Statoil har tildelt kontrakten på å bygge dekket på Valemon-plattformen til Samsung Heavy Industries. Kontrakten er verdt 2,3 milliarder kroner. Boligkvarteret skal bygges hos Hertel Marine i Nederland.

Kilde: Statoil

– Vi har tildelt oppdraget med å bygge Valemon topsides til selskapet Samsung Heavy Industries. Vi har gode erfaringer med denne leverandøren, som har gode HMS-resultater å vise til. De oppfylte alle krav og leverte totalt sett det beste tilbudet, sier direktør for anskaffelser i Statoil, Jon Arnt Jacobsen, i en pressemelding.

Kontrakten omfatter ingeniørarbeid, innkjøp og bygging av plattformdekk og boligkvarter, samt opsjon for sammenkobling med stålunderstellet offshore.

Prosjekteringen skal utføres av Grenland Group i Sandefjord og hos Technip i Malaysia. Grenland Group har også fått i oppdrag å bygge flammetårnet. Boligkvarteret skal bygges hos Hertel Marine i Nederland.

– Utfordrende kapasitet og kostnad på norsk sokkel
Statoil understreker at kapasitet og kostnadsutviklingen på norsk sokkel er utfordrende, og for Statoil er det viktig med et stort mangfold av leverandører med god leveranseevne på tid og kvalitet.

– Dette er et interessant prosjekt for leverandørindustrien. Flere leverandører med base i Norge vil også nyte godt av denne kontraktstildelingen som underleverandører til Samsung. I tillegg vil det hentes leveranser fra Statoils øvrige rammeavtaler, der norsk leverandørindustri trolig vil være konkurransedyktig og sikre seg viktige kontrakter, sier Jacobsen.

Fra før har Statoil delt ut kontrakter på bygging av stålunderstellet til Heerema Vlissingen B.V. og transport og installasjon av understellet og dekk til Heerema Marine Contractors Nederland B.V. Kontrakten på installasjon av dekksanlegget har gått til Saipem og prosjektering av rørdesign har gått til IKM Ocean Design.

Valemon-feltet vil få bunnfast plattform med stålunderstell for separasjon av gass, kondensat og vann. Dekket vil ha anlegg for delvis prosessering og eksport av ustabilisert kondensat og rikgass.

Godt grunnlag for flere olje- og gassfelt
– Plattform- og transportløsningen på Valemon skaper et godt grunnlag for utbygging av flere olje- og gassfelt i området. Sammen med den pågående utbyggingen av Gudrun vil Valemon bidra til høyt aktivitetsnivået på norsk sokkel de nærmeste årene, sier Ivar Aasheim, direktør for feltutvikling i Statoil, i pressemeldingen.

Valemon-feltet er blant Statoils største utbyggingsprosjekter på norsk sokkel fremover. Det rommer om lag 206 millioner fat oljeekvivalenter. Reservoaret i Valemon er komplisert, både fordi det er oppstykket, men også på grunn av høyt trykk og høy temperatur.

Gassen fra Valemon vil bli transportert via den eksisterende rørledningen fra Huldra til Heimdal, som er et knutepunkt for transport videre til gassmarkedene i Europa. Kondensatet vil bli transportert i rørledning til Kvitebjørn for stabilisering og videre transport til Mongstad-raffineriet i Hordaland. En sjøkabel vil forsyne Valemon med elektrisk kraft fra Kvitebjørn.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR