Repsol
Edda Freya, Varg
Dekksarbeider var på jobb på dekk, men ferdig med sin arbeidsoppgave. Han var uoppmerksom og hadde ikke fokus rettet mot der han skulle gå. Han snublet i en wire som var festet på dekk, falt og skadet venstre albue. Den skadede var ferdig med sitt skift og ble senere demobilisert som en del av mannskapsbytte. Dagen etter manskapsbytte kontaktet den skadede lege. Det ble bekreftet brudd i albuen, og han fikk 12 dager sykemelding. Skaden ble først klassifisert som en førstehjelpsskade, men ble senere omklassifisert til en fraværsskade.

Statoil
Oseberg Øst
Deluge ble utilsiktet utløst i brønnmodul. Dette medførte automatisk nedstenging og trykkavlastning av prosessanlegget (NAS2.1) og generell alarm. Situasjonen ble avklart før personell hadde mønstret og mønstring ble kansellert. Noe av skummet ble blåst til sjø av vinden, mens det resterende ble spylt ned i plattformens drensystem i etterkant av hendelsen. Totalt væsketap på RF1 skumtank var 1 m3. Volum til sjø er lavere enn dette.

Shell
Draugen
I forbindelse med at kapslingsplater løsnet på eksosrør til hovedkraft turbin B ble det oppdaget at det var løse bolter og en del manglende muttere på en flenseforbindelse til selve eksosrøret et godt stykke opp i eksosstakken. Dette er en forbindelse der to eksosrør kommer sammen. Det er utført inspeksjon på flensen, og det var ikke fare for at toppen av eksosrøret skulle løsne helt. Total er det over 80 M12 bolter i flensen. Det er lave laster i forbindelsen. Det er ikke funnet flere løse bolter i denne eksosstakken. Senere er eksosrør til C turbin sjekket. Noen løse bolter her også, men vesentlig mindre enn på B turbin. Siste eksosrør (A turbin) blir sjekket fortløpende.

Total
Maersk Intrepid
While RIH drift run on 7/32″ braided line (BHA#2, WH Pressure # 624bars), a small leak in wireline lubricator X-Over connection («O» ring) occurred. Operation stopped and wireline was pulled out of hole (POOH). At deepth 1253m, leak increased: wire stopped, and BOP was closed and grease was injected in-between the 2 rams (upper & middle). Leak stopped after 1/2h. Pressure in lubricator maintained at 600bars. Further action are currently under review.

Statoil
Snorre A
Avdekket en drypplekkasje av oljebasert boreslam i kobling under overflate BOP på brønn – Brønnen er sidestegsboret ut fra – tommers foringsrør fra – meter ned til – m, som er ca 2100m fra reservoaret. Det er boret gjennom skifrige formasjoner med lavt strømningspotensiale. Slamsøylen er stabil og under monitorering. Utbedring av drypplekkasjen vil bli utført etter at en sementplugg blir satt i brønnen.

Deler av denne meldingen er sladdet i den offentlig tilgjengelige versjonen av varselet. (Red. anm.)

ConocoPhillips
Eldfisk
En PA-høyttaler falt ned på øverste dekk på brostøtten mellom EldE og EldS. Det er normalt lite ferdsel i dette området, som ikke var avsperret. Fallenergi var 116 J.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet i uke 5. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

Her er uhellene fra uke 5!
Her er uhellene fra uke 4!

Forrige artikkelStatoil på riggjakt i Nordsjøen
Neste artikkelPil & Bue er ett steg nærmere utbygging

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR