Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Hess Norge AS varsel om pålegg etter tilsyn med selskapets ivaretakelse av plikter som rettighetshaver i Valhall-lisensen.,I perioden 6. september 2013 til 17. oktober 2013 førte Ptil tilsyn med Hess og selskapets ivaretakelse av plikter som rettighetshaver i Valhall-lisensen.

Ptil har utviklet en metode for tilsyn med rettighetshavere i utvinningstillatelser, og Hess er første selskap i Ptils tilsyn mot disse selskapene.

 Hess er dominerende rettighetshaver i Valhall- utvinningstillatelsen med en eierandel på 64 prosent, mens operatøren BP har 36 prosent.

Hess har vært representert på norsk sokkel siden 1973, men har hatt en varierende aktivitet og organisasjon i Norge.

 Hess har internasjonalt nylig vært gjennom en større omorganisering, og det har også effekt på selskapets aktiviteter i Norge.

Spørsmål knyttet til organisering, styring, dokumentasjon og håndtering av risiko var hovedelementene i tilsynet.

Ptil identifiserte tre avvik under tilsynet knyttet til styringssystem, håndtering av risiko og dokumentasjonssystem.

Videre ble det identifisert et forbedringspunkt knyttet til rolleavklaring.

På bakgrunn av de funnene som ble gjort under tilsynet har Ptil nå varslet Hess følgende pålegg:
«Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, pålegges Hess Norge AS å foreta en full gjennomgang av regelverkets krav til styring av virksomheten og treffe tiltak for å tilfredsstille disse krav i egen virksomhet.»

Forrige artikkelNy senior vice president i Seadrill
Neste artikkelAGR skal bore i Titan

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR