PetroMedias fokus på språkproblemene på norsk sokkel har vekket reaksjoner. Nå varsler Petroleumstilsynet tilsyn med operatørene.

For kort tid siden skrev Petro.no om at utenlandsk, billig arbeidskraft er tatt i bruk på offshore-installasjonene, og at manglende språkkunnskaper skaper livsfarlige situasjoner.

– Livsfarlige språkproblemer på sokkelen

– De snakker alle norsk eller engelsk

Ifølge avdelingsleder i Fellesforbundet i Rogaland, avdeling 730, Bjørn Romsbotn, kommer arbeiderne seg gjennom det påkrevde sikkerhetskurset med minimal språkkunnskap på norsk eller engelsk. Romsbotn sier også at flere av de norske offshore-arbeiderne kvier seg for å reise offshore, fordi de må bruke så stor del av arbeidstiden sin på å forklare ting for de utenlandske arbeiderne med språkproblemer.

Pressetalsmann øyvind Midttun i Petroleumstilsynet (Ptil) sa for kort tid siden til Petro.no at det er operatørenes ansvar å sikre og påse at språkutfordringer blir håndtert slik at det ikke går ut over sikkerheten.

– Det er ikke vår rolle å komme med formaning eller mal for hvordan man løser dette, det finnes mange måter å gjøre det på, sa Midttun.

Nå varsler Ptil tilsyn med operatører i forbindelse med språkutfordringene.

– Språkbarrierer og kommunikasjon er noe Ptil vil følge opp gjennom framtidige tilsyn i 2011. Dette er foreløpig under planlegging, så vi vet foreløpig ikke hvilken form dette tilsynet vil komme i, og hvilke selskaper det er snakk om, sier Midttun til Petro.no.

Ifølge rammeforskriften for petroleumsvirksomhet på norsk sokkel skal «norsk språk brukes i størst mulig grad i petroleumsvirksomheten. Andre språk kan brukes dersom det er nødvendig eller rimelig for å gjennomføre petroleumsvirksomheten, og det ikke går på bekostning av sikkerheten.»

Saken fortsetter under bildet

INTERNASJONAL SKILTING: SfS ønsker å tilrettelegge informasjon for arbeidere med språkbarrierer og
lese- og skrivevansker. (Foto:BJøRN TORE BJøRSVIK)

Ikke overraskende at de kommer offshore
Også HMS-forumet Samarbeid for Sikkerhet er bekymret for utviklingen av språkbarrierene på sokkelen.

– Det er ikke overraskende at man kommer seg gjennom sikkerhetskursene med minimale språkkunnskaper, sier daglig leder Hugo Halvorsen.

Ifølge Hugo Halvorsen har språkproblemer i petroleumsnæringen vært på agendaen i flere tilfeller, og han er bekymret for den økte bruken av utenlandsk arbeidskraft også offshore, dersom disse arbeidstakerne ikke har språkkunnskaper som gjør at de kan forholde seg til regler og prosedyrer.

– Jeg hører at folk er bekymret, spesielt innen ISO-fagene (isolatør, stillas og overflatebehandling red.anm.), sier Halvorsen til Petro.no.

– Det er enda mer bekymringsfullt at arbeidere med dårlige språkkunnskaper kommer seg offshore. Her er det større sjanser for storulykker, og en ulykke her kan gi store konsekvenser, sier Halvorsen.

Lett å jukse
Han mener opplæring som AT/SJA, også kalt offshore sikkerhetskurs, er basert på tillit og at det er enkelt å jukse når opplæringen er basert på datamaskin. Halvorsen mener også at det er minimale krav til aktiv deltakelse i kursene, og instruktørene vil dermed ikke plukke opp språkbarrierer.

– Språkproblemer blir nok som regel raskt avslørt når man kommer offshore, men jeg tror både arbeidsgivere og andre arbeidstakere bør tenke seg godt om før de «hjelper» utenlandske arbeidere til å ta sikkerhetsrelaterte kurs på datamaskinen.

Han mener det er et tankekors at sikkerhetskurset og AT/SJA kurs er den eneste sikringen for arbeiderne som skal offshore. Det betyr i praksis at en ikke kan være sikker på at de som reiser ut behersker språk godt nok.

Saken fortsetter under bildet

VARSLER TILSYN: Ptil vil gjennomføre tilsyn med operatørene neste år i forbindelse med språk-
problemer på sokkelen. (Illustrasjonsfoto:INGER JOHANNE STENBERG)

Forholder seg til prosedyrene
Ifølge administrerende direktør i Falck Nutec, Eli Sætersmoen, forholder sikkerhetskursleverandøren seg til faste prosedyrer.

«Grunnleggende sikkerhetskurs starter med E-læring hvor de på forhånd har valgt norsk eller engelsk. Når de kommer på senteret etter å ha gjennomgått E-læringen må de ved kursstart gjennom en skriftlig test på engelsk/norsk. Det er her 22 spørsmål hvor 18 må være riktig for videre deltakelse. De som ikke har 18 rette svar får tilbud om å være med videre denne dagen mot at de neste morgen skal bestå testen. Består de ikke neste dag, vil de ikke få være med videre på kurset. Om de kommer tilbake på et senere kurs er opp til eleven selv. Vi har samme kriteriene ved neste runde også.»

– Vi forholder oss til denne prosedyren til punkt og prikke, sier Sætersmoen.

Sætersmoen sier de ikke legger noen begrensninger for hvor mange ganger deltakerne får lov til å prøve seg.

Falck Nutec var ikke tilgjengelig for kommentar på flere spørsmål fra Petro.no.

Mer bilder, mindre tekst
Halvorsen i Samarbeid for Sikkerhet mener Petroleumstilsynet (Ptil) bør ta en mer aktiv rolle i forhold til problemstillingen om utenlandske arbeidere.

– Det er fullt mulig å utføre tilsyn med operatørene for å se om de holder seg til regelverket, for eksempel ved å sende et såkalt likelydende brev med spørsmål om hvordan de følger opp språkproblemene, sier Halvorsen til Petro.no.

Nå tenker SfS på hvordan de kan tilrettelegge sikkerhetsprosedyrer og retningslinjer for arbeidere med språkbarrierer og lese- og skrivevansker.- Vi ønsker å gjøre dette mer visuelt og lettfattelig. Inspirasjonen er sikkerhetsbrosjyrene man finner i et fly, hvor det er en enkel plansje med tegninger. Dette kan forstås på tilnærmet alle språk, og er tydelig forklart, sier Halvorsen til Petro.no.

Denne saken er hentet fra vårt søsternettsted Petro.no.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR