Wintershall
Brage
27. oktober
Brage har nedbemannet plattformen fredag 27.10.2017 grunnet værforhold som er meldt fra StormGeo. Brage har begrensninger på livbåt mht fremdrift og G-krefter. Tilgjengelighet av livbåtseter er dimensjonerende for antall personer om bord. Brage har iht Beredskapsplan (BRA-WR-0002) og intern prosedyre (BRA-WR-0021) måttet nedbemanne fra 130 POB til 122 POB. Dette ble utført med helikopter fredag som en føre var aksjon da meldt værsituasjon (bølgehøyde (Hs) og retning (wind wave) fra natt til søndag Kl. 00:00) og frem til mandag KL. 08:00 er av en slik art at begrensninger på livbåtseter vil tre inn.

Eni Norge
Goliat
29. oktober
Indikasjon gas på nivå 64.500/69.000 (prosessdekk). 3 aktive linjedetektorer. Deluge utløst iht. «cause & effect». Personell mønstret i livbåter. Kontroll på POB. Floatel Endurance frakoblet. Ressurser mobilisert. En person behandlet av sykepleier for mulig eksponering og sjekket ut. Alarm utløst som følge av lekkasje av varmemedium gjennom en åpen ventil i forbindelse  med rengjøring. Damp/avgassing fra varmemediet har satt linjegass-detektorene i alarm. Situasjonen avklart kl. 15:50 og demobilisering påbegynt. Goliat er p.t. ikke i produksjon (revisjonsstans). En kalkulasjon av hvor mye varmemedium som er tapt og hvor mye som eventuelt har gått over bord til sjø sammen med deluge-vann vil bli fullført i morgen 30. oktober 2017. Hendelsen vil bli videre gransket og fulgt opp i Synergi.

ConocoPhillips
Ekofisk/West Linus
30. oktober
Beredskapsorganisasjonen offshore og på land ble mobilisert som følge av varsel om brann i tavlerom på West Linus som er lokalisert på Ekofisk Kompleks. Det viste seg at situasjonen var begrenset til kortslutning av et kort i et tavlerom og situasjonen ble raskt normalisert.

Statoil
Grane
2. november
Det ble lastet opp ny teknisk løsning på bedre nivåregulering på evaporatoren, dette medførte at ca 32 m3 med forbruksvann kom inn i drikkevannsystemet/ tank A

Følgende strakstiltak ble satt i verk

  • Forbruksvann tanken ble stengt av slik videre tilførsel stoppet
  • PA meldinger ble gitt Bruk flaskevann i tiden fremover til annen informasjon kommer
  • Automatiske Kaffetraktere etc ble merket IKKE I DRIFT
  • Forpleining/kokk ble varslet om å bruke flaskevann
  • Starter klorerer av vannet som går ut på nettet fra tank A
  • Fylkeslegen i Rogaland er informert pr telefon
  • Tatt prover som vil bli sendt inn for analyse
  • Tett dialog med landorganisasjonen gjennom dagen mhp tiltak

På noe lengere sikt

  • I løpet av kvelden vil det bli bunkret drikkevann 250 m3 med 20 ppm klor fra båt som vil bli brukt til å hyperklorere drikkevanns tank B.
  • Etter rengjøring vil tanken bli satt i drift (estimert ferdig innen 24 h)

Repsol
Varg/Rowan Stavanger
2. november
Generell alarm utløst etter gassdetektor utslag på 10% LEL i mud prosessområde (shaker rom). Personell mønstret ihht alarminstruks. Situasjonen var normalisert etter 23 minutter. Gassfri atmosfære i området. Normal operasjon gjenopptatt. Melding til Ptil foretatt pga mønstring av beredskap.

ConocoPhillips
Eldfisk/Maersk Innovator
6. oktober
Ifm. utboring av sko til 8-5/8″ liner ble det observert en influx i brønnen med lav strømningsrate. Målt strømningsrate ble målt til 7 bbls per time. Etter målt 2.6 bbls økning i aktiv slamtank ble annular stengt. Hendelsen ble håndtert iht. gjeldende prosedyrer og avklart. Hendelsen er klassifisert som 3.1.1 iht. NOROG retningslinje 135.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

Forrige artikkelOmsetter mindre – tjener mer
Neste artikkelMer jobb for Bideford Dolphin

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR