Ved å bruke petroleumsressursene som kan utvinnes i nord lokalt for å drive annen industri vil det kunne bli enda flere arbeidsplasser nord, mener leder i Kunnskapsparken Nord, Jørgen Bratting.

TROR På LENGER VERDIKJEDE: Jørgen Bratting.
(Foto: BJøRN TORE BJøRSVIK)

«For få arbeidsplasser» var reaksjonene fra flere hold da det forrige uke ble lagt frem analyse for regionale ringvirkninger i forbindelse med oppdateringen av forvaltningsplanen for områdene i nord. 13.000, eller ni prosent av nye oljearbeidsplasser er altfor lite, kom det fra Naturvernforbundet.

Les også: -Patetisk av Naturvernforbundet

Leder for Kunnskapsparken Nord, Jørgen Bratting, tror derimot at det kan bli store verdier å hente, ikke bare for de direkte impliserte i petroleumsnæringen, men også andre parter.

– Hvis man kan komme til det punktet at man har kraftproduksjon fra alternativ energi, så kan denne energien brukes for å utvinne petroleum, som igjen kan brukes i produksjon ved smelteverk. I dag skipes mye av malmen ut for foredling andre steder, sier Bratting til Petronord.

– Så poenget er å bruke lokalt utvunnet petroleum lokalt?

– Ja, det er jo allerede foreslått å bygge aluminiumsverk nord hvor det brukes naturgass for å drive verket, understreker Bratting.

Kan bli vesentlig større
Bratting påpeker at under forutsetningene for rapporten er rapporten tilfredsstillende, men han legger vekt på at den med hell kunne inkludert ringvirkninger av lokal bruk av petroleum, og hvordan dette hadde påvirket industrien i nord.

«Regneeksemplet vi viser og diskusjonen om effekter for regional verdiskaping og befolkningsutvikling, må dermed oppfattes som et forsiktig anslag. De faktiske ringvirkningene kan bli mindre, men de kan også bli vesentlig større», heter det i ringvirkningsrapporten utarbeidet av Asplan Viak.

– Vi jobber for å endre politikken gjennom petroleumsmeldingen, og vi tror at ringvirkningene i nord blir større hvis politikken endres, forteller Bratting.

Han peker spesielt på regional tilstedeværelse i lete- og driftsfasen av prosjekter.

– Men er det ikke litt naivt å tro at hovedorganisasjonene skal flytte hele bedriften nordover?

– Det er ikke det vi ønsker, men slik som det er nå blir alle beslutninger, spesielt innkjøpsbeslutninger, tatt andre steder enn der feltene er. Innkjøpsbeslutninger som omfatter felt i nord, bør tas i nord.

Begrenset verdi
I dag starter høringen for oppdateringen av forvaltningsplanen for det marine miljø for Barentshavet og Lofoten i Svolvær. Denne høsten skal forhåpentligvis den nye Forvaltningsplanen for det marine miljø i Lofoten og Barentshavet fremstilles, og med den kommer også kanskje et endelig svar fra regjeringen om hvorvidt det skal letes etter olje i Lofoten og Vesterålen. For flere av petroleumsforkjemperne er nye arbeidsplasser innenfor næringen svært ettertraktet. Bratting på sin side synes det er synd at de ikke har fått gjennomslag for ideer rundt næringen i nord.

– Vi har opplevd at vi har fått være med, men at våre innspill ikke har gitt noen effekt.

– Er du optimistisk med tanke på høringen som nå starter?

– Jeg er spent. Men for å være med på en sånn prosess må man være med i hele prosessen, ikke bare på høringskonferansen. Det er begrenset hvilken verdi det vil ha, avslutter Bratting til PetroNord.

Denne saken er hentet fra vårt søsternettsted PetroNord . Både PetroNord og Oilinfo er en del av mediehuset PETROmedia.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR