6. januar i år gikk fristen ut for Suncor til å ta en beslutning om videreføring (BOV) av en eventuell utbygging av Beta-funnet.

Men i stedet mottok myndighetene en søknad om utsettelse av fristene, både for BOV og for en utbyggingsplan (PUD). Nå er søknaden innvilget. På følgende vilkår.

  • Rettighetshaver skal innen 6. januar 2019 ta stilling til om det skal utarbeides en utbyggingsplan for forekomsten (Beslutning om Videreføring – BOV). Fattes det ikke BOV innen fristens utløp, vil utvinningstillatelsen bortfalle i sin helhet.
  • Rettighetshaver skal innen 6. januar 2020 sende inn en utbyggingsplan for forekomsten til departementet for godkjennelse. Innsendes det ikke en utbyggingsplan innen fristens utløp, vil tillatelsen bortfalle i sin helhet.

Det viser dokumenter petro.no har fått tilgang til.

To års utsettelse
«Det er viktig for departementet at ressurspotensialet i tildelt areal kartlegges raskt og effektivt og at påviste, lønnsomme ressurser tilsvarende raskt settes i produksjon. På denne bakgrunn innvilger departementet søknaden om ytterligere utsettelse av fristene for BOV og innsendelse av PUD, men utsettelsen begrenses til to år. Departementet vurderer at dette vil gi rettighetshaverne i utvinningstillatelse 375 tilstrekkelig tid etter en investeringsbeslutning i de mest aktuelle vertsprosjekter, til selv å kunne fatte en BOV for Beta-funnet», skriver Olje- og energidepartementet i et brev til Suncor.

50 millioner fat
Ifølge Oljedirektoratets faktasider er funnet, som er anslått å inneholde rundt 50 millioner fat oljeekvivalenter, planlagt utbygd som en undervannstilknytning til Snorre B. Men at dette forutsetter ledig prosesskapasitet på plattformen.

– Vi fastholder vårt fokus på å bygge opp vår kapasitet og tilstedeværelse i Norge. Muligheter for utviklingen av Beta vil kreve fremtidige evalueringer avhengig av prosesskapasitet hos tredjepart, sa pressekontakt Paul Newmarch i Suncor til petro.no i mars.

Forrige artikkelDette er starten på neste rigg-rush
Neste artikkelHalvorsen TEC og GE Water vinner Castberg-avtale

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR