Utsatte frister og firing på krav. Prosessen rundt innkjøpet av nye allværs søk- og redningshelikoptre til Redningstjenesten har ikke gått helt smertefritt for seg, og mange er urolige for utfallet.

SAVNER åPENHET: Manglende åpenhet i prosessen og en
tilsynelatende forutinntatthet hva helikoptertype angår,
gjør at Redningshelikopteralliansen, hvor både arbeids-
giversiden og fagforeningene er med, kan gjenoppstå,
forteller Ketil Karlsen, Fagsjef HMS Offshore i Industri
Energi, og medlem av Helikopterfaglig Forum
(Foto: Alf INge Molde)
KANDIDAT: NH90 er en av kandidatene til nytt
redningshelikopter (Foto: Wikimedia)

Staten skal erstatte Redningstjenstens mer enn førti år gamle Sea King-helikoptre. Oppgraderingen har tatt lengre tid enn ønsket og debatten rundt hva slags helikoptre man bør kjøpe inn, og hva man skal kreve av disse, pågår fremdeles.

– Vi vet ikke hva som skjer, og det er et problem i seg selv, sier Ketil Karlsen, Fagsjef HMS Offshore i Industri Energi, og medlem av Helikopterfaglig Forum.

Frustrasjon over manglende åpenhet rundt prosessen og mulig forutinntatthet i valget av helikoptertype, kan nå resultere i at gamle allianser gjenoppstår, på tvers av yrkeslivets tradisjonelle skillelinjer.

– Det prates konkret om å gjenopplive Redningshelikopteralliansen, forteller Karlsen. Redningshelikopteralliansen bestod blant annet av organisasjonene Industri Energi, Norges Rederiforbund, Oljeindustriens Landsforening, Fellesforbundet, Norges Fiskarlag og Norsk Sjømannsforbund.

– På Beredskapskonferansen vil vi ta stilling til om vi må få alliansen opp å gå igjen, hvilket betyr at vi allerede i juni vil tilskrive Justis- og politidepartementet og fremme vårt syn på prosessen. Tausheten fra departementet har vært for lang, og alt vi hører er Forsvaret som argumenterer for NH90.

– Verken arbeidsgiver- eller arbeidstakersiden er komfortable med dette, og det hele har blitt en veldig lukket prosess, styrt av Forsvaret. Dette bekymrer både meg og andre, og . Forsvaret vil ha NH 90 (det nye kystvakthelikopteret, red.), og er ikke blyge, verken i krav eller argumentasjon. Nå slakker myndighetene på kravene for å tilpasse seg til noe som finnes, i motsetning til den praksisen vi har fulgt, med strekkmål, sier han.

Les resten av artikkelen i siste utgave av vårt bransjemagasin PetroNews .

Klikk her for å gå rett til hele artikkelen.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR