Plan for utbygging og drift (PUD) av Utgard og Byrding i Nordsjøen er nå godkjent av myndighetene, ifølge Statoil, som er operatør for begge feltene.

Utgard er et gass- og kondensatfelt på norsk og britisk sokkel, ved Sleipner. Byrding er et olje- og gassfelt nord for Troll-feltet.

– Det er gledelig at planene for utbygging og drift av Utgard og Byrding nå er godkjent. Disse utbyggingsprosjektene vil gi verdifulle tilleggsressurser til henholdsvis Sleipner- og Trollfeltene. Effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur er med på å redusere kostandene betydelig og gjøre disse utbyggingene lønnsomme, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.

Planlagte investeringer for Utgard er på om lag 3,5 milliarder kroner og for Byrding er de planlagte investeringene nær 1 milliard kroner.

Utgard

Utvinnbare reserver er anslått til om lag 56 millioner fat oljeekvivalenter. Utgard ble funnet i 1982 og ligger 21 km fra Sleipner-feltet. Feltet har vært vurdert utbygd flere ganger tidligere.

Utgard strekker seg over den norsk-britiske sokkelgrensen, med majoriteten av reservene på norsk side. Feltet bygges ut med to brønner i en standard havbunnsløsning og det er ett boremål på hver side av grensen.

Alle installasjoner og infrastruktur er på norsk side. Gassen i Utgard har et høyt Co2-innhold og vil dra nytte av Co2-rensing og lagring på Sleipner.

Byrding

Utvinnbare volumer i Byrding er anslått til drøyt 11 millioner fat oljeekvivalenter.

Byrding-utbyggingen består av én to-grens brønn som bores fra den eksisterende Fram H-Nord-bunnrammen. Via denne strømmer olje og gass fra Byrding til Troll C.

Grenbrønnen som skal bores er om lag sju km lang, der de første kilometerne er felles for de to grenene av brønnen.

Fakta om Utgard:

  • Rettighetshaverne i Utgard er operatør Statoil (38,44%), Statoil (U.K.) Limited (38%), Lotos Exploration and Production Norge AS (17,36%) og KUFPEC Norway AS (6,20%).
  • Etter prosessering skal væskene eksporteres til Kårstø og tørrgass til Gassled.
  • Utgard skal etter planen komme i produksjon fjerde kvartal 2019.

Fakta om Byrding:

  • Rettighetshavere i Byrding er operatør Statoil Petroleum AS (70%), Engie E&P Norge AS (15%) og Idemitsu Petroleum Norge AS (15%).
  • Etter prosessering sendes oljen î eksisterende rørledninger fra Troll C til Mongstad og gassen fra Troll C via Troll A til Kollsnes.
  • Byrding skal etter planen komme i produksjon tredje kvartal 2017 og vil således genere inntekter samme år som hoveddelen av investeringene gjøres.
Forrige artikkelHar funnet olje i Cape Vulture
Neste artikkelJohan Castberg-et av Europas største industriprosjekter snart klar for Finnmark.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR