Statoil
Oseberg B
9. oktober
SKR fikk inn gassdeteksjon (singel gass) i området C30 kjellerdekk på OSB. Områdeoperatør var i nærheten, og fant raskt lekkasjen. Lekkasjen kom fra en mengdemåler, som sitter på  trømningsrør fra gassinjeksjons manifold til gassinjeksjon brønn B-15. 2 detektorer kommer etterhvert inn over 20 % LEL og NAS 2 blir automatisk aktivert og mønstring gjennomføres ihht alarminstruks. Brønn B15 og gassinjeksjonsmanifold ble trykkavlastet og deluge utløst i området. Ingen utslag på gassdeteksjon kort tid etter avstengning/ trykkavlasting.

Statoil
Tjeldbergodden
8. oktober
Metanollekkasje på 32L428 (linje fra 32H1505A-> refluxdunk). Lekkasje trolig i/ rundt bend. Området er avsperret, lekkasje blir samlet opp i 1000l dunk. Mengde: ca 1 dråpe i sekundet. RUH 1520398 blir oppdatert med bilder / mer info når lekkasje er avisolert mandag ettermiddag 09/10-17.

ConocoPhillips
Eldfisk/Maersk Innovator
8. oktober
General alarm utløst på Mærsk Innovator. Beredskapspersonell ble sendt ned for å sjekke ut  alarm. Området ble klarert, ingen faresituasjoner ble oppdaget. Aktuell brannmelder hadde knust glass. POB ble oppnådd kl. 18:57. Konsekvens: Stopp i boreoperasjon S-05. Mønstring av personell og mobilisering av Mærsk Innovator beredskapsorganisasjon.

ConocoPhillips
Eldfisk
8. oktober
I forbindelse med avsperring av område (W70) oppdaget dekksoperatør en plastbit (polyuretan 0,41 kg) på dekket som viste seg å stamme fra krankrybben, 13m over W70 dekket. Teoretisk anslagsenergi: 52J Polyuretan plater ble montert den 9.mai 2016 grunnet problemer med originalt montert treverk.

Aker BP
Ula
8. oktober
En person var i ferd med å koble ned en pumpecontainer som var koplet til plattformstrøm 230V. Personen plasserte hånden i bunn av styrepanel mellom en nødstopp bryter og panelrammen da han følte at han fikk et strømstøt gjennom hånden. Person gikk til sykepleier for undersøkelse og ble videre fulgt opp av vaktlege via sykepleier offshore.

ConocoPhillips
Eldfisk
9. oktober
Kl 12:20 total bortfall av strøm pga røykutvikling fra generator for normalstrøm (Aggreko). Produksjonen ble stengt ned. Personell mønstret og POB kontroll oppnådd etter 7 min. Normalisering og oppstart av produksjonen kl 13:44.

Statoil
Statfjord B
10. oktober
Ved test av brannvannkanoner ble brannvannspumper aktivert i henhold til rutine. I forbindelse med denne operasjonen løsnet et rørstykke på 9.1 kg og en tilhørende plate på 0.62 kg, de falt 11 meter til dekket under. Delene landet på to forskjellige steder. Det var ingen personer i nærheten.  Det vil bli utført gransking av hendelsen.

Statoil
Mongstad
10. oktober
Under lasting av skip ved kai 3 ble det ropt inn fra båtens kontrollrom at lasting måtte stoppes. Kontrollromsoperatør stoppet lasting umiddelbart og begynte å stenge bomventil. Kort stund etter kom nødstopp på kaien inn, og kontrollrom fikk beskjed om at det var et brudd på slangen. Kamera i kontrollrom viste at lasteslangen var delt i to, hvor den ene delen hang fra båt og ned mellom kai/skipsside, mens den andre delen lå på kaien med oljesøl på både land og sjø. Beredskapsorganisasjonen ble mobilisert og oljevern aksjon ble iverksatt. Stasjonere kai lenser ble lagt ut rundt skipet og det ble startet oppsamling av olje fra sjø og kai. I tillegg ble det lagt ut absorberende lenser, både innvendig og utvendig av kai lensene. Det er ingen observasjoner på at olje er kommet utenfor lenser. Mengde utslipp er estimert til ca. 3 m3 tungolje med tetthet over 1. Deler av oljen er samlet opp, men mengde er ikke beregnet. Basert på type olje og mengde utslipp, vil dette utslippet ha begrenset miljøpåvirkning.

Engie
Gjøa
12. oktober
Under brann og gass testing fikk vi brannpumpe start. I den forbindelse fikk vi trykkøkning i rørsystemene og en lekkasje ved en brannhydrant i søyle nr 3. Lekkasjen var i nærheten av branndetektorer som ble utløst og vi fikk en mønstringas alarm. Avstenginsventilen til brannhydranten ble stengt og situasjonen var avklart og mønstring ble avblåst.

Statoil
Snorre A
12. oktober
Ved utsirkulering av boreslam på brønn P14 ble gassalarm utløst med påfølgende mønstring iht alarminstruks. Situasjonen ble raskt avklart og personell gikk tilbake til arbeid etter 30 minutter. Årsak til gassalarm skyldes utsirkulering av gammelt boreslam bak foringsrør på P14. Dette var forventet på forhånd, men stigningen kom raskere enn forventet slik at man ikke klarte å ta aksjon før brann og gass systemet automatisk stengte ned produksjon. Alle barrierer mot reservoaret var intakt.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

Forrige artikkelLundin inngår subseaallianse med TechnipFMC
Neste artikkelDropper riggavtale på Rowan Viking

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR