De to selskapene Presserv og JWS lanserer i dag et nytt produkt som kan spare industrien for millioner. Sentry skal ta vare på lagret utstyr, som til nå har rustet bort under lagringstiden.

PRESERVERES:Sentry skal ta vare på utstyr som ikke
er i bruk. (foto:PRESSERV)

Presserv og JWS har forent krefter ved å knytte sammen sine to spesialfelt, henholdsvis overflatebelegg, presservering og spesialrengjøring onshore og offshore. Samarbeidet har resultert i lanseringen av Sentry.

Det nye produktet skal gjøre prosessen med spesialrengjøring og preservering mer strømlinjeformet og effektiv, og målet er å gi lagret utstyr lenger levetid.

– Mye av utstyret som blir brukt i olje- og gassindustrien står simpelthen og ruster bort i tiden det ikke blir benyttet. Vi har merket oss et ønske fra selskapene i petroleumsindustrien om å spare kostnader ved å ta vare på dette utstyret som står og forringes, sier markedssjef i Presserv, Ole Lilland, til Oilinfo.

Naturlig følge
Både JWS og Presserv har basert sin virksomhet på å ta vare på kundenes verdier, og ifølge de to selskapene er samarbeidet en naturlig følge av virksomheten.

Selskapene har lenge hatt flere av de samme kundene, og har ofte avløst en annen ute på oppdrag. Nå skal kunden slippe å koordinere arbeidet mellom de to selskapene, og det blir mindre venting mellom de forskjellige fasene av preserveringsarbeidet.

Millioner spart
Nå håper Lilland at kundene vil se besparingsmulighetene, ved at utstyret vil bli bedre bevart og at man slipper å kjøpe nytt.

– Dette kan spare selskaper for millioner av kroner. Den største besparelsen for kundene er at vi vil operere som ett team, fra begynnelse til slutt. Våre folk er mulitidisipline, og kundene kan med det forholde seg til ett kontaktpunkt, sier Lilland til Oilinfo.

Ingen sammenslåing
De to selskapene driver kontinuerlig utvikling av det nye preserveringsproduktet, men samarbeidet strekker seg ikke lenger enn dette området.

– Vi forblir to juridiske enheter som samarbeider tett på dette området. Vi har våre nisjeområder som vi skal fortsette å rendyrke, og JWS driver med sin ekspertise, konkluderer Lilland.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR