Men ingen nært forestående krise…

Etter flere år med vekst er oljeinvesteringene i Norge nå i ferd med å flate ut, men oljemarkedene vil forbli noenlunde stabile, mener Handelsbanken.

I sin nye Konjunkturrapport for Norge; ”Norge etter oljen – som Finland etter Nokia?” sier Handelsbankens analytikere at utflatingen i nevnte investeringer gjør at norsk økonomi står overfor betydelige restruktureringsutfordringer. Problemene forsterkes av et høyt kostnadsnivå, som ikke er opprettholdbart over tid.

– Vi venter at den økonomiske veksten i Norge gradvis vil svekkes gjennom 2014 som følge av svakere vekstimpulser fra norsk sokkel. Olje- og gassinvesteringer, som har steget kraftig de siste årene, flater nå ut. Ringvirkninger til realøkonomien vil antakelig være betydelige ettersom investeringsaktiviteten på norsk sokkel har drevet en bredt basert oppgang i norsk fastlandsøkonomi, sier rapporten. Banken tror ikke produktivitetsveksten kan øke nok til at det redder den økonomiske veksten, og mener norsk økonomi rebalanseres enten gjennom en depresiering av kronekursen eller gjennom lavere lønninger.

– Dersom slike tilpasninger ikke kommer, kan konsekvensen være en utvikling for norsk økonomi som likner på hva som har skjedd i Finland etter Nokias fall, sier banken.

Stabilt oljemarked

Handelsbanken har ikke tro på noen finanskrise i Kina med de effekter dette vil ha for norsk økonomi.

– Viktigste sak for Norge er likevel at Kinas oljeetterspørsel vil holde seg høy tross svakere BNP-vekst, innleder de.

– Selv om norsk eksport til Kina ikke er spesielt stor, er landet viktig for norsk økonomi gjennom den virkningen som kinesisk etterspørsel har på verdens energi- og råvaremarkeder.

Rapporten påpeker at oljemarkedet har holdt seg stabilt tross dramatiske endringer i både tilbud og etterspørsel, men analytikerne tror stabiliteten ”vil vedvare etter som fortsatt etterspørselsvekst fra de framvoksende økonomiene og produksjonsfall i tradisjonelle felt veier opp mot utvikling av ny kapasitet, blant annet i skiferolje. Global investeringsaktivitet bør kunne holde seg høy, men kostnader får økt oppmerksomhet.”

Bankenmenr oljemarkedet har holdt seg bemerkelsesverdig stabilt de siste tre årene, med Brent-priser for det meste innenfor intervallet USD 105 –115, til tross for at amerikansk skiferolje økte USAs oljeproduksjon med 4 millioner fat per dag fra 2006 til 2013, nesten fem prosent av verdens oljeproduksjon. Når oljeprisen likevel har holdt seg stabil, skyldes det først og fremst at politiske konflikter har redusert leveransene fra Nord-Afrika og Midtøsten.

– Også framover venter vi at de ulike kreftene som trekker oljeprisen opp og ned, vil balanseres mot hverandre. Som diskutert i kapitlet om Kina, venter vi fortsatt sterk etterspørselsvekst fra de framvoksendeøkonomiene til tross for lavere BNP-vekst i Kina.

Forrige artikkelNull hull for Aasta Hansteen
Neste artikkelSuperbillig supertelefon på vei

Warning: A non-numeric value encountered in /kunder/trfn_2131/petro_3570/public/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR