Statoil
Snorre B
18. januar
Under inspeksjon av kran ble det oppdaget at en grating plate var borte. Platens størrelse er 1 x 0,25 meter og vekt 2,9 kg. Graitingen ble funnet på dekk og sannsynligvis løsnet under sterk vind, fallhøyde ca 8,1m.

Engie
Gjøa
18. januar
Under normal operasjon klokken 07:10 om morgenen 18. januar ble det oppdaget av en områdetekniker at en aluminium transport kasse var skadet/deformert. Den direkte årsaken til skade/deformasjon på transportkasse ble identifisert til å være snø/is som i løpet av natten hadde falt ned fra flammetårn. Det ble observert av områdetekniker snø/is ansamlinger på struktur i høyden til flammetårn. Hoveddekk med tilhørende dekk ovenfor ble umiddelbart stengt og sperret av. Vi har ingen indikasjon på størrelse/vekt på is/snø som falt ned. Basert på observasjon av lokasjon av is/snø ansamlinger i fakkeltårn samt skade på transportkasse har vi antatt at det har vært is/snø formasjon på 3 kg som har falt ned rundt 60 meter. Fallenergi er da beregnet til å være 1765,8 Joule. Ingen personer kom fysisk til skade.

Aker BP
Alvheim
21. januar
I en åpen slop tank ble det oppdaget gass med portabel gassmåler som lå med slange i bunn av tank. Denne viste 70% LEL HC i slop tank. Det ble observert væske i bunn av tanken. Det var ikke deteksjon på andre gassmålere utenfor tank og ingen personell ble eksponert. Kontrollrom ble varslet, arbeidet i området stanset. Personell ble trukket inn i LQ og produksjonen kontrollert stanset. Hendelsen blir fulgt opp iht Aker BP interne prosedyrer.

Point Resources
Jotun A
25. januar
Alarm fra manuell brannmelder førte til generell alarm og mønstring. Området ble klarert av uteoperatør og mønstring avbrutt. Arbeidsordre opprettet for feilsøking og utbedring av brann og gass system loop.

Lundin
Leiv Eiriksson
25. januar
Varmgang i luftkompressor for serviceluft ga aktivering av to detektorer og GPA. Mønstring ble initiert og fullført. Person tilstede i rommet stoppet kompressoren, ingen flamme ble observert. Normale operasjoner ble gjenopptatt 13:55.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

Forrige artikkelBreak-even for Sverdrup fase 1 er nå under 15 dollar
Neste artikkelMilliardavtale til IKM Kran og Løfteteknikk

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR