Statoil
Gina Krog/Maersk Integrator
3. september
I forbindelse med en casing operasjon i jack-up boreriggens boretårn, falt en 334 grams gummi-klump ned 33 meter og landet på boredekket. To personer var i henhold til avtale (Tool-Box-Talk) inne i røde sone og gummi­klumpen landet 4 meter fra en av personene. Gummi-klumpen var skadet og løsnet tidligere i operasjonen etter en håndtering av casing med kort lengde. Det er gjennomført en time out og området er sjekket for andre skader.

Statoil
Troll/COSL Promoter
2. september
IP løftet guideanker over rekkverk (dette var tredje løftet) da det plutselig smalt til i hånden og han følte at noe gikk galt. Det var ingen berøring med struktur eller noe annet da skaden oppstod. Gikk til sykepleier for undersøkelse. Sendt til land for røntgen mandag 4/9-17, konstatert brudd i vristen på hånden og fraværsskade.

Gassco
Kollsnes
3. september
Skadet håndledd ifm deluge-test i område A44. I forbindelse med deluge-test i A44 skulle vedkommende skynde seg ut av området for ikke bli så våt. Dette medførte at vedkommende dunket hånden i strukturen. Vedkommende har vært på legevakten. Det var ikke brudd i hånden, men en kraftig forstuing. Vedkommende fikk beskjed om å holde hånden i ro i noen dager. Faktisk konsekvens foreløpig klassifisert til Personskade, gul 3 (Øvrig fraværsskade/personskade med alternativt arbeid)

Statoil
Statfjord A
4. september
Operatør jobbet med høytrykksspyling med 200 bars trykk. Han tørket av krypdyse med pekefinger og tommel. Tråkket på pedal da han skulle flytte vannslange som lå langs beinet, og spylte seg selv i tommel. Vedkommende ble fulgt til helsekontoret. Etter behandling av sykepleier ble personen transportert til Haukeland for videre undersøkelse og behandling. Ble utskrevet og jobber med oppgaver på land.

ExxonMobil
Jotun B
6. september
Røykdetektoren i en konteiner for midlertidig utstyr på lukedekk ga generell alarm (GPA) ved single deteksjon. Personell ombord ble mønstret. Det ble raskt avklart at det var en feil med røydetektor som forårsaket GPA, og arbeidet ble gjenopptatt.

Shell
Nyhamna
1. september
IP arbeidet med skifte av en deluge ventil og måtte bruke en del håndmakt. IP fikk smerter i brystkasseregionen. Etter noen dager valgte IP å oppsøke lege. Det ble konstatert mulig ribbeinsskade eller muskelstrekk, noe som medførte egenmelding og fravær.

ConocoPhillips
Ekofisk 2/4 Zulu
6. september
I forbindelse med tapt sirkulasjon på Z-03 og videre normalisering ble borestreng trukket ut til 1259 ft. En fikk da 210 psi trykk i annulus, 5 bbls gain og annular preventer ble stengt. Det var null trykk i drill pipe.

Aker BP
Maersk Interceptor
5. september
Stand med borerør ble flyttet fra rad 18 og til rad 30 i fingerbord. Etter at stand var plassert, ble kamera brukt for å sikre at låsene ble stengt og man oppdaget at en låsefinger manglet. Flytting av stands ble stoppet umiddelbart. Låsefinger ble funnet på en bjelke (Belly board beam) ca. 17 meter under fingerbord. Det er 15, 7 meter fra funnsted ned til boredekk. Området er en del av rød sone og det var ingen personer området. Hendelsen har blitt fulgt opp etter Aker BP sine interne rutiner. Fall høyde 17 meter, vekt 1,88kg. = 314 J.

Statoil
Sleipner A
7. september
Hendelsen ble initiert av feil på en trykk switch på brannvannsringledning. Dette initierte NAS, trippet anlegget, startet brannvannspumpene og initierte GA. Som en følge av hendelsen trippet kompressorturbinene noe som fører til at utlufting fra hoodene stanset. Etter 34 sek kom første lavalarm inn på gass i hood i B toget. Etter ytterligere 63 sek var to gassdetektorer i HH. CO2 anlegget ble da utløst og 37 sek. Kompressor og tilstøtende anlegg ble trykkavlastet. Gassdetektorene ble relativt raskt normalisert. Ved trykkavlastet anlegg ble kompressor hood åpnet. Det var ingen synlige skader på utstyret. Situasjonen ble normalisert. Personell ble frigitt fra livbåtene etter ca 45 min.

Statoil
Gullfaks
7. september

I forbindelse med at områdeansvarlig foretok sjekk etter skiftbytte, ble da oppdaget at nivå i lagertank for hydraulikkolje type Oceanic HW443 ND til Tordis J-1 H hadde hatt en markert nedgang siste døgn. Basert på dette ble det tatt utsjekk, og det ble konkludert at fra ca kl.09:00 07.09.17 til ca kl. 2100 07.09.17 er det beregnet et forbruk på 1015 liter. Etter at ventil 18-XY4106 og 18-XY4107 ble stengt har det ikke vært et forbruk av Oceanic HV443HD. Oceanic HW443ND er klassifisert som rød 4 i Chess på miljø(Enviroment)

ConocoPhillips
Ekofisk 2/4 Kilo
9. september
• Jobb med å skifte ut 3″ lavtrykkslinje for boreslam på galleriet v/skid dekk.
• Linjen ble kuttet med tigersag i mindre deler og fjernet stykke for stykke.
• Mindre gjenværende rørstykker (ca.20 cm), som ble kuttet på hver side av støtte, ble ikke sikret med stropp.
• Etter at u-bolten var kuttet løs i begge ender fra support, så ble rørstykket slitt løs for hånd fra malingen og korrosjonen som holdt den fast mot rørstøtten. I det den løsnet, glapp fagmann taket og rørstykket falt ned bak sparkelist og videre ned på skid dekk.
• Området under var avsperret og ingen personell befant seg i nærheten.
• Fallhøyde 4.5 m, vekt på rørstykke 4.5 kg, fallenergi -199 Joule

Statoil
Statfjord A

25. august
Person skulle flytte et rør på en tralle. Han feilvurderte egen styrke i forhold til rørets vekt. Han fikk smerter i ryggen da røret ble løftet, men fortsatte å jobbe ut skiftet. Gikk senere samme dag til sykepleier da han igjen fikk ubehag i ryggen. Ble sendt oå land neste daa. Hendelsen er senere klassifisert som fraværsskade.

Statoil
Songa Enabler
10. september
9 7/8″ pilot hull ble boret til 1216 mTVD RKB (Sjøbunn= 450 m RKB). På TD ble det pumpet sement for å plugge tilbake pilot hullet. Ved uttrekking av borestreng ble den stående fast med borekronen på 1055 m MD / 1054.6 m TVD RKB. Det ble gjennomført flere forsøk på å frigjøre borestrengen uten resultat. Det ble til slutt bestemt å kutte borestrengen. Dette ble gjennomført ihht plan. Det ble da lagt igjen radioaktive kilder i måleinstrumentet på borestrengen.

Statoil
Oseberg
10. september
Det ble avdekket brudd i hydraulikkolje slange til brønn F19 under normal produksjon. Dette førte til utslipp av hydraulikkolje til sjø via dreneringssystemet. Produksjonen ble umiddelbart stoppet. Det var ikke personell i nærheten når hendelsen skjedde. Lekkasjen er estimert til ca.20 liter og er av type Mobil SHC 524. 

Statoil
Grane
30. august
Person tråkket over under arbeid i modul. Han tråkket på opphøyd buet kant i dekket for oppsamling og vrikket foten. Skaden ble behandlet om bord som førstehjelpsskade, men medførte at vedkommende måtte gjøre «alternative» oppgaver i påfølgende dager. Han gikk da inn i samme arbeidslag, men formann omdisponerte laget slik at vedkommende utførte oppgaver som medførte mindre belastning på berørt fot.

Gassco
Kårstø
8. september
Viser til melding om el ulykke innrapportert fra Kårstø (TSP) til dere 12.09.17. Antatt strømgjennomgang hånd-hånd ved håndtering av varmebelte i laboratoriet, jordfeilvern ble utløst ved hendelsen. Jordfeilvern er testet i etterkant og løste ut ved ca 24 mA. Hendelsen har ikke medført personskade.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

Forrige artikkelWilhelmsen blir majoritetseier i NorSea Group
Neste artikkelLeiv Eiriksson borer Hurri for Lundin

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR