Statoil
Statfjord B
30. desember

Feil på lukket sprinklersystem i boremodul utløste generell alarm. Beredskapsorganisasjonen ble aktivert og personell mønstret iht instruks. Hendelsens ble raskt avklart og beredskapssituasjon ble avblåst.

Aker BP
Valhall
30. desember

På vei ut av brønn under Coil Tubing operasjon på brønn G-01, oppstod HC-lekkasje i underkant av injectorhode (injector/stripper assembly). Brønnen ble umiddelbart sikret med barriereventilene. Estimert HC-volum i underkant av 10 kg. Ingen utslipp til sjø. Hendelsen vil bli fulgt opp i henhold til selskapets retningslinjer.

Statoil
Statfjord C
31. desember

I forbindelse med forebyggende vedlikehold på brannvannsystem i boligkvartér, ble Generell Alarm (GA) aktivert ved en feil. Beredskapsorganisasjonen mønstret iht instuks og situasjonen ble raskt avklart som ikke reell.

Statoil
Kvitebjørn
1. januar

Løfte sub (rørdel på 1 meter) falt fra elevator (top drive) inne i rød sone og traff rotasjonsbordet på boredekk. Vekt ca. 150 kg, fallhøyde 6,5 meter. En person var på vei ut av rød sone, en person stod tilbaketrukket på avstand inne i rød sone. Hendelsen medførte ikke personskade eller materielle skader. Granskning iverksettes for å avdekke utløsende og bakenforliggende årsaker.

Statoil
Askepott
2. januar

Generell alarm ble utløst på riggen og alt personell mønstret ihht instruks. Det ble raskt avklart at det ikke var noe fare. Sensoren som utløste alarmen var i damegarderoben utenfor badstu. Det som hadde trigget sensoren var at døren inn til badstu var blitt åpnet når person skulle gå inn i badsu. Sensor er nå flyttet litt lengre vekk fra døråpning for å unngå tilsvarende alarmer i fremtiden.

Aker BP
Valhall
25. desember

Drypplekkasje oppdaget fra målekolonne på testseparator WP plattform. Målekolonne ble umiddelbart stengt inn. Lekkasjested inspisert og galvanisk korrosjon er sannsynlig årsak. Hendelsen vil bli fulgt opp i henhold til selskapets retningslinjer.

Aker BP
Valhall/Hod – Valhall IP
2. januar

Under oppkobling av slange som forberedelse for å trykke opp en DHSV med gass, ble det oppdaget skader på fitting/tilkoblingspunktet for slangen. Potensielt kunne dette gitt gasslekkasje/personskade om ikke operatør hadde oppdaget skaden gjennom sin førbrukssjekk. Hendelsen vil bli fulgt opp i henhold til selskapets retningslinjer.

Aker BP
Tambar
31. desember

Hydraulikkrør kuttet og fjernet på toppen av HPU hus uten godkjent isoleringserklæring. Personell kunne blitt eksponert for kraftig hydraulikktrykk (200 barg) hvis ventil ble operert mens de holdt på med å avmontere rør. Hendelsen vil bli fulgt opp i henhold til selskapets retningslinjer.

Aker BP
Alvheim FPSO
5. januar

Gassdeteksjon ved aktre luftinntak maskinrom. Dette medførte ESD1 og mønstring. Det ble etablert full POB-kontroll. Gassdeteksjonen viste seg å være falsk alarm forårsaket av en gjennomsiktig slange foran detektor. 

Statoil
Troll B
4. januar

Ifm igangkjøring av av brønn I-32 ble vannkvalitet til sjø dårlig i en periode på ca 50minutter. Ved sjekk av vannkvalitet kl 03:55 på hydrosyklon til 1. trinnseparator ble det påvist dårlig vann til sjø og tiltak ble umiddelbart satt i gang. Spotprøver av produsert vann ble tatt med 10-15 minutters intervall. Klokka 04:45 viste visuelle vannprøver tilnærmet normalt produsert vann. Total mengde som ble sluppet ut, etter fratrekk av døgngjennomsnitt på 30 mg/l er ca 1170 kg olje i løpet av døgnet 04.01.2018. Hendelsen med tiltak er rapportert i Synergi.

Forrige artikkelIsland Innovator klar for Fogelberg
Neste artikkelNå er Martin Linge endelig på vei til Norge

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR