ConocoPhillips
Maersk Innovator/Eldfisk
8. desember
Under utboring i brønn S-37 av foringsrør sko ble det observert en mindre innstrømming. Brønnen ble stengt inn og observeres for trykkoppbygging. Når stabile trykk er etablert vil brønnen bli normalisert med standard metode.

Statoil
Gullfaks A
23. desember
Teknisk svikt i et pumpehode for produksjonskjemikalie har i perioden 18-23.12.2017 medført et forhøyet utslipp av Flokkulant WT-1099. Den totale utslippsmengden i perioden er beregnet til 4 m3. Pumpen som sviktet er tatt ut av bruk og utslippsmengden er nå stabil.

Lundin Norway
Leiv Eriksson
25. desember
Under boring av 12 1⁄4″ hull den 13.12.2017 kl 19:00 ble det oppdaget at BOP hydraulikk pumpe startet opp og det var et forbruk/utslipp av BOP kontrollvæske på +/- 1250 liter/dag initielt. Etter feilsøking med ROV ble det avdekket lekkasje på retningsventil for BOP kontrollvæske på BOP. Boreoperasjonen fortsatte frem til 9 5/8″ foringsrør var satt og brønnen sikret. Grunnet hullproblem måtte 9 5/8″ foringsrør trekkes og en kostetur utføres før 9 5/8″ foringsrør ble kjørt på nytt etter 35 timers vær vente, sementert og trykktestet. BOP har hatt full funksjonalitet under hele perioden. BOP ble trukket 25.12.17 klokken 00:30 hvor BOP kontrollvæske ble isolert og lekkasjen stoppet. BOP er nå trukket til overflaten og reparasjon av ventil utført. Totalt har dette medført et utilsiktet utslipp på 16304 liter BOP kontrollvæske; herav 1630 liter Pelagic Glycol og 33 liter Pelagic 50 frem til lekkasjen ble reparert.

Statoil
Statfjord C
26. desember
Ifb klargjøring for vedlikehold ble et vertikalt rørsystem drenert, N2-spylt og deretter fylt opp med sjøvann for utvasking av oljerester. Det ble fylt sjøvann via to stusser i øvre del av rørsystemet. Den ene sjøvannslangen røk i presskobling og olje/vann/N2 ble spylt ut med N2 trykkpute og sjøvannstilførsel som drivkraft. Lekkasjen ble avstengt etter anslagsvis 3 min. Det er estimert at ca 300 liter stabilisert olje har lekket ut. Mesteparten ble samlet opp av dreneringssystem, men ca 50 liter antas å ha kommet til sjø.

Esso Norge
Slagentangen
28. desember
M/T Ternfjord lå til kai ved Slagenraffineriet og lastet bensing og gassolje da det ble rapportert om et kortvarig utslipp av gass fra sikkerhetsventilen på skipets LNG tanker. Utslippet er estimert til å ha vart i ca 3-5 sek, tilsvarende 17-30 kg HC i gassform. Vindretning (S-S/V) var slik at gass drev bort fra raffineriets kaiområde (mot sjø). I etterkant av hendelsen ble all lasting stoppet og skipet tatt fra kai. Skipet er nå på vei til Høvringen terminal i Trondheim. Supplerende info: M/T Ternfjord (IMO nr. 97722405) er en 15000 dwt produkttanker bygd i 2016, eid og operert av Terntank Rederi A/S. Ansvarlig vakthavende om bord på M/T Ternfjord rapporterer at trykket på LNG tankene var på 3.1 bar da hendelsen inntraff. Sikkerhetsventil skal i følge rederiet ikke løfte før på 4.8 bar. Hendelsen vil bli fulgt opp og gransket videre av reder.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

Forrige artikkelAker BP planlegger ny plattform på Hod-feltet
Neste artikkelRidge og Ocean Maxwell slår seg sammen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR