ConocoPhillips
Ekofisk 2/4B
10. november
På grunn av en teknisk svikt på F&G node fikk Ekofisk 2/4 B Gul ESD kl. 20:42. Dette førte også til påfølgende Rød ESD på Ekofisk 2/4 K. Generell alarm utløst og personell mønstret på Ekofisk 2/4 K. Situasjon ble normalisert kl. 21:14. Hendelsen blir gransket lokalt.

ConocoPhillips
Maersk Innovator/Eldfisk 2/7S
11. november
Maersk Innovator (MINN) ved Eldfisk 2/7 S (ELDS) fikk bortfall av strøm kl. 14:39. Aktivering av GA alarm og mønstring på MINN ble initiert. Situasjonen ble sjekket ut uten at røyk, varme eller brann ble identifisert. Arbeid med å re-etablere normal kraftforsyning på MINN ble initiert og riggen gikk over til normalisering kl. 15:30. MINN har grensesnitt mot ELDS med ESD og F&G signaler. Hendelsen på MINN førte derfor til at Rød ESD signal ble sendt til ELDS. I henhold til logikk medførte dette nedstenging av produksjon på ELDS med tilstøtende installasjoner, GA alarm og påfølgende PA melding på Eldfisk kompleks, mønstring av personell og mobilisering av lokal beredskapsorganisasjon på Eldfisk kompleks. Alt iht. etablerte prosedyrer. Etter avklaring av situasjon på MINN, ble det initiert normalisering på ELDS og tilstøtende installasjoner. Hendelsen vil bli gransket.

Point Resources
Balder

12. november
Alarm på røydeteksjon mottatt i kontrollrom. Vakthavende operatør sendt til lokasjon, fant en liten brann i lysarmatur på toalettet ved byssa. Det ble observert en liten flamme i plast fra lysstoffrør, og sotede takplater. Brannen ble raskt slukket. Søk og redningslag sikret lokasjonen. Personnel mønstret, rask slukking og avklaring, situasjon normalisert.

Statoil
Hammerfest LNG
8. november
I RS-17 ble det byttet styringssystem for 25-KA-102 og 27-KA-101. Under opplæring med Siemens på dette utstyret i uke 45 ble det oppdaget varmgang i en elektrisk kontaktor i kontrollkabinett 25-EC-123. Det ble med IR-kamera målt temperature på ca 300 grader Celsius. Anlegget ble kjørt kontrollert ned for utbedring av skaden for å gjøre arbeid på elektriske komponenter i spenningsløs tilstand. Utbedringen ble gjennomført ved at en tok tilsvarende kontaktor fra 27-KA-101(M) og flyttet over til 25-KA-102(M). Det ble deretter montert inn en midlertidig kontaktor i skap for 27-KA-101(M). Denne vil bli erstattet når nye deler ankommer fra Siemens. Ved klassisfisering av hendelsen mandag 13.11.17 er man enig om at hendelsen kunne utviklet seg til en brann i skapet. Denne ville blitt detektert ved røykdeteksjon i bygget men ville ført til at skapet ville blitt ødelagt med nedetid på anlegget på 7-9 dager. Hendelsen er registrert i Synergi og vil bli fulgt opp internt.

Aker BP
Valhall IP
13. november
Under sirkulering av boreslam i brønn G-17 ble det detektert økning i returstrøm og samtidig 3% LEL i luft på gass sensor under rotasjonsbordet i lederørshuset. Brønnen ble stengt inn med BOP sin sekundærbarriere. Etter å ha stabilisert innestengingstrykket på borerør- og ringromsiden, ble egenvekt til boreslam økt med Drillers Metode i to sirkulasjonssteg. Brønnen ble deretter strømningssjekket, åpnet og funnet stabil. Ytterligere sirkulasjon og oppveiing av boreslammet ble utført på åpen brønn før operasjonen fortsatte videre.

Statoil
Troll/Songa Equinox
14. november
Brannalarm utløst kl 09:38 pga røykutvikling i maskinrom. Riggen mønstret med full POB (107) kl: 09:46. Pågående boreoperasjon stanset og brønn sikret med BOP stengt kl 09:42. Statoil og Songa 2. linje beredskap varslet. Situasjon raskt avklart og ingen tilløp til brann. Mønstring avblåst kl 10:08 og situasjon normalisert. Videre undersøkelse av årsak pågår.

Statoil
Oseberg B
14. november
Det pågikk røntgenarbeid i område C-30 på Oseberg B. Det hadde blitt tatt bilde med radioaktiv kilde av et rør i området. I forbindelse med innsveiving av kilden til kildebeholder, fikk ikke operatøren kilden inn igjen i kildebeholder. Vedkommende kontaktet ledelse på Oseberg A om situasjonen og DFU 11 ble aktivert med tilhørende generell alarm. Vi fikk POB kontroll og sperret av område ihht retningslinjer fra Statens strålevern. Når dette var på plass ble det laget en redningsplan å få kilden tilbake i kildebeholder. Dette er arbeidet lyktes og man fikk til slutt sveivet kilden tilbake i kildebeholder. Kilde og tilførselskabler med sveiv vil ikke bli brukt før det er sjekket ut/ kontrollert på land.

Wintershall
Maria/Deepsea Stavanger
16. november
Under rutine PDO inspeksjon av fingerbord ble det identifisert en potensielt fallende gjenstand (skadet justeringsramme). Det ble bestemt å demontere denne for utbedring av skade før videre operasjon. Justeringsramme for fingerbord ble så demontert og tatt ned til boredekk for reparasjon. En lenke til rammen lot seg ikke ta av oppe på fingerbordet. Justeringsrammen ble derfor løftet ned til boredekk med lenken delvis demontert. Dette var identifisert som en fare i forkant pga mulighet for fallende gjenstander og området var derfor sperret av for å ta høyde for dette. Det pågikk heller ikke annen form for arbeid i området da dette pågikk. Grunnet riggbevegelser i dårlig vær ble lenken slått løs da rammen traff løpeblokken under løftet. Lenken falt ned på boredekk. Det var ingen personer innenfor sperringene. Vekt på lenken 2,4 kg, høyde 19 m, energi 447 J.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

Forrige artikkelDerfor tror Statoil at «problemfeltet» de kjøper vil bli god butikk
Neste artikkelDom i helikoptersaken: – Statoil begikk ikke kontraktsbrudd

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR