Statoil
Valemon
18. november
Det kom inn melding til områdeansvarlig om at det var observert noe på sjøen, som lignet på en jakke, men kunne også være en person. Pga høy sjø ble gjenstanden raskt ute av syne. Beredskapsleder Valemon valgte å behandle dette som en mulig DFU 7 og mønstret personellet på Valemon og West Elara for raskt å få POB kontroll. Generell alarm ble aktivert kl 11:51 og det ble gjennomført mønstring. Beredskapsorganisasjon ble mønstret på Valemon og boreriggen West Elara. Situasjonen var raskt avklart med POB kontroll kl 12:01 på Valemon og West Elara kl 12:06. Normalisering gjennomført på feltet kl. 12:10. Produksjonen var nedstengt pga. revisjonsstans på Valemon. West Elara er ikke i boreoperasjon.

Shell
Draugen
19. november
I forbindelse med igangkjøring av gasskompressorene detekterte linjegassdetektor i område W61-63 et gassutslipp kl 08:27 19/11. Linjegass detektor kom i lavalarm i området mellom 0,5 – 2% LEL/m. Prosessen ble kontrollert nedstengt og trykkavlastet. Etter nærmere undersøkelse ble lekkasjen identifisert å komme fra B34RVP0056A pilotventil til RV som står innkapslet i området W63. Denne ble stengt av, og den andre pilotventilen ble satt i drift. Ingen mønstring ble iverksatt. Anlegget ble restartet kl 14 19/11. Etter oppstart av gasstoget ble det identifisert en mindre lekkasje av olje (10-20 liter som ble oppsamlet) fra rør tilknyttet crude heater Anlegget ble besluttet kontrollert nedstengt og rør der lekkasjen var identifisert vil bli skiftet.

Statoil
Grane
20. november
Utslipp av oljebasert mud på Grane. I forbindelsen med lasting og lossing av oljebasert mud (Enviromul mud) til og fra forsyningsfartøy på Grane, ble en ventil ved en feiltakelse stående åpen i systemet og borekaks skrue ble overfylt med mud. Mud rant dermed ned på dekk D11. D11 skal være et tett dekk med spylekanter og drainrenner, men det viste seg at det var to hull i spylekant for kabelgjennomføring og huller i dekk. Mud rant gjennom disse hullene og videre til underliggende dekk som ikke har spylekant. Det er estimert at maksimalt 100 liter oljebasert mud har havnet på sjø fra underliggende dekk C32 og C31. Enviromul mud er klassifisert som rødt kjemikalie på ytre miljø på grunn av to røde komponenter som er BaraFLC IE-513 (8 kg/m3) og Geltone II (30 kg/m3). Total mengde røde komponenter i utslippet er dermed estimert til å være 3,8 kg.

Statoil
Statfjord A
20. november
I forbindelse med beredskapsøvelse snublet personen i et landingslys på helidekk. Personen fikk ikke tatt seg for i tilstrekkelig grad og slo hode mot dekk.1. hjelp ble gitt og personen sendt til land for utredning.

Lundin Norway
Edvard Grieg
20. november
I perioden fra august til november 2017 ble det registrert mindre utslipp av brannskum AFFF 3% (Miljøkategori svart) i tetningen på brannskumpumpen. Lekkasjene ble samlet opp i drip tray og sendt til land som farlig avfall. Det ble imidlertid oppdaget at utløpsventilen fra driptray har stått åpent og ledet deler av brannskummet til vannbehandlingssystemet for åpent dren. AFFF 3% er fullstendig vannløselig og det derfor antas at hele volumet som gikk til åpent dren fulgte vannfasen videre til sjø. Omtrent 80 liter kjemikalie (hvor andel svart stoff utgjør 2 liter) ble ledet til sjø. Forurensingen har utviklet seg gradvis over lengre tid, men anses meldepliktig ihht. Styringsforskriften. Brannskum pumpen er nå tatt ut av drift. Dette vil ikke ha konsekvenser for brannbekjempelsen om bord på innretningen.

Aker BP
Ula
21. november
I forbindelse med normalt vedlikehold av nødgenerator ble prosedyre på utlegging av nødtavle fulgt. Dette skal gi automatisk start av nødgenerator noe som ikke skjedde. I ettertid viste det seg at to sikringer til UPS batteribank var defekte. Som konsekvens var drilling plattform (Ula D) uten kraftforsyning i en periode. Alt arbeid på Ula D ble stoppet og det ble satt inn streifvakter.

Shell
Petrojarl Knarr
22. november
I forbindelse med ferdigstillelse av mob båt installasjon på Knarr ble davit testet av leverandør ved å svinge davit utover FPSO skuteside. Ifm arbeidet feilet hydraulikk på davit og båt gikk på sjø. Stand by båt assisterte og fikk slep om bord. Slepetrossen feilet og mob båt drifter. Det var ikke personell om bord ifm testingen. Stand by fartøy følger mob båt og videre aksjoner for berging vurderes i løpet av morgendagen hvis været tillater dette. Mob båt drifter i retning mot Island og ingen andre installasjoner er i driftsretningen.

Statoil
Mongstad
22. november
Under oppfølging av kompressor, snubler ingeniør i en kabel gate og får skulder ut av ledd når han tar seg for. Kjørt til bedriftshelsetjenesten og deretter videre til legevakt for å få skulder satt på plass igjen. Den skadde ble sykemeldt.

ConocoPhillips
Eldfisk 2/7A
22. november
I forbindelse med montering av stillas falt en stillasdel ned på dekk. Området som stillasdelen falt ned i var avsperret som del av operasjonen. Ingen var i nærheten eller eksponert for den fallende gjenstanden.

Statoil
Statfjord A
23. november
I forbindelse med inspeksjonsrunde fant operatør en del av en veggplate på gangvei. Vekt 2,5 kg og fallhøyde 7 m. Ingen personer befant seg i umiddelbar nærhet. Prosessanlegg ikke utsatt.

Statoil
Stureterminalen
17. november
Ved løft av kumlokk til brannvannskum kom hånd i klem. Uhellet skjedde ved at kumlokk som skulle løftes, sklei ned fra kanten og deretter trillet rundt. Lokket traff hånden til operatør som medførte blå og opphovnet hånd. Etter noen timer med smerter ble legevakt oppsøkt og det ble konstatert brudd i pekefinger.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

Forrige artikkelWest Hercules får ekstra brønn i UK
Neste artikkelAker Solutions tildelt Castberg-kontrakt på 4 milliarder

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR