Aker BP
Valhall IP
22. oktober
A 12 1⁄4» section was drilled to section TD (3268m) with use of MPD. When taking survey at TD, the well started loosing mud with 70 bbl/hr, a LCM pill was pumped but losses started again. Initial loss rate 260 bbl/hr gradually reducing to 0. Pulled up to 3061m and prepared for pumping Frac-cem cement to seal bottom of hole. Observed well ballooning back, initiated circulation and observed returns on an increasing trend. Shut well in at 05:00 on Sunday morning (22/10). Observed pressures. Initiated circulation taking returns though closed BOP and choke line. Experienced problems pumping past bit/BHA. Attempted
to move/work string. String stuck without the ability to circulate. Pressure on annulus: 404 psi at 09:00 on Monday. Onshore/offshore team in place, working on well control and way forward (cutting pipe and regaining circulation). Current classification: Level 3 (green), class 1: Low risk HC or water kick.

Aker BP
Maersk Interceptor/Tambar
22. oktober
Hendelsen inntraff i forbindelse med kjøring av 20″ x 22″ Lederør. Det var kjørt 107m og bunnen av lederøret var ca 30m over sjøbunn da slipset, som lederøret var hengt av i, åpnet uten forvarsel og lederøret forsvant nedover. ROV observerte bunn av lederør da hendelsen inntraff. Basert på observasjonene kan man anta at lederøret skled ned i 26″ hull som var boret for dette. Områder på rigg og plattform var sperret av, og ingen personer var innenfor sperringene. Skade på utstyr begrenser seg i hovedsak til skade på slips.

Statoil
Statfjord B
20. oktober
I løpet av siste døgn er det i forbindelse med test funnet ving og masterventiler på brønner som ikke stenger på første signal. På bakgrunn av dette er det besluttet å stenge ned brønnene for feilsøking og bekreftelse av sikkerhetsfunksjoner.

Statoil
Island Wellserver/Åsgard
20. oktober
Under arbeid med lett brønnintervensjon fikk vi en utilsiktet stopp av styrbord azipull thruster. Dette resulterte i at posisjon ikke kunne opprettholdes. Fikk da avdrift som resulterte i EQD. Frakopling av UTH-Umbilical Termination Head (EQD) gikk i henhold til prosedyre. Wireline verktøy streng var sikret i toolcatch når hendelsen inntraff. Ventilene på BOP stengte i henhold til krav. Brønnens integritets status er fremdeles som før oppstart av jobben. Det ble ikke noe skade på subsea utstyret. Innretningen er på vei til Kristiansund for feilsøking og reparasjon.

ConocoPhillips
Embla 2/7D
22. oktober
I forbindelse med krankjøring ble det et brudd i påfyllingsslange for diesel. 80-110 liter diesel rant til sjø.

ConocoPhillips
Eldfisk A 2/7A
23. oktober
To bolter med vekt à 1,45 kg falt ned 3,35 meter i forbindelse med arbeid på brønn. Anslagsenergi per bolt 48 J. Område under var avsperret.

Statoil
Alvheim
23. oktober
To gassdetektorer utløst på Alvheim FPSO, medførte GA, mønstring, ESD 1 og trykkavlasting; og mobilisering av 2.linje beredskap. Lekkasjesøk gjennomført uten funn av hydrokarbonlekkasje. GA og mønstring avsluttet etter ca. halvannen time. Starter opp anlegget igjen.

Statoil
Åsgard A
21. oktober
Person fikk finger i klem mellom karm og dør i fm operering av luftstyrt dør ut til prosessområdet. Inisielt klassifisert som førstehjelp. Vedkommende sendt på land for sjekk på mandag 23.10 og det påvist bruddskade i finger.

Statoil
Mongstad
24. oktober
Under runde i anlegget kl.07:14 ble det oppdaget naftalekkasje fra isolert rør (3 meter oppe) for pumpesikring til krakkernafta pumpene. Trykket var 8 barg og temperaturen var 150 C på lekkasjestedet. Evakueringsalarm ble aktivert kl.07:18 og beredskapsorganisasjon ble mobilisert og nødetatene varslet. Kl.07:19 kom det inn gassalarm i området. Kl.07:21 ble området under lekkasjestedet skumlagt. Startet med å kjøre ned og trykkavlaste anlegget kl.07:22. Kl.07:27 ble pumpen stoppet og lekkasjen avtok. Kl.07:46 var anlegget nedkjørt og trykket var redusert til 3 barg. Kl.08:04 var trykket helt avlastet, men fortsatt dryppet det fra lekkasjestedet. Faren over kjørt kl.09:02. Et foreløpig grovt estimat på lekkasjerate er 15-20 liter pr min (ca. 0,3 kg/s). Hendelsen vil bli gransket. Politiet har gjennomført undersøkelser på skadested og har frigitt området.

ConocoPhillips
Maersk Innovator/Eldfisk 2/7S
6. oktober
Ifm. utboring av sko til 8-5/8″ liner ble det observert en influx i brønnen med lav strømningsrate. Målt strømningsrate ble målt til 7 bbls per time. Etter målt 2.6 bbls økning i aktiv slamtank ble annular stengt. Hendelsen ble håndtert iht. gjeldende prosedyrer og avklart. Hendelsen er klassifisert som 3.1.1 iht. NOROG retningslinje 135.

Statoil
Statfjord C
23. oktober
Det ble utløst mønstringsalarm etter detektert brann i generatormodul M15, med dertil påfølgende automatisk prosessnedstenging. Det ble raskt fastslått at det ikke var en reell brann, og påbegynt mønstring ble etter kort tid avbrutt. Årsak til alarm var feil i en manuell utløserbryter.

Esso Norge
Slagentangen
26. oktober
26 oktober (ca. kl. 01:05) ble det oppdaget en lekkasje av HFO (tung fyringsolje) fra et rør i rørgaten ved TK-905. Det hadde ca. 1 time tidligere blitt startet overføring til denne tanken. Lekkasjen ble stanset og foreløpige estimater viser at ca. 70 m3 har lekket ut. All tungoljen som har lekket ut har blitt ivaretatt av rørgater og kanaler, som inngår i vårt oppsamlingssystem, slik at ingenting har lekket til sjø eller nabo. Årsak til lekkasjen er foreløpig ikke identifisert, men hendelsen vil bli gransket.

Esso Norge
Slagentangen
26. oktober
Begrenset LPG utslipp fra dreneringsventil i bensinanlegget under forberedelse til oppstart. Ventil ble stengt og lekkasje stoppet etter kort tid. Hendelsen vil bli gransket.

Esso Norge
Slagentangen
26. oktober
Ved anløp av båt til Slagen kai 2 åpnet båtens sikkerhetsventil da båten hadde fått en trosse i land. Båten har både LNG og MGO framdriftssystem, og det var sikkerhetsventil på båtens LNG system som åpnet. Ventilen stod åpen i ca 2 minutter og resulterte i utslipp av hydrokarboner mot Slagen kai. Det var anløp av annen båt på kai 1 samtidig. Der vil bli bedt om at Reder gransker hendelsen, i tillegg til egen vurdering av hendelsen.

Statoil
Visund
26. oktober
Lekkasje av hydraulikkolje på BOP underhull guiding i moonpool til sjø. Oljen er av typen HDZ 32 og mengden var 50 liter (svart kjemikalie). Lekkasjen oppstod under kjøring av BOP da «Under hull» guiding skulle aktiveres for å guide BOP gjennom vannoverflaten. Dette skjedde under kjøring av BOP på brønn 34/8-A-34. Henviser til synergi sak 1522177.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

Forrige artikkelSonga-rigger 10 dager uten betaling
Neste artikkelDanner ny allianse

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR