Statoil
Troll C
12. august
Produsertvann lekkasje i dobbeltbunn. 
Onsdag 9/8 så ble det ifm. Planlagt entring, observert ca. 35 cm vann i ett område av dobbeltbunn/box bottom når mannlokk ble åpnet. Etter omfattende feilsøking, og drenering så ble det 12.08.17 kl. 17:00 observert en lekkasje fra rør for produsertvann (fra prosess til sjø). Produksjon ble redusert slik at produsert vann kunne sendes med oljestrømmen til land. Dette vil si at røret med lekkasje ble tatt ut av drift, og lekkasjen ble med det stoppet. Lekkasjen er midlertidig reparert, og produksjonen ble deretter øket til normal drift. Målinger viser at hullet hadde en diameter på 3 mm. Videre undersøkelser vil gi svar på det fulle omfanget av lekkasjen, og mulige konsekvenser av denne.

ExxonMobil
Jotun B
14. august
Under håndtering av borerør fra boredekk til pipedekk ble «tubular feeding machine» (TFM) med drillpipe liggende i krybben kjørt mot rig istedet for mot pipedekk, hvilket ble øyeblikkelig oppdaget og stoppet. TFM stoppet, men «tail gate rollerem> åpnet seg og dette førte til at borerøret ble vippet ut av TFM krybben og skled ned på pipedekket (den ene enden) hvor den stoppet mot en dekksbjelke. Den andre enden ble liggende på TFM’ens lastearm. Borerøret er 13,7 m langt og 480 kg tungt. Hendelsen inntraff innenfor rød sone (avsperret område) hvor det ikke oppholder seg personell under operasjon.

Statoil
Kristin
14. august
lfm feilsøking på ventil på brannskumlinje gjorde en intern lekkasje i ventil at det var åpent mellom tilførsel og eksos på denne ventilen. Eksosen går til en avløpsledning med utløp til sjø. Utløpet var ikke synlig fra arbeidsstedet, men ble oppdaget av en person som jobbet i det området hvor utløpet er. Feilen ble raskt funnet og lekkasjen stengt av. Estimert 301 utslipp av brannskum, type RF-1.

Statoil
Kvitebjørn
15. august
Kranfører ønsket på grunn av sterk vind å senke kran ned i krybbe. Denne beslutning ble tatt uten at det pågikk lasteoperasjoner som involverte last. I forbindelse med at kranen skulle legges ned i krybben tok den borti teflonplate som er montert på innsiden av krybben for å beskytte kran når den legges ned. På grunn av sterk vind kom kranen noe ut av posisjon i forbindelse med at kranoperatøren låret kranen ned i krybben og hadde fokus på hvor han skulle plassere krankulen. Dette resulterte i en skade på teflonplate og 1 del av platen løsnet og falt ned på underliggende nivå. Platen veide 15,2 kg og fallhøyden var ca. 17 m. Det var ikke personell i området hvor gjenstanden falt.

Statoil
Oseberg
18. august
lfm klargjøring for sementjobb på Oseberg B ble rørlinjer spylt med sjøvann. Pumpe i drain tank klarte ikke å ta unna og væske gikk ut overløp og videre til sjø. Væsken i drain tank har for det meste bestått av vann, med noe boreslamrester og olje. Utslippet ble oppdaget ved observasjon på sjø og lekkasje umiddelbart stoppet. Utifra farge på oljefilm og utstrekning er det beregnet at 50 liter olje har lekket ut. Beredskapsfartøyet ble tillkalt for å vurdere om det var mulig å samle opp. Tilbakemeldingen var at filmen var for tynn til å kunne samles opp. Tiltak for å hindre gjentagelse følges opp i Synergi.

Statoil
Oseberg
18. august
Oljestripe ble observert på sjøen nord for Oseberg A plattformen. Etter feilsøking ble det oppdaget at det kom en liten dieselstråle ut fra røret til sugesiden av diesel dreneringspumpen. Dieselstrålen rant videre til sjø. Lekkasje ble midlertidig tettet og det er laget jobb for permanent utbedring. Det er beregnet at totalt 20 liter diesel har gått til sjø i den periode det har vært lekkasje (observert stripe på sjø).

Statoil
Korpfjell/Songa Enabler
17. august
NGO personell brutt 500m sikkerhets sone. Aktivister fra NGO Greenpeace brøt Songa Enabler’s 500 m sikkerhets sone på Korpfjell lokasjonen med rib båter og kayaker. Det ble etablert kommunikasjon med aktivistene og det ble gitt gjentatte instrukser om at sikkerhets sone måtte respekteres uten at dette har blitt etterlevd. Det ble etterspurt assistanse fra politi myndighet for å fjerne aktivistene som oppholder seg innenfor riggens sikkerhets sone. Kystvakt fikk instruks fra politi, fjernet aktivister og tok NGO fartøy i arrest.

Statoil
Mongstad
17. august
Torsdag 17.8.17 kl 1400 fikk to leverandører på vedlikeholdsoppdrag i aminanlegget (A-4000) utslag på personbåren gassmåler for H2S (målte verdier i intervallet 6-22 ppm). Personellet trekte seg da ut av området og områdetekniker ble kontaktet. Områdetekniker konstaterte at det var en diffus lekkasje fra isolert 4» rør på toppen av T- 4004. Området ble sperret av og det ble besluttet åta segmentet ut av drift. Det var ikke utslag på automatisk H2S deteksjon i området som følge av den diffuse lekkasjen.. Beredskap og ledelse blei informert. Mediet i systemet er H2S rik avgass fra aminregenerering. Driftstrykket er ca. 0,6 barg og temperaturen 107 grader Celcius. Lekkasjepunktet er identifisert men hullstørrelse ikke endelig avklart, men er mindre enn 10 mm. Lekkasjeraten er dermed< 0,03 kg/sek. Rørsegmentet som var involvert vil nå bli skiftet ut, omliggende segmenter i samme korrosjonsloop vil inspiseres og det vil jobbes videre med å avklare årsaken til at lekkasjen oppsto.  Det oppstod ikke skade på personell eller utstyr som følge av hendelsen.  Statoil Mongstad vil arbeide videre med å avklare årsaksforhold og klassifisering av hendelsen de kommende dagene.

Statoil
Johan Sverdrup/Deepsea Atlantic
18. august
Smoke detected by 1 detector at stairway venthouse port aft at 17: 52 hrs. All personnel muster according to station bill. At 17: 55 hrs ARL team confirmed no fire and that the smoke detector was triggered by cement dust from cement line. Stopped receiving bulk cement from the supply boat. POB control at 18.01 hrs. The situation normalized at 18:04 hrs.

ConocoPhillips
Ekofisk 2/4L
20. august
I forbindelse med arbeid i bysse på 2/4 L fikk involvert person et kort elektrisk støt i høyre arm da han skulle trykke på såpe for oppvaskmaskin. Støtet ble forårsaket da han kom borti bryter samt metall i underkant av bryteren. Kapsling var dobbeltisolert for å minimere fare for el. støt, samt at personen sto på en gummimatte da hendelsen skjedde. Det ble tatt EKG av involvert person og vaktlege ble kontaktet. Ikke behov for andre tiltak. Person tilbake i arbeid.

Repsol
Gyda
14. august
I forbindelse med reguleringsproblemer av cooling medium pumpe ble det mandag 14/8 besluttet å drenere ut cooling medium væske, og erstatte dette med rent pot vann. Istedenfor å drenere til lukket tank ble cooling medium pga. mangelfull kommunikasjon drenert til dekksdrein (open drain). Dreneringen ble gjennomført flere ganger i en periode på 2-3 dager. Siste drenering var natt til den 17 /8. Total mengde cooling medium væske som ble drenert er estimert til 22 m3. Cooling mediumvæsken ble gradvis tynnet ut av industrivann som ble benyttet til å etterfylle cooling medium tanken etter hver drenering. Utav mengden på 22 m3 av cooling medium er totalt innhold av MEG estimert til 650 kg og total volum av korrosjonsinhibitor (Kl-302C) estimert til 2001.

Eni
Goliat
20. august
Det ble på formiddagen 20.08. kjent lukt som kunne minne om diesel i nordskaftet på Goliat. Søk etter en evt. diesel lekkasje i nordskaftet ble utført uten at noen lekkasje ble funnet. Tidlig ettermiddag ble det igjen kjent tilsvarende lukt, og nytt visuelt søk ble igjen iverksatt. De som utførte søk mente at lukta kunne spores til atmosfærisk vent for servicevann tank 53TC003 i modul Nl0, elevasjon 24400. Lab tekniker ble kalt ned for å ta vannprøve fra tanken.

Etterpå ble det fremskaffet bærbar gassdetektor for å sjekke HC gasskontraksjon i tanken. Måling viste at ca 0,3 m nede i luftestuss ble det målt 20 vol% HC. Det ble målt ca 0,5 vol % HC ca 1,5-2,0 m fra stuss. Området ble avspenet og PA ble gitt om at nordskaftet var avsperret. Drift og vedlikeholdsleder ble deretter informert Denne informerte igjen OIM som umiddelbart besluttet å stenge ned produksjonen manuelt og kontrollert. I tillegg ble andre systemer stoppet for å unngå at ferskvann servicetank ble fylt videre med vann som da igjen ville presse HC-gass ut. Monitorering av situasjonen viste at det snart bare ble detektert HC­gass inne i tank. Sannsynlig årsak til gassdeteksjonen i Nl0 er svikt/brudd i vanneveksler 44HB001 mellom produsert vann og servicevann som medførte at produsert vann kom inn i servicevann.

Det er ikke permanent installerte gassdetektorer i området siden nordskaftet er uklassifisert og mekanisk ventiler med gassdetektorer i luftinntaket. Det ble ikke detektert gass av de permanente detektorene i luftinntakene. En intern gransking vil bli iverksatt med hensyn på å identifisere direkte og bakenforliggende årsaker til hendelsen samt anbefalinger om tiltak for å unngå gjentakelse. Produksjonen på Goliat FPSO vil være nedstengt inntil videre undersøkelser er gjort.

(Eni Norge opplyser til petro.no at produksjonen ble gjenopptatt etter sju dager, red. anm.)

Statoil
Snorre A
20. august
lfm klargjøring for revisjonsstans ble kilde for nivåmåling på 2.trinn separator trukket inn i kildebeholder 11.08.2017. Deretter ble tanken drenert for væske 13.08.2017. Ved måling for LRA 20.08.2017 ble det målt gammastråling i lukeåpningen til tanken over 7 ,5 µS/t. Det pågår kartlegging av personell for å avklare om eksponering er over årlig dosegrense. Separator er vannfylt for å hindre videre eksponering.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

Forrige artikkelStatoil får refs etter at kran knakk på Gullfaks B
Neste artikkelTre kjemper om subseakontrakten på Snorre

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR