Noreco meldte i november at de ville få erstatning for skaden på vanninjeksjonsrøret mellom Siri og Nini. Nå er ikke det så sikkert.

OLJE På BUNN: Lagringstanken for oljen som
produseres på Siri-feltet ligger på havbunnen.
(Ill.: DONG)

Ifølge den siste børsmeldingen fra selskapet er det ennå usikkert om erstatning vil bli utbetalt.

Nedstengningen av Siri-feltet i Danmark gir fremdeles betydelige utslag på Norecos oljeproduksjon. I november lå antallet på 6.250 fat oljeekvivalenter per dag, et tall som er nær halvparten i forhold til tidlig i 2009.

Siri, Nini og Cecilie har vært stanset siden 31. august, og operatøren Dong arbeider ennå for å utarbeide en midlertidig løsning for å stabilisere vannbuffertanken som sprakk i slutten av august. I slutten av november meldte Noreco selv at de hadde kommet til enighet i forsikringssaken relatert til skaden på vannbuffertanken.

Oljeselskapet har igjennom sine forsikringsordninger dekning for produksjonstap for en periode utover 60 dager, og med begrensing opp til 12 måneder. Om det viser seg at Noreco får erstatning vil de motta en forsikringsutbetaling på USD 50 per fat råolje som ikke blir produsert.

Produksjonen ventes ifølge operatøren Dong å være oppe og gå igjen i løpet av desember, avhengig av godkjennelser fra myndighetene og værforhold.

Den øvrige produksjonen har også opplevd en liten nedgang. Selv om Brage holder stand med stabil produksjon, har Syd Arne-feltet opplevd en liten nedgang på grunn av brønnoverhaling. Lulita-feltet har også i november vært stengt på grunn av pågående utbedringer av en gasskompressor på Harald-plattformen.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR