Statoil
Kvitebjørn
15. desember
I forbindelse med åpning av luke på en kakseskip ble luken tatt av vinden før boredekksarbeider fikk satt på sikring av luken. Dette medførte at hånden kom i klem mellom luke og kakseskip. Etter konsultasjon med lege ble det besluttet å sende person i land med første ordinære rutehelikopter for røntgen. Røntgen konstaterte med brudd i høyre hånd.

Aker BP
Ula
19. desember
I forbindelse med bunkring fra fartøy til boligplattform, lekket det ut 100 – 150 liter diesel til sjø. Lekkasjen skyldes hull i bunkringsslange. Hendelsen vil bli fulgt opp i henhold til selskapets rutiner.

Aker BP
Tambar/Maersk Interceptor
16. desember
I forbindelse med utskifting av 30 mm bom wire, skled den nye wiren ut av wirestrømpen som medførte at wiren kveilte seg ned på dekk fra 20 meters høyde. Området var avsperret. Hendelsen vil bli fulgt opp i henhold til selskapets rutiner.

Lundin
Leiv Eiriksson
19. desember
General Alarm was triggered by activation of a flow switch in the sprinkler system that indicated that there was flow of water in the sprinkler line for Accommodation Level 1
Immediate action: Mustered personnel and checked the sprinkler system. No sign of any release of water. Normal operations resumed.
Plan Ahead: Verify if any air in the sprinkler system might have activated the flow switch. Find permanent solution for avoiding this problem.

ConocoPhillips
Maersk Innovator/Eldfisk
19. desember
Under en pågående boreoperasjon ble det observert 5 bbl økning i aktiv pit over 10 minutt. Brønnen ble stengt inn (BOP øvre pipe ram) kl. 23:27. Observerte brønntrykk og registrerte stabile SIDPP på 895 psi og SICP på 875 psi. Brønnen ble videre normalisert ved standard brønnkontrollrutiner.

ConocoPhillips
West Linus/Ekofisk
20. desember
Pågående operasjon var skifte av wire på 10T arbeidsvinsj på boredekk. Ny og gammel wire ble koblet sammen vha. wirestrømpe. Ved øverste punkt i boretårn glapp wire ut av strømpe. Ny wire skled ned på boredekk på West Linus, innenfor rød sone. 25 m av gammel wire landet på W-50 dekket på EkoZ. Ca.2 meter av wire falt utenfor avsperret område. Ingen personer befant seg innenfor rød sone på boredekk (WL), eller på W-50 dekket når hendelsen inntraff. Høyde fra splittpunkt til W-50: ca. 90 m. Vekt wire: ca 4 kg/m.

Statoil
Mongstad
21. desember
I forbindelse med installasjon av en pumpe, får mekaniker tommel i klem. Pumpen ble løftet inn ved bruk av truck og snabel. Området er trangt og det var i forbindelse med forsøk på tilpasning forbi struktur at uhellet skjedde. Vedkommende mekaniker forsøkte å vri og vippe pumpe for å passere struktur. Pumpen slapp plutselig det den hang i og vippet, slik at finger kom i klem mellom drensrør på pumpe og pumpeskid. Den skadde ble transportert til helsekrok der sår ble forsøkt renset, men omfang gjorde at vedkommende ble kjørt til Knarvik legevakt, og derfra videresendt til Bergen legevakt. Her ble det konstatert flere mindre brudd i tommel. Dette medførte 3 ukers sykemelding.

Statoil
Gina Krog
22. desember
Vi fikk en automatisk produksjon nedstengning med deluge/tenn kilde utkobling pga utslag gassdeteksjon (2 x GD i Hood 26 gassinjeksjon kompressor). Tiltak: mønstret ihht DFU 1. POB ok kl 11:40, normalisering av beredskapssituasjon kl 12:10 Produksjonsoppstart vil skje når årsaken er avklart. Vi leter nå etter kilde/årsaksforklaring, vi har så lang ikke kunne påvise at det var gass i området. Vi leter også etter mulig teknisk feil på detektorene.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

Forrige artikkel– Nå må vi fylle opp varelageret og få tilbake sunn daglig drift
Neste artikkelCOSLInnovator borer Luno II-avgrensning

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR