Statoil
Gullfaks A
24. september
Feil på bryter for manuell utløsning av brannvann førte til deluge i område C07. Årsaken ble raskt avklart og vi valgte å ikke stenge produksjonen. Mønstring ble gjennomført.

Statoil
Songa Enabler
23. september
Kl 2340 Fikk Songa Enabler HC gass alarm, PAGA ble utløst og det ble mønstret i henhold til alarminstruks. Personell kontroll var etabler kl 23:52. Songa 2 linje, samt supply og St-by fartøy ble varslet ihht. varslings matrise. Etter videre undersøkelser så fant en ut at gass alarmen skyldtes avgassing fra 2 komponents maling ifbm. med arbeid i malersjappe. Kl 23:57 Normaliserte en situasjonen og personellet gikk tilbake til normalt virke. 24/9-17
Kl 00:02 ble Songa og Statoil 2 linjer varslet om at situasjonen var normalisert.

Statoil
Gullfaks A
22. september
Skadet person skulle holde en bunke tynnplater (ca. 1 meter høye) ut fra veggen for at en annen person skulle komme til en plexiglassplate som stod bak. Han mistet taket på platene og de veltet ned på foten hans. Gikk til sykepleier og fikk nedkjøling. Ny undersøkelse noen timer senere resulterte at vedkommende ble sendt på land for røntgen. Fikk lørdag tilbakemelding om at konklusjonen var «mulig brudd i et av bena i fotbladet». Sykemeldt i 14 dager.

AS Norske Shell
Ormen Lange
Nyhamna
25. september
Etter reperasjon av lastearm på eksportkai oppstod lekkasje av 15-25 liter kondensat til paving og sjø. Dette i forbindelse med tilbakestilling og testkjøring av lastearmen. Kondensatlekkasje oppstod gjennom luftehull i endelokk på lasteramen. Lekkasjen ble oppdaget og stoppet hurtig. Kondensat på paving ble samlet opp med absorbentmatter. Havnelaget ble mobilisert for å monitorere eventuelt synlig kondensat på sjø.

ExxonMobil
Jotun A
25. september
Alarm fra manuell brannmelder(manuell callpoint) i TP20 poopdeck førte til generell alarm og brannpumpestart. Situasjonen ble raskt avklart og mønstring avbrutt. Ved utsjekk av området ble det bekreftet feil på melder, og korrektivt vedlikehold er initiert for å utrede feilen på brannmelderen.

BP
Ula/Tambar
Tambar
23. september
Tap av posisjon på standbybåten Esvagt Caroline under skifte av søppelcontainer på Tambar. Fartøyet mistet kraften på styrbord Azimut og begynte å drifte bort fra installasjonen. En tom søppelcontainer som fremdeles var huket til kranen på Tambar sto på dekk. Matrosene flyttet seg fra dekk og inn i boligkvarter, kranfører løfter containeren av dekk og låret den ned i sjøen for å stanse pendling, deretter tilbake til Tambar. Hendelsen følges opp i henhold til selskapets rutiner.

Statoil Mongstad
25. september
I forbindelse med bytte av boreslange oppe i struktur over koksdrum, fikk en person finger i klem mellom flens på slange og rørflens når ny slange skulle monteres. Slange hang I
kranwire, men det var ingen kraning som pågikk når hendelsen oppstod. Drift og beredskap ble umiddelbart varslet og beredskap mønstret med medisinsk personell som ivaretok person på stedet før person selv klatret ned med sikring via sele, fulgt av klatrepersonell. Person ble undersøkt på bedriftshelsetjenesten og sendt videre til legevakt. Det ble sydd noen sting i finger og tatt røntgen. Videre er person sykemeldt.

Statoil
Heidrun TLP
26. september
Det ble foretatt vibrasjonsmåling på en slampumpe ved å rundsirkulere 1.14 sg brine på en væsketank. En åpen PSV ventil medførte at deler av brine volumet ble ledet inn i en annen væsketank der det sto 1.29 sg vannbasert slam. Slammet var av type Glydril, kategorisert som gul kjemikalie da det inneholder glykol i konsentrasjon 30 ltr/ m3. Etter en stund ble væsketanken fylt helt opp og en blanding av brine/slam rant ut på gulvet i tankrommet, ned i sluk til åpen drain og videre til sjø. Totalt volum av brine/slam blanding til sjø er beregnet til 19 m3.

AS Norske Shell
Subsea Viking
26. september
Lekkasje av ca 10liter hydraulikkvæske fra ROV under arbeid på Ormen Lange feltet. Arbeidet er relatert til fjerning av tidligere mistet utstyr under steindumping. Hydraulikkvæsken kategoriseres som svart pga ingen miljøklassifisering med HOCNF-data.

Lundin
Edvard Grieg
28. september
Edvard Grieg fikk et strømutfall (black-out) kl 06:39, og med påfølgende nedstengning av prosessanlegget. 06:44 gikk alarmen fra en røykdetektor i et høyspentrom. Like etter aktiveres enda en røykdetektor. Dette aktiverer PA og mønstring av personell på både Edvard Grieg og Rowan Viking. Full POB kontroll på begge installasjoner etter kort tid. Søk og redningslag bekrefter noe røyk i rommet, men ingen spor av åpen flamme eller årsak til røyk. Situasjonen under kontroll, og mønstring avsluttet kl 07:22. 2. og 3. linje beredskapsorganisasjon ble varslet og informert underveis i hendelsen.

ConocoPhillips Skandinavia AS
Eldfisk
2/7S
28. september
ELDS SKR fikk alarm på lavt nivå på skumtank for multi deluge skid. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at en returventil til skumtank har stått åpen etter utført delugetest. Volumet som er drenert fra tanken og videre til «drain caisson» er anslått til å være 10 m3. Konsekvens: Utslipp av 10 m3 skumkonsentrat (rødt kjemikalie) til sjø.

Statoil
Åsgard
28. september
Under årlig rutineinspeksjon med ROV av rørledning P-101 ble det avdekket en gasslekkasje fra røret kl 03:08, torsdag 28.sept 2017. Posisjonen til lekkasjen var ca 3 km sørøst for Åsgard A. P-101 ble kjørt ned kontrollert og trykkavlastet. Initiell lekkasjerate ble ikke målt, men antas å være lav. Foreløpig lekkasje vurderinger er basert på observasjoner fra ROV og ikke påvist trykkfall i rørledning som var i normal produksjon. Varigheten på lekkasjen er foreløpig ukjent.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

Forrige artikkelDrilling and Well Completion Manager – DEA Norge
Neste artikkelWood Group fullfører stor-oppkjøp

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR