StatoilHydro har på vegne av operatøren Gassco, tildelt Veidekke Entreprenør kontrakt for bygningsmessige arbeider i forbindelse med Kårstø Ekspansjonsprosjekt 2010.

petro.no

Kontrakten har en verdi på om lag 120 millioner kroner og omfatter i hovedsak grunn- og betongarbeid for utstyr og moduler, veiarbeid samt ny fullt utrustet betongbygning for nødgeneratorer, melder Gassco.

Kontrakten trår i kraft umiddelbart og arbeidene skal være ferdigstilt i løpet av 2009.

Kontrakten tildeles som en del av Kårstø Ekspansjonsprosjekt 2010 (KEP 2010).

KEP2010 er en samlebetegnelse på flere prosjekter, som har som formål å robustgjøre anleggene på Kårstø for sikker og effektiv drift i mange år. Hovedelementene innenfor prosjektet er oppgraderinger av instrumentsystemene og hjelpeanlegg i Statpipe/Sleipner delen på anlegget. Investeringsrammen for prosjektene er beregnet til omlag 6,5 milliarder norske kroner.

Gassco er operatør for anleggene på Kårstø, mens StatoilHydro har ansvar for teknisk drift. Anleggene på Kårstø er eid av interessentskapet Gassled.

Forrige artikkelSvensk atomkraftverk mangler nattevakt
Neste artikkelUSA blokkerer utslippsforhandlinger

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR