Emas Amc vil forlenge leie av «Boa Deep C» med 60 dager., «Boa Deep C.» (Foto: Boa)

Boa OCV AS har en fast kontrakt med Emas Amc for «Boa Deep C» frem til 18. august 2013.

Partene har nå blitt enige om å forlenge certepartiet for en 60 dagers fast periode.

Etter tilbakelevering vil fartøyet fullføre sin planlagte klasseundersøkele og blir tilgjengelig for langsiktige kontrakter fra tidlig i 2014.