumpen ble stoppet og røykutviklingen stoppet umiddelbart (observert på CCTV). Det var ikke personell i skaftet. Området ble sjekket og klarert. Etter at S&R-lag fysisk hadde sjekket stedet, ble mønstringen avblåst kl. 15:10.

Statoil
Troll/Songa Equinox
11. august
Klemskade ifm demontering av hydraulisk blokk på rørhåndteringskrane. Person fikk hånd i klem mellom løftehåndtak og struktur. Behandling av sykepleier på platform med nedkjøling og videre helikopter til land for røntgen undersøkelse. Røntgen undersøkelse påviste brudd i tommel.

Statoil
Johan Sverdrup/Deepsea Atlantic
12. august
Smoke detected by 3 detectors in Fresh Water Generator room M135A at 11:06. hrs. All personnel muster according to station bill. After a short time ARL team confirmed no fire and that there was smoke from a rubber drive belt on the vapor compressor for fresh water maker. The water maker stopped and gave alarm in LECR just before pre warning of smoke indication alarm. The situation normalized at 11:20 hrs.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

Forrige artikkelAker Solutions kutter inntil 140 stillinger i Tranby
Neste artikkelVil bruke Songa Enabler på Skarv

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR