Statoil
Gudrun
Person pådro seg skade i kne i forbindelse med trening på fritid. Etter undersøkelse og behandling ble det i samråd med vaktlege besluttet å sende personen inn med en splitflight neste dag. Det ble organisert en plan for håndtering av personen ved eventuell beredskapshendelse ila natten.

Statoil
Johan Sverdrup/Deepsea Atlantic
Den 10. desember under tømming av trip-tankene, falt en avviser/støtfanger-skinne ned fra boretårn til boredekk, og landet innenfor rød sone. Vekt på skinne (25 kg) med fallhøyde på 22,5 meter gir fallenergi på 5518 Joule. Alt utstyr stod i ro, og ingen personell befant seg i rød sone når hendelsen inntraff. Årsak til at skinnen falt ned var brudd i gods på grunn av materialtrøtthet etter gjentatte slag og støt over tid fra Kelly-slangen. Hendelsen ble gransket av Odfjell Drilling. Granskningsrapporten konkluderer med at hendelsen, under ubetydelig endrede omstendigheter, kunne ha ført til at person ble truffet. Dette basert på følgende:
– rød sone ikke ble ansett som en fast barriere på aktuelt tidspunkt, da utstyr stod i ro og betyr at Driller kunne gitt tillatelse til entring av rød sone på boredekk
– tidspunkt for når avviser/støtfanger-skinne falt ned var anses som tilfeldig

ExxonMobil
Jotun B
Under sveising i forbindelse med montering av fundament til ny rørhåndteringskran oppdaget brannvakt en stikkflamme. Flammen ble slukket med CO2 apparat etter 10-15 sekunder.

Statoil
Gina Krog
Ved oppkobling av konteiner på W300 NØ til permanent stikkontakt ble involvert personell utsatt for strømgjennomgang. Ved tilkobling av støpsel ble IP1 utsatt for strøm gjennomgang fra hånd til albu. Ved sjekk fikk IP2 strømgjennomgang fra hånd til hånd. Kabel ble koblet fra. Begge IP gikk til sykepleier på Floatel Endurance for videre oppfølging. Begge var tilbake i jobb rett etter hendelsen. Hendelsen skyldes klemskade på konteinerens strømforsyningskabel.

Statoil
Hammerfest LNG
Under arbeid på produksjonskaia falt det is fra taket på trappetårn. Isen traff utstyrsskap ved tårnet. Det sto personell 1,5 – 2 meter fra der isen falt. Området ble umiddelbar sperret av og det som var igjen av is /snø på tak ble fjernet før arbeide ble gjenopptatt. Vekt is klump ca 300 gram Fallhøyde 23 meter.

Statoil
Veslefrikk B
Alarm i SKR på tidlig deteksjon kom inn kl 12.20 fra Diesel Generator Rom. ARL rykket umiddelbart ut og identifiserte varmgang/røyk fra elektromotor til kjølevannspumpe til diesel generator nr 6. Pulverapparat ble brukt. Hendelsen ble avklart i løpet av få minutter. Branndeteksjon ble ikke utløst.

Statoil
Snorre B
Under inspeksjon i bunn av skaft C10-N11 skled grating til side slik at medarbeider tråkket gjennom med venstre fot og falt bakover. Bakhode med hjelm traff struktur. Personen oppsøkte sykepleier med smerter i ryggparti. Det ble i dag i samråd med vaktlege besluttet å sende person til land for videre sjekk.

Aker BP
Tambar
I forbindelse med fullskalatest av brannvannsystemet på Tambar 22.03.17 ble det registrert lavt trykk og lav strømning. Årsaken viste seg å være at 2 ventiler som ble skiftet ut i forbindelse med vedlikehold i september 2016 hadde en innvendig restriksjon som medførte redusert gjennomstrømning. Forholdet ble utbedret 23.03.17, anlegget ble testet på nytt og funnet i orden.

Statoil
Visund
Klokken 08:05 ble det oppdaget en drivende kontainer på Visunds vest side. Kontaineren hadde en østlig drivbane mot plattformen. Beredskapsledelsen mønstret og deler av beredskapsorganisasjonen ble også mønstret. IMR skipet Seven Viking avbrøt en pågående subseaoperasjon som pågikk innenfor sikkerhetssonen på Visund og fulgte kontaineren tett da den drev forbi plattformen. Kontaineren drev inn i sikkerhetssonen var på det nærmeste ca. 300 m fra plattformen. Seven Viking var i posisjon til å avskjære en eventuell kollisjon med Visund. Beredskapsfartøyet på Tampen var på plass kl 10:00 og overtok oppfølging fra Seven Viking Klokken 10:15 var kontainer ute av sikkerhetssonen og drev videre østover, situasjonen ble da normalisert. Statoil Overvåking og Beredskap overtok saken i forhold til drivbane og videre aksjoner. Kystverket ble også informert.

Statoil
Snorre A
1 av 2 taljer sviktet og falt ned under løfting av sjøvannspumpe. Pumpen falt ned ca. 30 cm. Pumpen ble hengende i talje nr. 2. Vekt på pumpe 6 t. Personell i området, men ingen ble skadd ifb. med hendelsen. Ved ubetydelig endrede omstendigheter kunne dette ført til skade på fingre /hender. Granskning iverksettes.

Statoil
Hammerfest LNG
Kl 10:40 var en person i gang med å sperre av ett område på prosesslekteren ifm en planlagt stillasjobb. Da han nærmet seg MEG fjernings kolonne 20-VE-102 I kondensat systemet tråkket han på en løs gratingplate som vippet opp og falt ned i åpningen. Grating platen falt ned ca 5.8 meter fra nivå 3 til nivå 2 på F området. Personen holdt også på å falle ned, men fikk tatt tak i en metall skinne som var i umiddelbar nærhet. Det gikk tilsynelatende bra med personen, og det oppholdt seg ingen personer i nærheten under den fallende gratingen. Området under var ikke sperret.

Kort fakta informasjon:
– Total fallhøyde er ca 5.8 meter.
– Fallhøyde til første treff, isolasjon på rør er ca 2.9 meter.
– Fallhøyde fra rør til grating er ca 2.9 meter.
– Avstand fra treffpunkt på rør til treffpunkt på grating er ca 2.9 meter.
– Avstand fra treffpunkt på grating til stopp er ca 2.5 meter.
– Vekt på fallende grating er 33 kg.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

Her er uhellene fra uke 12!
Her er uhellene fra uke 11!
Her er uhellene fra uke 10!
Her er uhellene fra uke 9!
Her er uhellene fra uke 8!
Her er uhellene fra uke 7!
Her er uhellene fra uke 6!
Her er uhellene fra uke 5!
Her er uhellene fra uke 4!

Forrige artikkelSe video av slangeroboten
Neste artikkelNorsk sokkel neste stopp for gigant på 46.000 tonn

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR