Aker BP
Alvheim
15. oktober
Under operasjon med ROV for å sjekke stigerørsvinkelen, ble det observert noen dråper med oljebasert borevæske som kom ut av drepe linjen på et bend på LMRP. Det var i forkant av operasjonen gjennomført en trykktest til 50 bar med bekreftet integritet på linjen. Ved tilsvarende dykk 4 dager tidligere ble det ikke observert noe drypp. Med en rate på i underkant av 1⁄2 liter / time er potensielt utslipp mellom 10 og 50 liter.

Norske Shell
Island Connector (mobilisering for Draugen)
15. oktober
I forbindelse med rengjøring av vinduet på tårnbua i moonpoolområdet falt beskyttelsesrammen ned på dekk. Rammen skulle svinges unna for tilkomst da sveisen mellom rammen og hengslene røk. Rammen veier ca. 80 kg og falt ca. 8 m. Området nedenfor var sperret av som «rød» sone, og det ble følgelig ingen personskade.

Engie
Gjøa
16. oktober
Under vedlikehold på Heatere skulle jordfeilvernet også testes på 690V avgangen på tavle 82EN400A. Under testingen fikk en person strøm i seg. Strømgjennomgangen var såpass kraftig at jordfeilbryteren på 30mA løyste ut, dvs personen fekk 230V og ca 30mA strømgjennomgang. Personen ble tatt hand om av medisinsk personell. Personen ble sendt til Haukeland sykehus for observasjon og er utskrevet nå.

Aker BP
Valhall IP
17. oktober
I forbindelse med testing på brønn 2/4-G17 ble det klargjort for å bruke shear-pumpe (del av test program). Ved en feil ble det linet opp slik at boreslam isteden ble pumpet ned testlinje til wellhead dekk på IP. Testlinjen var åpen og boreslammet havnet på dekk, og gikk deretter til sjø. Noe boreslam ble fanget opp i dreneringssystemet. Volumet til sjø er estimert til max 5m3 basert på volum i tanker før og etter hendelse, boreslam på dekk, i rør og i dreneringssystem. Hendelsen følges opp i henhold til selskapets retningslinjer.

Repsol
Varg/Rowan Stavanger
17. oktober
Den 17 oktober klokken 08:15, ble generell alarm aktivert etter at det ble detektert gass (7% LEL) i shaker området. Dette skjedde i forbindelse med trekking av tubing hanger. Hendelsen kom raskt under kontroll, men 1. linje beredskap ombord på riggen ble aktivert, og personell ble mønstret. Brønnen ble stengt inn og observert for trykkopbygging. Brønnen ble så fortrengt til sjøvann med stengt BOP. Ingen trykkoppbygging observert. Mønstring av beredskapsorganisasjonen er bakgrunn for denne meldingen. Selve gassutslippet er vurdert å være ubetydelig.

Statoil
Troll C
19. oktober
Generell alarm med påfølgende mønstring av organisasjonen i forbindelse med gassdeteksjon i turbinhood HTB. Detektorer i avtrekk systemet fra turbin hood ga utslag på gass. Turbin hood har overtrykk. Som følge av deteksjonen ble NAS 2 automatisk uløst – med momentan stopp av kompressorturbinen. Ved stopp av turbinen stenges gasstilførsel til turbinen momentant – dette skjedde og indikasjon på gass fra deteksjons systemet var ikke lenger tilstede. Personell mønstret i LB, inntil turbin hood ble entret og ingen andre forhold ble observert og situasjonen klarert 2 linje ble kontaktet og situasjonen gjennomgått og klarert, 2 linje varslet muntlig videre til HRS og PTIL. Avtalt at vi sender skriftlig varsel til PTIL i dag ihht R10591 som resultat av mønstringen. For øvrig fungerte automatiske systemer og organisatoriske/beredskapsmessige systemer som forventet. (Vi har i dag feilsøkt og funnet at årsaken var en bruddskade i primær dieselmanifold rør.)

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

Forrige artikkelPoint har fått grønt lys til å drifte feltene de kjøper av ExxonMobil
Neste artikkelOcean Installer går i allianse med Baker Hughes

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR