Oljedirektoratets Improved Oil Recovery (IOR)-pris for 2010 går til professor Tor Austad ved Universitetet i Stavanger og forskningssenteret Corec ved IRIS og deres innsats for forståelse av krittfelt i Nordsjøen.

– Med bakgrunn i Austads langsiktige forskning innen reservoarkjemi og fuktegenskaper i krittbergarter, og koblingen dette har til videre utvinning fra krittfelt i den sørlige delen av Nordsjøen, er han er særdeles verdig vinner Oljedirektoratets IOR-pris for 2010, sier Oljedirektoratets direktør Bente Nyland i en kommentar.

FORNøYD: ODs direktør Bente Nyland er opprinnelig
geolog, og årets IOR-vinnere står derfor naturlig hennes
hjerte nær (Foto:Alf Inge Molde)

Austad har gjennom 15 års systematisk arbeid, sammen med en rekke doktorgradsstipendiater, avdekket spesielle EOR- og kompaksjonsvæskeegenskaper i sjøvann i krittreservoarer med høy temperatur. Dette har blant annet bidratt stort til vanninjeksjonstiltak på Ekofiskfeltet.

Han har også bidratt til å finne de kjemiske mekanismene for svekking av krittbergarter ved hjelp av sjøvann. Dette er av stor økonomisk betydning, da det har mye å si for brønners levetid og effektivitet, melder Oljedirektoratet.

Gode hjelpere
Tor Austad deler prisen med Cortec, som ble startet i 2002. Forskningssenteret har jobbet med IOR-tiltak hele denne tiden, og har samarbeidet med Austad i en årrekke. De har blant annet sett på effekten av CO2-injeksjon på Ekofisk i etterkant av vanninjeksjon i krittfelt.

– Potensialet for økt utvinning ved bruk av CO2 er utvilsomt stort. Samtidig er integriteten og stabiliteten til krittbergartene et utfordrende spørsmål dersom CO2 blir injisert, sier Bente Nyland.

– Forskning på dette området betyr mye for viktigie avgjørelser som må tas i fremtiden. Vi har ikke alle svarene enda, men det er nedlagt så mye godt arbeid at OD ønsker ære dette med IOR-prisen for 2010, legger hun til.

Produksjon fra krittfelt på norsk sokkel vil fortsette etter 2050, og forskning på økt utvinning fra disse er derfor viktig. Blant annet fungerer ikke vanninjeksjon i krittfelt på samme måte som i sandsteinsfelt, og slike felt blir blant annet lettere presset sammen. Dette har man har sett på eksempel på ved Ekofisk, hvor havbunnen har blitt presset hele 9,5 meter nedover midt i feltet.

Andre krittfelteksempler på norsk sokkel er Eldfisk, Tor, Valhall, Hod og det enda ikke utbygde gasskondensatfeltet Tommeliten Alpha.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR