Prosafe har fått varsel om pålegg knyttet til «Safe Scandinavia».

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i dagene 19.–21. september 2016 tilsyn med «Safe Scandinavia».

Hensikten med tilsynet var blant annet å følge opp hvordan Prosafe hadde håndtert avvik som ble påvist i tilsyn i september 2015. Flere av avvikene viste seg ikke å være fulgt opp av selskapet.

Ptil ser på dette som et alvorlig brudd på regelverkets krav til oppfølging og avviksbehandling, og har på bakgrunn av dette varslet følgende pålegg:

«Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf styringsforskriften § 21 om oppfølging og § 22 om avviksbehandling pålegger vi Prosafe AS å gjennomgå selskapets system for oppfølging av identifiserte avvik, slik at avvikene korrigeres, årsakene kartlegges og korrigerende tiltak settes i verk for å hindre at avvikene oppstår igjen. Effekten av tiltakene skal evalueres.»

Frist for å etterkomme pålegget er satt til 15. januar 2017.

Forrige artikkelTror oljeprisen kan nå 55 dollar fatet
Neste artikkelTrym-feltet kan bli stengt i 2018

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR