Olje-Norge har ikke kapasitet til å gjennomføre alle prosjekter som planlegges på norsk sokkel i kommende år.

Det finnes verken nok rigger eller ingeniører til å ta unna alle brønnene og prosjektene, så derfor må prosjekter utsettes, skriver TU.no. Komplekse og økonomisk marginale prosjekter trolig blir satt bakerst i køen, mens mer lønnsomme og tidskritiske prosjekter prioriteres.

Til nettstedet sier professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger, Petter Osmundsen, det er viktig å sørge for å sikre at de siste restene på de gamle store feltene blir utvunnet.

– Når kapasiteten er sprengt må man rasjonere. Først bør man ta tidskritiske prosjekter, herunder IOR-prosjekter (økt utvinning i aldrende felt, journ. anm.). Myndighetene må sikre at det er tilstrekkelige insentiver for tidskritiske prosjekter. Deretter kommer prosjekter som gir høy verdi i forhold til nødvendig innsats knappe ressurser. For eksempel vil nok Aldous/Avaldsnes komme før marginale felt som krever stor innsats av knapp kompetanse og riggkapasitet, sier Osmundsen.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR