Statoil
Gullfaks A
Under boring av 34/10 A-34-BT2, 14 3/4» hull ble økende gasstrend fra hullet registrert, max 3,9 %. Ved 2456mMD, 1550TVD ble det observert gassdeteksjon i MPA på 13% LEL. Samtidig med gassdeteksjon ble økning i aktiv på 630 liter registrert. Borestreng ble trukket av bunn, sirkulasjon stoppet og brønnen stengt inne med BOP annular preventer. Verifiserte at det var gassfritt i MPA. Observerte et initielt casing innstengnigstrykk på 10 bar som deretter avtok til 0 bar. Øvrige brønner på plattformens nordskaft ble stengt og relevante AT-er trukket tilbake. Sirkulering iverksatt for å ivareta hydrostatisk væskesøyle. Vurdering av metodevalg for normalisering pågår

Eni Norge
Goliat FPSO
Ref. telefonisk varsel kl. 15:15 og oppfølging via telefon: Indikasjon på røyk i gassturbin, generator side, på Goliat FPSO. Personell mønstret. Helikopter for mannskapsbytte på dekk når alarmen går. Tre detektorer aktive. Produksjonen stenges og nedbløing initieres manuelt. Brannlag i beredskap. POB-kontroll. SAR-heli og Kystvakt på vei, HRS i beredskap. 16:15: Bekreftet ingen brann. Ved initiell gransking ser det ut til at trykksensor på lager har brukket av, og smørolje har lekket ut og skapt røykindikasjon. FPSO normaliserer. Beredskapsorganisasjonen demobiliserer. Hendelsen vil bli gjennomgått for full forståelse før vi evt. starter opp igjen.

ConocoPhillips
Ekofisk
Under brønnoperasjon på brønn C-20 på EKOC ble dekksluke løftet av. Sikringsklemmer for dekksluken ble demontert og hengt av i sikringswire slik som det kommer fra leverandør. Klemhylse på en av wirene løsnet og sikringsklemme falt ned på messanindekk. Vekt på klemmen er 6,1 kg og fallhøyden var 4 meter. Det var to personer i området hvor klemmen falt ned. Ingen ble skadet.

Statoil
Troll/COSL Promoter
Aktivering av manuell brannalarm. Hendelsen meldes fordi generell alarm aktiverer beredskapsorganisasjonen. Det ble raskt avklart at alarmen var utløst ved et uhell, så mønstring var ikke iverksatt.

Aker BP
Ula
Utslipp på 740 liter med Natriumhypokloritt til sjø fra kjemikalie på Q-plattform. Utslippet har skjedd via bleedventil på utløp av pumpe. Ventil har stått åpen, og ført til at kjemikalie har samlet seg oppsamlingskar på skidden, og deretter ned i rør til sea sump. Det var ingen potensiale for personell eksponering.

Gassco
Kårstø
En elektriker fikk strømgjennomgang (Standard 230 V, 16A kontakt) i forbindelse med en rivning/demonterings jobb av gammel elektroinstallasjon i tidligere driftslaboratorie i administrasjonsbygg. Elektriker ble tatt hånd om av Ham avdelingen på Kårstø, hvor legen foretok nødvendig kontroll. Etter kontrollen ble elektrikeren kjørt til Haugesund sjukehus for videre kontroll og oppfølging. Dette ihht. ordinær rutine.

Statoil
Oseberg C
I forbindelse med runde i felt oppdaget områdetekniker gasslukt i modul M20 prosessmodul. Gasslekkasjen kom fra en liten sprekk i sveis på 3⁄4 tommer stuss nedstrøms gassinjeksjonskompressor B. Injeksjonskompressoren ble stoppet umiddelbart og trykkavlastet. Gass ble ikke detektert av gassdetektorer i området. Dette er ment som et tidligvarsel da hendelsen enda ikke er klassifisert pga ukjent utslippsrate (kg/s).

Eni Norge
Goliat FPSO
Under jobb med å stramme ankerkjettingene ble NW HPU startet kl 8:05 og stoppet kl 11:00. HPU ble forsøkt startet igjen, men ble stoppet av en HPU «lavt nivå»-alarm. Ved å undersøke SAS-trender, ble det oppdaget at ca. 200-250 liter Houghto Safe 105 CTF hadde lekket fra HPU. En lekkasje på ca. 1 l/min. Et søk etter synlige lekkasjer ble gjort, men ingen funnet. Senere er det avdekket at lekkasjen kommer fra ankerline #9 og lekkasjen er under overflaten.

Shell
Nyhamna
Det oppsto en elektrisk feil i en sub-stasjon under omlegging av elektriske tavler, dette medførte ustabilitet i prosessanlegget. Dette førte til produksjonsstans, mønstring av beredskap og evakuering av anlegget.

Statoil
Åsgard
Ved lasting/lossing av supply båt fikk vi lekkasje i 75 mm hydraulikk slange på kran 3. Kran operasjon ble avbrutt, kran ble kjørt til sikker posisjon. Ca.1200-1500 liter Hydraway HVXA 46 HP hydraulikkolje sprutet ned over kran, ned på dekk samt til sjø. Utslippet til sjø var ca 50% mengden (600-750 liter).

Statoil
Oseberg Øst/Safe Scandinavia
Kl 01:27 får Safe Scandinavia SSC utfall av en av transformatorene i ett av tavlerommene for kraftforsyning. Årsak er kortslutning i transformator. Kraft gjenopprettes raskt fra det andre tavlerommet. Det oppstår røykutvikling i tavlerommet, som detekteres og det initieres automatisk generell alarm på SSC. Det iverksettes full mønstring på både SSC og på Oseberg Øst installasjonen som SSC er koblet opp til iht beredskapsplan. Situasjon i tavlerom løses uten bruk av slukkemidler. SAR og beredskapsfartøy ble mobilisert men kansellert etter at situasjonen og behovet var avklart.

Statoil
Oseberg Øst
Nødgenerator B ble lagt ut kl. 07:00 for å utføre planlagt utbedring. Det ble konstatert større mekniske utfordringer på maskinen, og den ble sammenstilt igjen. Maskinen kan ikke anses som operativ. Nødgenerator A er testkjørt og tilgjengelig. Aktiviteten på installasjonen er justert i samsvar med intern prosedyre WR0213. Oppdatert melding vil bli sendt når nødgenerator B er operativ igjen.

Statoil
Gullfaks A

Generell alarm ble utløst med tilhørende PA melding. Beredskapsorganisasjonen mønstret og resterende personell gikk til livbåtene. Situasjonen ble sjekket, og det var ingen reel hendelse. Årsak til alarm: Aktivering av deluge i brønnområdet pga feil på manuell melder. Dette ga automatisk Generell Alarm og nedstenging av anlegget. Anlegget ble startet opp igjen ca 3 timer etter at NAS2 var aktivert.

Statoil
Heidrun/Songa Encourage
2 3/8” Wash pipe dropped on drillfloor. Latched elevator on first joint of 2 3/8” wash pipe inner string laying horizontally on RFM (riser feeding machine). Raised Top drive / elevator. When the joint was almost in vertical position, the lifting nipple slipped through the elevator inserts, and the joint fell to the drillfloor ending with the upper end facing towards the aux HRN position. The elevator was confirmed to be in closed position before lifting. The OD of the installed lifting nipple was 3,1” and the BX- elevator inserts was 2 7/8”.

At the time of the incident, it was 3 operators/ personnel in red zone. One roughneck/operator was manually guiding, removing protector and stabbing the wash pipe. The second roughneck/ operator was operating the RFM with a remote control, and the third operator (service personnel, owner of equipment) was monitoring the operation, standing behind the LGA (lower guiding arm).

Elevator height was 10m, and the lower end (pin) of the joint was 0,8m above rotary table  when pipe slipped through elevator. Weight of joint: 65 kg. Energy: 510 joule. Wash pipe tilted and fell down to drill floor after it had slided through the elevator and landed with pin end on drill floor. No injury to personnel. Took “time out for safety” and evaluated situation and equipment. Discussed further operation. Agreed on continuing operation using additional dog collar clamp below lifting nipple (above BX-elevator), and focus on minimizing personnel working in red zone.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

Her er uhellene fra uke 7!
Her er uhellene fra uke 6!
Her er uhellene fra uke 5!
Her er uhellene fra uke 4!

Forrige artikkelBorer enda mer på Valemon
Neste artikkelJarle Tautra ny styreleder i Optime Subsea

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR