Lundin Norway
Edvard Grieg
Person skulle være behjelpelig med å flytte en 1m x 0,5m tynn stålplate i sveiseverkstedet. I forbindelse med dette arbeidet fikk personen et kutt i tommelen pga en skarp platekant. Personen gikk tilbake til arbeid etter at såret ble sydd med 2 sting.

Total E&P Norge
Martin Linge
Seven Pacific are currently doing ROV work for leak test and flushing of infield pipelines preparing for future hook up of FSO at Martin Linge B. When preparing for DP trials a sheen was observed on surface by the vessel crew. Immediate investigations showed that the level of gravity tank for truster 5 was low, approx. 220 litre “missing”. The truster 5 was shut off and the gravitation tank was isolated to avoid further leakage. The spill to sea from Seven Pacifc was identified after arrival at Martin Linge, but it cannot be ruled out that the leak could have started during transport from Dusavik to Martin Linge. The type of oil is “Mobigear 600 XP 150” which consists of 97% yellow and 3% black classified chemicals.

Repsol Norge AS
Gyda

Kl 08:50 ble GPA og ESD1 aktivert på Gyda pga deteksjon av gass på 3 gassdetektorer inne i hooden til Gassløft kompressor 1 (GL1). Nødavstengingssystemene fungerte som de skulle og GL1 systemet ble segmentert slik at gasslekkasjen var avgrenset. Beredskapsledelsen mønstret. POB kontroll på 14 minutter. S&R lag ventet med å åpne dører til GL1 hood for avklaring av situasjonen inntil dette ble bekreftet gassfritt. Derfor ble personell sittende mønstret i livbåter i ca 30 minutter før situasjonen ble avblåst. Det anslås at lekkasjen var av moderat størrelsesorden. Hendelsen vil bli gransket.

Statoil
Gullfaks
Generell alarm og mønstring da røykdetektorsløyfe i utstyrsskaft, nedre dekk G10U kom i alarm kl 0540. Området ble sjekket og klarert. Feil på 1 detektor forårsaket at denne detektoren og røyksløyfen gikk i alarm. Beredskapssituasjonen var avklart kl 06.35.

ConocoPhillips
Eldfisk
I forbindelse med montering av grating på dekk W-20 falt en shimsplate ned til dekket under. Platen veide 2 kg og fallhøyden var 3 meter. Området som platen falt ned i var avsperret.

Aker BP
Valhall
Midlertidig tap av DP på Bucentauri forbindelse med grunnundersøkelser på fremtidig lokasjon for Valhall Flanke Vest. Dette medførte forflytning av fartøy og brudd i prøvetakingsstreng på havbunnsnivå. Hendelsen vil bli fulgt opp i henhold til selskapets rutiner.

Aker BP
Ula
Et større rustflak falt ned fra en tilkomstplattform ca.6m over BOP dekk. På veien ned traff det en kabelgate 4 m under, flaket ble slått i flere biter før det traff dekk. Bitene hadde en samlet vekt på ca 2,7kg. Hendelsen ble observert av en person ca 7m unna, ingen andre personer i nærheten. Området ble umiddelbart sperret av og sjekket ut av et klatrelag i etterkant. Hendelsen vil bli fulgt opp i henhold til selskapets rutiner.

Statoil
Statfjord
Det ble observert lekkasje i flens/plugg på nivåglass på RF 1 skumtank i C14. Nivåglass ble umiddelbart stengt av og lekkasjen stoppet. Det som har lekket ut har havnet på sjø. Volumet er noe usikkert men kan være maksimalt 500 liter. Skummiddelet har produktbetegnelse RE-HEALINGTM RF1, 1% Foam fra SOLBERG SCANDINAVIAN AS – NORWAY. Produktet er klassifisert som rødt i forhold til miljø.

Wintershall
Brage
Fallende gjenstand i brønnområdet. Seal falt fra område C42 ned på gangvei i område C41. Brønnen A-25 er plugget og står uten brønnhode/juletre. Under arbeid med klargjøring av brønn A-25 for neste brønnoperasjon skulle SBMS seal fjernes og ASV-linje plugges, samt fjerne elektrisk linje, og til slutt trykksette DHSV. Ved fjerning av SBMS seal glapp dette ut av hendene på operatøren, falt ned mellom tubinghead og grating, traff annalus A-ventil for så å endre retning og falle ned på gangvei i nedre brønnområde. Åpning mellom tubinghead og grating på område C42 var ikke sikret. Gangvei på C41 der sealet (ringen) havnet var ikke avsperret. Det oppholdt seg personell på gangveien både nord og sør for der ringen traff og ble liggende. Fallet medførte ingen faktiske skader på mennesker eller materiell.

Statoil 
Gina Krog
Kl 20:20 NAS 1 utløst automatisk grunnet en vakkelfeil på manuell elektrisk isolasjonsbryter. Årsak til alarmen ble umiddelbart klarert, så derfor var det kun
beredskapsledelsen og beredskapslag på GK som mønstret. Oppkjøring fungerte som normalt.

Statoil / Gassco
Draupner
Klokken 15:53 ble det utløst Generell Alarm på Draupner plattform. Alarmen ble utløst i forbindelse med planlagt trykkavlastning av gassrørledning etter setting av plugg i sjølinje. Årsaken til alarmen ble umiddelbart avklart og ventil ble stengt Mønstring ble gjennomført med POB kontroll.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

Forrige artikkelGE leverer subseautstyr til utbygging i Mosambik
Neste artikkelPlanlegger 8 brønner på Aasta Hansteen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR