Det er varslet plassoppsigelse for riggene Deepsea Delta, Transocean Leader, Stena Don og West Venture.

NTB/Petro.no

Odfjell-riggen «Deepsea Delta»
er en av de fire riggene hvor
det er varslet plassoppsigelse.

Forhandlingene mellom Norges Rederiforbund og de tre arbeidstakerorganisasjonene Industri Energi (IE), Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE) og De Samarbeidende Organisasjoner (DSO) brøt sammen torsdag.

Brudd i riggforhandlingene

Om partene ikke kommer til enighet i meklingen, er det de fire riggene som først tas ut i streik.

Meklingen har frist til midnatt 17. juni.

Forbundsleder Leif Sande i Industri Energi sier det er totalt uaktuelt å gå med på redernes krav om omfattende utvidelse av arbeidstida ute på riggene.

– Det er veldig beklagelig at NR sto på dette kravet hele veien. Avstanden mellom partene er ikke større enn at vi kunne kommet til enighet dersom rederne blant annet hadde lagt til side sitt krav, sier Leif Sande.

– Forhandlingsutvalget forventet at våre medlemmer nå skulle få ta del i den enorme verdiskapningen som pågår i Nordsjøen, sier forhandlingsleder Rune Larsen Røine i DSO, som forhandler for medlemmer i Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.

Riggoppgjøret berører mer enn 6.000 ansatte på flyttbare offshoreinstallasjoner og borepersonell på faste installasjoner.

Stridsspørsmålene handler om lønn og et krav fra Rederiforbundet om gjeninnføring av to uker på jobb og tre uker fri. I dag er avtalefestet arbeidstid to uker på og fire uker fri.

Deepsea Delta eies av Odfjell, West Venture eies av Seadrill, Transocean Leader eies av Transocean og Stena Don eies av Stena Drilling.

Forrige artikkelSvensk atomkraftverk mangler nattevakt
Neste artikkelUSA blokkerer utslippsforhandlinger

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR