– 95 prosent av de ansatte hadde foretrukket å jobbe på natt framfor å samsove, men det sier Ptil nei til, sier Foreningsleder i Maersk Ansattes Forening, Frode Larsen. Han sier at nærmere 40 ansatte vil bort fra Alvheim FPSO.

Samsoving er et kjempeproblem. Vi er i utgangspunktet motstandere av all samsoving, men vi er klar over at man har et behov for full bemanning i en oppstartsfase. At dette da skulle føre til samsoving, er unødvendig i dette tilfellet, sier Larsen til Oilinfo.

Av de 120 personene som jobber på Alvheim organiserer han mellom 90-100. Larsen forteller at folk blant annet sover i rekreasjonsrom og lignende for å få nok søvn. Problemet kunne vært løst ved å øke antallet personer på nattskift, mener han. Men det er Petroleumstilsynet som gir dispensasjonen ifra regelverket.

– De henviser til en forskningsrapport som sier at nattarbeid er mer skadelig enn samsoving, men løser dette problemet, når det er samsovingen som er problemet, og ikke nattarbeid? Vi ønsker at Marathon flytter flere over på nattskift og ser hva Ptil svarer med. Flere hadde hatt det mye bedre, men selvfølgelig må det taes individuelle hensyn til de som ikke vil/kan arbeide på natt, sier Larsen.

Han presiserer at det er langt fra å ønske seg bort til å faktisk søke en annen jobb og si opp stillingen. Likevel er det et godt arbeidsmarked som gir mange muligheter for de som vil vekk.

– Dette må vel også bekymre Marathon, da vi har gjennomført et lagt veftsopphold, uten at det var mange sluttet. Enorme ressurser er brukt på kurser og kompetansebygging, det ville være synd at mange sluttet nå, sier han.

– Jeg ser tre alternativer til en løsning på dette. Nummer én er å øke nattbemanningen. Nummer to å redusere bemanningen, og dette er de enkleste. Nummer tre er at ansatte i Marathon, og det er de som har søkt om dette, er de første som samsover. Andre underleverandører som Marathon leier inn kan ifølge deres overenskomst få kompensert for denne type ulempe. Det kan ikke vi. Våre folk og underleverandørene skal ikke samsove, sier han.

For at alternativ én skal bli en realitet, trengs det en endring i regelverket. Ifølge Larsen er dette helt nødvendig.

– Man er ikke mer uthvilt om man får 500 kroner for å dele lugar, sier Larsen til Oilinfo.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR