Statoil
Åsgard A
Ved lasting/lossing av supply båt fikk vi lekkasje i 75 mm hydraulikk slange på kran 3. Kran operasjon ble avbrutt, kran ble kjørt til sikker posisjon. Ca.1200-1500 liter Hydraway HVXA 46 HP hydraulikkolje sprutet ned over kran, ned på dekk samt til sjø. Utslippet til sjø var ca 50% mengden (600-750 liter).

ConocoPhillips
Ekofisk
IP jobbet med stavmikser da han ble eksponert for elektrisk strøm som gikk inn i venstre hånd – og det føltes som om strømmen gikk videre gjennom venstre kroppshalvdel og ut gjennom venstre fot. IP slapp stavmikseren øyeblikkelig. IP følte ingen uvelhet eller bevissthetstap, men oppsøkte umiddelbart Sykepleier. Ingen behandling ble gitt, kun undersøkelse i samråd med vaktlege.

ExxonMobil
Jotun B
Sprukket varmtvannslange i byssa førte til vanndamp i rommet, som aktiverte detektor med påfølgende GA. Siden årsaken til GA var kjent, ble mønstring avbrutt før den var kommet i gang ved annonsering over PA-systemet.

Total
Martin Linge/Maersk Intrepid
Pulled out with the PLT logging assembly on a 5/16″ electric logging line. At 2870 m observed a 300 kg over pull on the WL (Wire Line) cable. Stopped the WL operation. Observed gas coming through the WL stuffing box (+/-10m above drill floor). Closed grease return line, closed stuffing box. Leak still observed. Closed the WL Quad BOP. Secured the well and the gas leak stopped after 10min. Inspected stuffing box, increased grease pressure, open WL BOP, confirmed no leak, pulled out of hole (POOH) with wire line.

Shell
Draugen
Høy olje i vann-konsentrasjon i produsertvannutslipp på Draugen. I forbindelse med produksjonsoppstart, etter en nedstengning på Draugen, ble døgngjennomsnitt olje i vann konsentrasjon målt til 120mg/l. Dette tilsvarer ca. 1500 kg olje for dette døgnet.

Lundin
Edvard Grieg
Reim til verktøy-veske (3 kg) røyk under klatring ned fra en 3 meter høy leider. Vesken falt 1,5 meter ned til dekk med en fallenergi på 44 J. Ingen andre personer var involvert i hendelsen.

Statoil
Troll A
Under utførelse av Forebyggende Vedlikehold (FV) på vår dieseldrevne turbin m/tilhørende essentiel generator ble det gjenglemt en «tørkefille» oppe på varmeskjoldet som beskytter turbinens brennkammer/eksosutløp (se vedlagte bilde). FV’en ble avsluttet med testkjøring av turbin & generator. Etter ca 1 times kjøring detekterte 2 flammedetektorer inne i turbinens hood. Det automatiske slukkeanlegget startet slik det skal og brann i «tørkefille» ble slukket. Deteksjon ble lagt tilbake etter at Alarm og Reaksjonslag (ARL) var på brannsted. Da vi fortsatt fikk utslag på deteksjon inne i hooden, ble Generell Alarm utløst (GA). Personellet mønstret iht alarminstruks. S&R-utførte etterslukking og sikring av område. Varsling utført iht DFU3 for «Brann» (inkl. Statoil 2. linje beredskap og Nærstandby båt med FiFi). Personell om bord (POB) = 38 stk

Statoil
Oseberg Feltsenter
Melding fra Statoil Overvåking og Beredskap om fartøy på kollisjonskurs. Beredskapsorganisasjonen mønstret og øvrig personell til livbåter. Situasjonen avklart 30 min før TCPA. Fartøy var fiskebåt av utenlandsk opprinnelse.

Statoil
Kvitebjørn
I forbindelse med feiloperasjon av brannpumper fikk brannvann ringledning et kort trykkfall og påfølgende væskeslag. Dette resulterte i utilsiktet start av en brannkanon, generell alarm og mønstring. Situasjonen ble raskt avklart og normalisert.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene. 

Her er uhellene fra uke 8!
Her er uhellene fra uke 7!
Her er uhellene fra uke 6!
Her er uhellene fra uke 5!
Her er uhellene fra uke 4!

Forrige artikkelKrisen har sendt Archer Oiltools ut i verden
Neste artikkelTrenger du en opptur? Sjekk disse 10 nyhetene fra uken som gikk

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR