ConocoPhillips
Ekofisk 2/4 Kilo
9. september

  • Jobb med å skifte ut 3’’ lavtrykkslinje for boreslam på galleriet v/skid dekk.
  • Linjen ble kuttet med tigersag i mindre deler og fjernet stykke for stykke.
  • Mindre gjenværende rørstykker (ca.20 cm), som ble kuttet på hver side av støtte, ble ikke sikret med stropp.
  • Etter at u-bolten var kuttet løs i begge ender fra support, så ble rørstykket slitt løs for hånd fra malingen og korrosjonen som holdt den fast mot rørstøtten. I det den løsnet, glapp fagmann taket og rørstykket falt ned bak sparkelist og videre ned på skid dekk.
  • Området under var avsperret og ingen personell befant seg i nærheten.
  • Fallhøyde 4.5 m, vekt på rørstykke 4.5 kg, fallenergi ~199 Joule

Statoil
Statfjord A
25. august
Person skulle flytte et rør på en tralle. Han feilvurderte egen styrke i forhold til rørets vekt. Han fikk smerter i ryggen da røret ble løftet, men fortsatte å jobbe ut skiftet. Gikk senere samme dag til sykepleier da han igjen fikk ubehag i ryggen. Ble sendt på land neste dag. Hendelsen er senere klassifisert som fraværsskade.

Statoil
Oseberg Sør
10. september
Det ble avdekket brudd i hydraulikkolje slange til brønn F19 under normal produksjon. Dette førte til utslipp av hydraulikkolje til sjø via dreneringssystemet. Produksjonen ble umiddelbart stoppet. Det var ikke personell i nærheten når hendelsen skjedde. Lekkasjen er estimert til ca.20 liter og er av type Mobil SHC 524. Hendelsen blir fulgt opp i synergi.

Statoil
Grane
30. august
Person tråkket over under arbeid i modul. Han tråkket på opphøyd buet kant i dekket for oppsamling og vrikket foten. Skaden ble behandlet om bord som førstehjelpsskade, men medførte at vedkommende måtte gjøre ‘’alternative’’ oppgaver i påfølgende dager. Han gikk da inn i samme arbeidslag, men formann omdisponerte laget slik at vedkommende utførte oppgaver som medførte mindre belastning på berørt fot.

Gassco
Kårstø
8. september
Viser til melding om el ulykke innrapportert fra Kårstø (TSP) til dere 12.09.17. Antatt strømgjennomgang hånd-hånd ved håndtering av varmebelte i laboratoriet, jordfeilvern ble utløst ved hendelsen. Jordfeilvern er testet i etterkant og løste ut ved ca 24 mA. Hendelsen har ikke medført personskade.

Lundin
Leiv Eiriksson
11. september
Bobler av myrgass observert gjennom porter på ringrom mellom 36″x30″ og 13 3/8″x20″ foringsrør, og fra havbunnen i en avstand på ca 0.5 m fra brønnlokasjonen. Prøvetaking har bekreftet at boblene består av metangass. Observasjonen er klassifisert til nivå D4.1 ihht. kriteriene i Norsk Olje og Gass anbefalte retningslinje 135 (mindre hendelse med alle brønnbarrierer intakte).

Statoil
Grane
13. september
Det ble avdekket at en pumpe som er tilkoblet beholder inneholdende AFFF type RF1 har hatt en lekkasje gjennom en pakkboks. Lekkasjen har mest sannsynlig oppstått 7/9-17 og ble oppdaget om morgenen 13/9-17. Trend på skumtank viser en nivåreduksjon på 1% i perioden, som gir en lekkasje på 412 liter akkumulert. Denne mengden har gått via åpen drenering til dumpecaisson til sjø. Pumpen er nå isolert ut, og pakkboks blir utbedret.

Shell
Petrojarl Knarr
14. september
ESD 2.0 og generell alarm ble initiert av flamme detektor på akterdekk. Det ble raskt bekreftet at det ikke var indikasjoner på brann og situasjonen ble normalisert kort tid etter mønstring.

AkerBP
Ivar Aasen
1
5. september
Ved rutinemessig testing av vanntåkeanlegget, røk høytrykks nitrogenfylleslange fra flaskebank i vanntåkekabinett tvers av. Prosessoperatør sto like i nærheten og lår ble sneiet av slange. Operatøren ble rutinemessig sendt på medisinsk sjekk. Hendelsen vil bli gransket iht. selskapets rutiner.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

Forrige artikkelBrasse vokser – Faroe forbereder utbygging for 4,3 millarder
Neste artikkelTørr brønn – Scarabeo 8 går av kontrakten med Eni

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR