Statoil og Sinochem har levert utbyggingsplanen til det brasilianske oljedirektoratet ANP.

Etter sanksjonering av Peregrino fase 2-prosjektet i desember leverte Statoil og partneren Sinochem utbyggingsplanen til det brasilianske oljedirektoratet ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíves) i Rio de Janeiro den 30. januar.

Prosjektet omfatter en ny brønnhodeplattform og borerigg (Plattform C) og øker de utvinnbare ressursene på Peregrino-feltet med omkring 250 millioner fat. Prosjektet omfatter investeringer på ca. 3,5 milliarder amerikanske dollar.

– I løpet av prosjektets levetid vil det gi en rekke positive effekter for Statoils forsyningskjede og generere betydelige skatteinntekter til Brasil. Peregrino fase 2 vil styrke vår posisjon i landet og forsterke vårt langsiktige engasjement i utviklingen av Brasil, sier direktør og landsjef for Brasil, Pål Eitrheim.

Forlenger levetiden til Peregrino-feltet

Innleveringen av utbyggingsplan (PoD) til de brasilianske myndighetene er en viktig milepæl. Peregrino fase 2 vil gjøre det mulig å forlenge den økonomiske levetiden for Peregrino-feltet i Campos-bassenget utenfor Brasil.

Brasil er et kjerneområde for Statoil, og Fase 2 er et viktig og strategisk element i Statoils mål om å fortsette å bygge opp en sterk posisjon i landet.

Peregrino-feltet kan vise til gode resultater, med en produksjon på over 90 millioner fat etter produksjonsstart i april 2011.

Starter mot slutten av tiåret

Basert på den nåværende planen ventes Peregrino fase 2 å bli satt i produksjon mot slutten av dette tiåret, men Statoil vil om nødvendig foreta justeringer i planen.

Prosjektteamet vil vurdere ytterligere innsparinger gjennom forenkling, standardisering og en skreddersydd gjennomføringsstrategi, noe som vil forbedre avkastningen på investeringen.

Prosjektkonseptet innebærer en løsning som består av en brønnhodeplattform med en boreenhet (WHP-C) tilknyttet det eksisterende flytende produksjons-, lager- og losseskipet (FPSO). Innretningene omfatter et frittstående kraftgenereringssystem, og det vil bli eksportert kraft til WHP-A.

Øker antallet produksjonsbrønner

Fase 2 vil øke produksjonen fra Peregrino-feltet ved å øke antallet produksjonsbrønner fra et nytt område (Peregrino Sørvest), som i dag ikke kan nås fra de eksisterende plattformene A og B.

I alt 21 brønner, 15 oljeproduserende brønner og seks vanninjeksjonsbrønner, planlegges boret som del av fase 2-utbyggingen.

Alle produksjons- og injeksjonsbrønner i fase 2-utbyggingen planlegges boret fra et nytt boresenter, WHP-C, på 120 meters vanndyp.

Med plattform C vil selskapet øke brønnpotensialet og kunne fortsette å produsere på Peregrino-feltet i lengre tid. De anslåtte utvinnbare ressursene fra fase 2-utbyggingen er i konsesjonstiden (fram til utgangen av 2040) 250 millioner fat.

Forrige artikkelEdison planlegger ny nordsjøbrønn
Neste artikkelIvory lagde røde tall for Rocksource

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR