ConocoPhillips
Eldfisk
28. september
ELDS SKR fikk alarm på lavt nivå på skumtank for multi deluge skid. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at en returventil til skumtank har stått åpen etter utført delugetest. Volumet som er drenert fra tanken og videre til «drain caisson» er anslått til å være 10 m3, hvorav mengde rødt kjemikalie er 1,4%, anslått til 140 liter.

Statoil
Statfjord B
29. september
I forbindelse med at det ble oppdaget ulyder fra en truck så ble det startet feilsøking på en drivreim. En person fikk klemskade i 2 fingre og behandling hos sykepleier. Det ble deretter besluttet å sende skadet person inn med rutehelikopter for videre undersøkelser på land.

Aker BP
Valhall IP
29. september
I forbindelse med overføring av oljebasert borevæske internt på feltet, oppstod lekkasje og søl på dekk fra en tilkoblingsstuss på overføringslinjen hvor avstengingsventil stod i åpen posisjon. Totalt utslipp er beregnet til 475 liter hvor utslipp til sjø er estimert til 50 liter. Hendelsen vil bli fulgt opp i henhold til selskapets retningslinjer.

ExxonMobil
Balder
1. oktober
To røykdetektorer i babord generatorrom slo ut og medførte nedstengning og mønstring. Hverken personell som jobbet (motorservice/støvsuging) på stedet, overvåkningskamera eller beredskapslag registrerte ikke røyk i rommet. Normalisering gjennomført.

Statoil
Oseberg C
29. september
Ved rutinerunde i anlegget oppdaget operatør at det sprutet hydraulikkolje fra aktuator til manifoldventil til brønn C-18. Hydraulikk tilførsel ble stengt og hydraulikklekkasjen stoppet. Årsaken til lekkasjen var en defekt pakning. Hydraulikkoljen er av type HVXA32HP. Hydraulikk reservoaret ble etterfylt og totalt utslipp beregnet til 70 liter. Det meste av utslippet gikk gjennom grating og til sjø.

ExxonMobil
Jotun B
1. oktober
Under håndtering av produksjonsrør (tubing) fra boredekk til pipedekk skled den ene enden røret utenfor krybben på «tubular feeding machine» og ned på pipedekk hvor den stoppet mot en konstruksjon. Den ene enden av røret inneholdt en EVO-plug som medførte en vektubalanse i røret som håndteringsprosedyren ikke tok høyde for. Ubalansen forårsaket unormal vipp i røret da operatøren åpnet elevatoren for å slippe røret ned i krybben. Prosedyren er nå oppdatert. Borerøret er 11,6 m langt og 455 kg tungt. Hendelsen inntraff innenfor rød sone (avsperret område) hvor det ikke oppholder seg personell under operasjon.

ExxonMobil
Jotun B
2. oktober
GA og Mønstring iverksatt på grunn av utslag på en røykdetektor. Området sjekket ut og feil på detektor konstatert. Mønstring avbrutt.

Statoil
Hammerfest LNG
2. oktober
I forbindelse med lekkasjetesting på en varmeveksler, 46-HA-102, begynte operatør kl 12:23 opptrykking av veksler med N2. Ved trykk ca 0,5 bar kom det et smell og blåste bundle ca 70 cm ut fra veksler. Bundle veier iht datatblad 1200 kg. 3 personer stod i umiddelbar nærhet av bundlen. All personell sto på siden av veksler når bundle blåste ut. En person sto foran bundle men flyttet seg rett før hendelsen Det frigjorte trykket medførte at hjelmen blåste av hodet på en av personene som var tilstede. Ingen personer ble skadet i hendelsen. Involvert personell er fulgt opp i etterkant. Hendelsen er registrert i Synergi med nummer 1519681. Hendelsen vil bli fulgt opp med intern gransking i Statoil.

ExxonMobil
Jotun B
3. oktober
Under håndtering av produksjonsrør (tubing) fra boredekk til pipedekk skled den ene enden røret utenfor krybben på «tubular feeding machine» og ned på pipedekk hvor den stoppet mot en struktur. Borerøret er 13,7 m langt og 480 kg tungt. Hendelsen inntraff innenfor rød sone (avsperret område) hvor det ikke oppholder seg personell under operasjon.

Gassco
Nyhamna
2. oktober
Helikopter observert i retning fra sør mot nord over anleggets sikkerhetssone, i ca 200 meters høyde. Operatør av helikopter ikke identifisert. Ingen bilder eller annen dokumentasjon tilgjengelig. Luftsfartstilsynet ble kontaktet per telefon og mail i etterkant av observasjon.

ConocoPhillips
Eldfisk
4. oktober
Instant YESD initiert på 2/7D Embla kl 15.21, under arbeid med elektrisk brokobling av HVAC system, der brann og gass noden feilaktig falt ut. Beredskapsorganisasjonen mobilisert per instruks. Situasjonen og brann- og gassnoden ble etter kort tid normalisert og oppstart av produksjon iverksatt samme kveld. Embla er en normalt ubemannet plattform.

Gassco
Nyhamna
3. oktober
Røykdetektorer i server instrument rom initiert kl 21:15, DFU 8 aktivert.; brann i adminbygg. Svak røyk og lukt i rom, ingen synlig kilde. Beredskap situasjon avsluttet 22:00. Videre undersøkelser pågår for å identifisere årsak.

Aker BP
Tambar
3. oktober

Personell på Tambar oppdaget at det kom vann ned fra helidekk. Ved sjekk viste det seg at brannkanonen øst på helidekk lakk sjøvann. Videre undersøkelser viste at det hadde vært gradvis fall i sjøvannstrykket på Tambar fra ca. 7 bar til ca. 3 bar. Løftepumpen ble stoppet og startet igjen og sjøvannstrykket kom da opp til normalt trykk. Utløserventilen (pilot styrt) på brannkanonen hadde løst ut og ført til at brannskum (AFFF) ble sluppet ut til sjø. Mengde antas å være ca. 300 liter.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

Forrige artikkel15.743 besøkte OTD
Neste artikkelNye Yme vil koste 8 milliarder kroner

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR