Statoil
Songa Enabler
11. september
Mannskap var i ferd med å plukke opp borerør fra styrbord rør-dekk til boredekk med rør kran (PRC). Borerør lå på strø (trebjelke) som det tredje laget over to lag med fôringsrør. Kranføreren klarte ikke å nå borerør mot babord for å identifisere riktig serienummer og ringte IP for hjelp. Operasjonen ble stoppet, og IP klatret opp på det tredje rørlaget. IP brukte spett for å rulle borerør mot styrbord side for å få tilgang til serienummeret. På grunn av høy sjøgang og endret rig retning (dynamisk posisjonering) oppstod det bevegelse i riggen som medførte at foringsrør flyttet seg. I denne situasjonen forflyttet også borerøret seg. IP stod på strø som løftet seg opp, med det resultat at IP falt ca 1,5 meter ned på fôringsrør. IP fikk smerter i mageregionen. Sykepleier ble tilkalt og IP ble transportert til riggens hospital for undersøkelse. Sykepleier gav smertestillende behandling og i samråd med vaktlege holdt de IP under observasjon. IP ble i påfølgende skift satt til alternativt arbeid og reiste senere hjem etter endt tur. Saken er under granskning.

BP
Valhall
16. september
Det skulle snues en brille på Brønn G-05 mot lukket dreneringstank. Ventiler oppstrøms og nedstrøms brille var steng, flens ble splittet med område tekniker tilstede og verifisert at ventiler holder tett. Etter en stund fikk CCR gassdeteksjon (1 punktgass) på IP brønn område. Områdetekniker sjekket område og konstaterte liten lekkasje fra ventil mot lukket drenering. Trykket på lukket dreneringslinje var 0,2 barg. GA satt manuelt på feltet og mønstring iverksatt. Situasjonen eskalerte ikke. Kontroll på hendelsen kl. 16.30.

Statoil
Oseberg A
17. september
Under rutinearbeid (FV årlig service på UPS i LER) på B&G UPS, skulle en i henhold til rutine legge over belastning til redundant UPS. Når en utførte denne operasjonen fikk en umiddelbart feilmelding på «kortslutning» dvs sikrings slo ut, og resultatet ble da NAS 0 og totalt strømutfall inkl SAS system, telefoner og UHF system. Trykkavlasting ble automatisk generert, og GA utløst. BSV’er ble stengt i henhold til matrise. Informerte over PA «Mønstring i henhold til instruks». SKR og beredskapssentral var uten signal uten lys og kommunikasjon. Sendte kurer til helitårnet med beskjed om å varsle 2. linje via satellittelefon, inklusiv varsling av områdeberedskapsressurser og HRS. Initialt de første minuttene gikk internkommunikasjon ut via PA, inntil UHF tilgjengelig etter ca 10 min. Verifiserte trykkavlasting, hadde streifvakter i områdene. Rekvirerte elektrikere, automatikere og SAS personell ut fra livbåter for å bidra til kontroll over situasjon. Blackstart startet etter prosedyre, gradvis oppstart av nødstrømsgeneratorer og normaliseringsaktiviteter påbegynnes.

Manglet en person i POB oversikt i lang tid, sjekk i LQ samt områder ble utført samtidig med retelling. Etter hvert begynte vi med personell lister og sjekket opp mot alle livbåter og mønstringsområder samt moduler med pågående tilbake stillings aktiviteter. Navn identifisert, person lokalisert og personell demobillisert fra Livbåter og normaliseringsaktiviteter ble igangsatt. POB-oversikt etter 33 minutter. POB-kontroll etter 2 timer og 27 minutter. Bortfall av alt samband og lys var en forsinkende tidsfaktor, samt forflytning av personell fra livbåt og til kraftstasjon / LIR og LER rom. Samlet personell for felles informasjon kl 11:30

Gassco
Heimdal
17. september
I forbindelse med avlasting av trykk i sjølinje fra Heimdal Riser til Vale subseabrønn ble dette avlastet til separator. Under avlasting strømmet det kondensat fra separator ned i closed drain tank og opp i vent på tank via et løp som var uteglemt ifm drenering av separator. Dette ble oppdaget og avblødning stanset. Basert på tid, nivå og trykk i tanken er estimatet på utslippet i området 10-100 liter.

Aker BP
Skarv
9. september
I forbindelse med utskifting av aktuator i ballast tank WBT4FP 09. juli 2017, følte 2 mekanikere som jobbet i tanken seg uvel. De hadde arbeidet i tanken i ca. 30 minutter da de avbrøt arbeidet og gikk ut av tank. De opplevde svie i hals, hodepine og rusfølelse. Førstegangsmålinger av tanken viste 3 ppm VOC. Kontinuerlig fjernmåling ved bruk av slange viste 4 ppm VOC, 2 meter over bunnen i ballasttanken da de evakuerte tanken. Mekanikerne oppsøkte helserådgiver (medic), og det ble i samråd med vaktlege gitt førstehjelpsbehandling i form av O2. Ved intern granskning er det avdekket at det er sannsynlig at gass/damp, heriblant VOC og metanol, fra utløp for produsertvann har trengt ned i ballasttanken i løpet av natt- og morgen 9.juli. Begge operatører har hatt vedvarende plager og blir fulgt opp av bedriftshelsetjenesten. Hendelsen er gransket på et lavere nivå av Aker BP, men det vil også bli igangsatt granskning med ekstern deltagelse.

Statoil
Grane, oljeledning til Sture
14. september
I forbindelse med beleggskadereparasjon på Grane oljerør, under riksvei 561, må det fjernes en betongkappe rundt røret. I operasjonen med fjerning av betongkappen fikk utførende operatør mistanke om at han var kommet borti røret. Arbeidet ble umiddelbart stanset og teknisk personell fra Transportnett/Statoil ble sendt til stedet for å undersøke røret nærmere i forhold til eventuelle skader på røret. Basert på de opplysninger, fakta og målinger Statoil sitter på, er det ingen mistanke om at integriteten på røret er svekket, men det vil allikevel bli utført ytterligere inspeksjon og målinger i løpet av de kommende dagene for å verifisere dette.

Statoil
Visund
19. september
Under løft av en slaghammer (verktøy for å montere bailer på DDM) med vinsj på boredekk, hektet toppen av forløper seg i en kant på ramme til DDM. Idet forløperen løsnet fikk slaghammer en plutselig bevegelse oppover. Enden på slaghammer traff SP i ansiktet. Personen ble truffet i venstre kinn, men var ved bevissthet hele tiden. Beredskapsledelse mønstret og SP ble sendt inn med SAR. Vedkommende er på Haukeland sykehus til utredning.

ConocoPhillips
Ekofisk/West Linus
18. september
Aluminiums deksel for isolering av rør på Wire Line cantiliver på West Linusløsnet og falt ned på W-51 dekk på Ekofisk 2/4 Z Fallhøyde 6,2 meter, Vekt 0,7 Kilo, Beregnet anslagsenergi: 43 Joule Området var avsperret og det var ingen personer innenfor sperringen.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

Forrige artikkelRemote piloting and onshore support
Neste artikkelKaefer og Bilfinger får nye milliardavtaler med Statoil

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR