Statoil
Snorre/Bideford Dolphin
9. desember
Klokken 03:57 09.12.17 fikk kontrollrommet på Bideford Dolphin en alarm på det automatisk brannslukningssystem som bruker Inergen gass som slokkemiddel og klokken 04:34 ble det registrert en delvis utløsning av deler av Inergensystemet. Preliminære undersøkelser tyder på en jordfeil i en loop tilkoblet dette systemet. Etter hendelsen er det kun 50% gass volum tilgjengelig, fordelt på forskjellige områder.

Følgende umiddelbare tiltak er iverksatt:

  • Alt unødvendig arbeid i de berørte områdene er stoppet
  • Inndragning av alle arbeidstillatelser med varmt arbeid i aktuelle områder
  • Det er skumlagt under hovedmotorene i maskinrommet
  • Varmesøkende kamera vil bli benyttet for å detektere unormal varmeutvikling på utstyr i påvirkede rom
  • Et antall bærbare brannslukkere er satt ut i aktuelle områder
  • En HAZID er gjennomført ombord for å fastslå hendelsens innvirkning på riggens gjenværende brannslukningsmuligheter og mitigerende tiltak er identifisert
  • Ny forsyning av Inergen gass er under levering til base for utsendelse til riggen
  • Forberedelser for å gjenopprette full funksjonalitet i styringssystemet til Inergen utløsning er iverksatt

Statoil
Heimdal
7. desember
På Heimdal oppdaget vi trykkendringer i HT hydraulikklinje til subsea Skirne/Atla torsdag 7.des kl.23.00. Vi har feilsøkt og vært av den oppfatning at dette var en gradvis endring av trykk og at det ville stabilisere seg, slik at oljen ville komme i retur til Heimdal ved oppnådd setpunkt. Da dette tok lengre tid enn antatt, ble systemet feilsøkt topside Heimdal uten å finne eksterne lekkasjer. Vi oppdaget at det gikk mindre olje i retur enn ut i HT linjen. Vi tok 9.des kontakt med Total, som er teknisk systemansvarlig for brønnen, for råd om videre aksjoner. Vi var usikre på om det var ekstern (ytre miljø) eller intern lekkasje (inn i brønn). Tilbakemelding fra Total 9.des kl.22.55 med vurderinger rundt trykktrender (flere perioder med stabilt trykk over flere dager) var at lekkasje fra hydraulikksystem og inn i brønnstrøm, er det mest sannsynlige. For å være på den sikre siden besluttet vi i samråd med Total å stenge ned Skirnebrønnen 9.des kl.22.55. Vi oppnådde da å stoppe videre lekkasje av hydraulikkolje. Før brønnen startes opp igjen vil årsaksforhold klargjøres (ekstern eller intern) og feil rettes. Vi har beregnet tap av hydraulikkolje til ca. 550 liter.

Total
Skirne/Heimdal
7. desember
Det henvises til melding send 10.desember av Statoil som operatør for Heimdal feltet angående lekkasje av hydraulikkolje fra Skinre feltet. Vi kan ikke fastslå med sikkerhet om lekkasjen fra hydraulikksystemet er til sjø eller inn i brønnen. Total arbeider, i samarbeid med Heimdal operatøren, om å identifisere lekkasjen. Vi utarbeider et testprogram og planlegger inspeksjon subsea i løpet av uken. Status per i dag er at trykket i HP hydraulikklinjen er redusert ned til mellom 20 og 40 bar for å begrense en mulig lekkasjen. Vi har estimert at lekkasje ved disse trykkene er lavere enn 1 liter per time. Skirnebrønnen vil forbli innestengt inntil nærmere undesøkelser er utført og vi kan fastslå om det foreligger en lekkasje til sjø eller ikke.

Aker BP
Ivar Aasen
9. desember
Operatør skulle åpne en treg ventil, og brukte et maskinspett som forlengelse på ventilarmen for å åpne. Foten skled. Maskinspettet har en spiss ende som perforerte vernesko og hud. Operatør fikk et kutt i ankel som ble sydd, og er ellers i god form.

Statoil
Troll A
12. desember
Strømsvikt fra land førte til produksjonsutfall. I etterkant av denne hendelsen ble det utløst gassalarm på plattformen. Beredskapsorganisasjonen mønstret. Anlegget trykkavlastet og sikret. Sikker posisjon. Arbeider nå videre for å utbedre årsak til lekkasjen.

Aker BP
Alvheim/Transocean Arctic
12. desember
During circulating bottoms up after lower completion screen running, we observed increased level of gas in mud with a decreasing trend. At 20:46 the gas in air alarm was activated triggering rig’s General Alarm and mustering of personnel. Stopped pumping, spaced out, flow checked, and the well was stable. The well was closed and monitored. After 20 minutes of flow checking and confirming well stable. Rig normalized at 21:18.

Statoil
Snorre A
12. desember
Ved tilkobling av varmekabel til jord (spenning på 130 Volt) ble det tatt feil av to kurser. Ved kontakt med jord på koblingsboks fikk involvert person strøm fra fingertupp venstrehånd gjennom hanske til åpning ved borrelås på hanske på høyre hånd. Strømmen ser ut til å ha gått fra hånd til hånd ved direkte kontakt mellom disse, dvs ikke gjennom kroppen. Personen gikk rutinemessig til sykepleier og ble sjekket. Det ble ikke påvist noen skade og personen kunne gjenoppta arbeid.

Statoil
Troll/Songa Equinox
13. desember
Giftig gass alarm ble utløst 13:36. Det ble utført mønstring iht alarm & beredskaps plan. Kl 1339 ble det avklart at alarmen ble utløst pga feiloperering i forbindelse med planlagt vedlikehold på F&G systemet. Etter full POB ble mønstring avsluttet.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

Forrige artikkelRester av norsk riggselskap i trippelkonkurs
Neste artikkelAskeladden venter fortsatt på været

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR