Statoil
Gina Krog
27. november
Kl 01:05 fikk vi utslag på tre gassdetektorer i luftinntaket til rekompressor i modul P400. Beredskapsorganisasjonen mønstret iht instruks og produksjonen stengt ned automatisk. Beredskapssituasjon ble normalisert kl.02:00. Sannsynlig årsak til utslag på gassdetektorer er ugunstig vindretning med eksos fra midlertidig borerigg. Produksjon er foreløpig ikke startet pga tekniske utfordringer med kraftgenerator.

Statoil
Sleipner A
25. november

I forbindelse med testing av utstyr i boretårn ble hydraulikksystem trykksatt. En 1 1⁄2’’ slange gikk lekk og hydraulikkolje lakk ut i boretårnet og nedover til værdekk. Det meste av utslippet ble suget opp. Totalt har maksimalt 80 liter hydraulikkolje av typen Hydraway HWXA 32 gått til sjø via open drain.

Point Resources
Ringhorne
25. november
I sammenheng med planlagt oppstart av brønn C14 ble blokkventiler for gassløft åpnet. Etter kort tid fikk kontrollrommet et utslag og H-alarm (30% LEL) på en punktgassdetektor i området. Det ble raskt identifisert at det kom en lekkasje fra flensen på måleblenden på gassløftelinjen til brønnen. Blokkventiler før måleblenden ble avstengt og trykket avlastet mot fakkel. Flensene på måleblenden ble sjekket, og det ble avdekket at pakningen ikke lå i rett posisjon. Det er foreløpig ikke identifisert skader på flensene eller pakningen. Gassdetektoren som ga utslag er plassert 0.7m ovenfor lekkasjepunktet.

Statoil
Troll/Song Endurance
26. november
Skadet person skulle skifte «dies» på rotary slips segment. Intensjonen var å lande segmentet i en krybbe på arbeidsbenken for å fjerne dies på en sikker måte. Ved løft av segmentet og inn i krybben, ble venstre ytre ledd på ringfinger klemt mellom slips segmentet og krybbe. Vekt på segment er 28kg, sveise hansker ble brukt. Skadet person ble sendt i land samme dag med rute helikopter for legeundersøkelse; medisinsk behandling ble foretatt, fingeren ble sydd. 27.11.2017 ble skadet person satt i alternativt arbeid på land, da det var hans crew change samme dag. Hadde skadet person kommet tilbake til Songa Endurance, ville han blitt tildelt alternative arbeidsoppgaver. Hendelsen vil bli gransket av Songa Offshore AS (intern gransking). Meldingen kommer litt sent da vi ønsket å avvente legens vurdering og beslutning om alternativt arbeid.

Aker BP
Tambar/Maersk Interceptor
24. november
Det ble utløst en brannalarm i boligkvarter fra to røykdetektorer. Mannskapet ble mønstret og produksjonen på Tambar stengt ned. Årsaken til deteksjonen ble lokalisert å være varmeutvikling fra en tørketrommel i vaskeriet, det ble på det tidspunktet ikke observert røyk eller flammer. Det ble funnet smeltet plast i en tørketrommel.

Lundin
Edvard Grieg/Rowan Viking
11. november
While changing out dies on the iron roughneck lower/backup tong, the hammer slipped off the iron shaft and hit his left thumb. IP was using impact gloves. Reported to medic who treated swelling and pain with ice before IP returned to work. IP continued work for 5 days before hitch was finished. After 4 days onshore, IP contacted a doctor as pain in the thumb persisted and a fracture at the tip of the thumb was identified. A splint was applied to the fracture and the condition of the thumb will be checked before next planned hitch offshore.

Statoil
Statfjord/Nansen Spirit
27. november
I forbindelse med lasting av råolje på Nansen Spirit fra Statfjord B har det vært et akuttutslipp om bord på fartøyet på mindre enn 20 liter. Det ble kun observert en oljefilm på sjøen og lasting ble stanset umiddelbart kl. 14:49. Utslippet oppstod pga feiloperasjon under rengjøring av tankradar.

Aker BP
Tambar/DSV Seven Atlantic
27. november
Dykker i metning rapporterte om kløe i øret. Medisinsk undersøkelse bekreftet ytre øregangsinfeksjon.

Statoil
Statfjord A
28. november
I forbindelse med prosessklargjøring med drenering av et rørsegment ble det aktivert 3 gassdetektorer. SKR aktiverte generell alarm med mønstring. Situasjonen ble avklart og dreneringen stoppet. Område ble klarert etter 5 minutter og mønstringen ble avbrutt.

Statoil
Statfjord C
27. november
Det ble observert søl av skummiddelet RE-HEALINGTM RF1, 1% Foam (klassifisert som rødt) på dørk. Utslippet er estimert til omtrent 800 liter. Lekkasjen har oppstått gjennom en delvis åpen ventil på DAHR stasjon.

Gassco
Kårstø
21. november
I forbindelse med sykling fra arbeidsplassen, veltet person på sykkel. Dette inntraff i oppover bakke, da vedkommende måtte sette inn ekstra kraft, for å komme seg opp bakken. Mest sannsynlig, skled vedkommende på pedal og dette resulterte i velt. Vedkommende ble kjørt til Haugesund legevakt for behandling av et kutt over øyet. Måtte sy tre sting.

Gassco
MS Risøy/Kalstø
28. november
Under fysisk krevende arbeid på Kalstø, opplevde en dykker hodesmerter etter et dykk. Vedkommende fikk medisinsk oksygen tilført, og hodesmertene forsvant. De var to dykkere i vannet samtidig, og den andre opplevde ikke tilsvarende hodesmerter. En antatt er at vedkommende hadde skjegg, og dermed fikk lekkasje av tilført friskluft. Trolig også ukorrekt plassering av dykkerhjelm. Det er antatt at hodepinen var forårsaket av CO2 opphopning på innsiden av dykkerhjelmen. Foreløpig klassifisering er grønn, medisinsk behandling.

Statoil
Mongstad
29. november
Operatør var i ferd med å rigge slanger i forbindelse med malingsarbeid. Han kan ikke huske mer av hendelsen. Kollegaene observerte hendelsen og ser at han skled på isen og falt. Han reiste seg opp med en gang, men var omtåket. Hjelmen hadde falt av i fallet, så hode hadde truffet bakken. Han hadde en kul på venstre side av hode og hadde vondt i venstre håndledd og i nakken. Den skadde ble straks kjørt opp til rigg 1, og ble så umiddelbart kjørt til legevakten. Legevakten konkluderte med hjernerystelse, og sendte han videre til Haukeland sykehus for undersøkelse. Det ble ikke funnet noe på undersøkelsen, men lege ville ha han til observasjon over natten. Morgenen etter følte han seg bedre. Vedkommende er sykemeldt til 4. desember.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

Forrige artikkelLundin skal avgrense Rolvsnes
Neste artikkelStatoil tildeler subseaavtaler verdt opptil 40 milliarder

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR