Statoil
Troll B
27. august
Ifm grenkjøring av brønn H-4 ble vannkvalitet til sjø dårlig i en periode på 45 minutter. Alarm på rejectventil på hydrosyklon til 1. trinnseparator gikk ca klokka 02:30. Tiltak ble umiddelbart satt i gang og spotprøver av produsert vann ble tatt med 15 minutters intervall. Klokka 03:15 viste visuelle vannprøver og online olje i vann måler tilnærmet normalt produsert vann. Total mengde som ble sluppet ut, etter fratrekk av døgngjennomsnitt på 30 mg/l er ca 1860 kg olje i løpet av døgnet 26.08 klokka 12:00 til 27.08 klokka 12:00. 

Statoil
Norne/Island Wellserver
27. august
Under landing av helikopter på Island Wellserver, ble en brannhjelm på 1,7 kg plassert i nivå under helikopter dekk blåst over et rekkverk og falt ca 6,5m ned på dekk under styrehuset og videre ned på C dekk. Vi antar at brannhjelmen trillet videre ned en trapp til C dekk som er baugen på fartøyet. Det er særdeles sjeldent at det oppholder seg personell i dette området som hovedsakelig blir benyttet ved fortøyning av fartøyet. Området har rømningsvei, og er derfor ikke avsperret. Broen har overvåking av område der brannhjelm falt ned, slik at eventuelt personell i dette området ved helikopter landing hadde blitt fjernet.

ConocoPhillips
Ekofisk
28. august
I forbindelse med periodisk vedlikehold på et HVAC anlegg i drillingmodulen på 2/4 X fikk en person strømstøt i høyre pekefinger. Vedkommende ble sendt til SUS for videre oppfølging og overvåkning. Hendelsen granskes internt i henhold til interne prosedyrer.

Statoil
Oseberg
28. august
Under produksjon oppstod det en hydraulikk lekkasje i en hydraulikk slange til aktuator på en annalus ventil på brønn F-7. Det var personell i umiddelbar nærhet som fikk stengt av hydraulikk olje tilførselen. Trykkfall i 200 bar hydraulikk reservoaret førte til produksjonsutfall. Lekkasjen er estimert til ca.10-15 liter av Hydraulikk olje Mobil SHC 524.

Statoil
Kvitebjørn
29. august
Personskade med fravær. Brukte slagnøkkel for å løsne bolter. Bommet delvis på nøkkel og traff ytterste del av lillefinger på venstre hånd. Åpent sår som trengte å sutureres. Etter avtale med vaktlege ble den skadde sendt til land med rutehelikopter for røntgen undersøkelse. Undersøkelse på legevakt viser brudd i finger.

Statoil
Maersk Intrepid/Sleipner B
30. august
In March 2017 well B4 was temporary plugged with 2 barrier plugs and seawater in overbalance. The well had no pressure build-up at surface during the temporary P&A period. With closed drilling BOP the shallow barrier plug was opened 30.08.17 at 06:00 and the well took 69 m3 of fluid until contact was made with the sea water column. It is suspected that the deep barrier plug is leaking. Investigating is ongoing to confirm integrity of the deep barrier plug.

Statoil
Oseberg A
3. september
Det var avdekket en mindre gasslekkasje med IR kamera på en 10mm fittings på en ventilblokk. Under planlagt reparasjon løsnet fittings, og det ble frigjort gass gjennom røret med et prosesstrykk på 37 barg. Årsaken var at avstengningsventil mot prosessen var feilmerket. Det var ikke mulig å følge røret visuelt da ventilen var innekapslet sammen med flere andre. Gassdetektorer var i samråd med SKR overbroet da planen var å blø av et lite volum innstengt gass (1,5 meter i 10mm instrumentrør). 3 gassdetektorer i nærliggende område ga utslag på >20% LEL. Det ble gjort en vurdering på ikke å slippe gjennom nødavstengning i brann og gassystemet. Lekkasjen varte i 3 minutter før man fikk stengt av riktig ventil mot prosess. Vi iverksetter gransking for å få fram fakta og for å sette tiltak for læring.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

Forrige artikkel– Vurderer å kjøpe rigg igjen
Neste artikkelTechnipFMC tildelt subseakontrakt i UK

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR