Det norske har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnene 16/1-26 S og 16/1-26 A.

Brønnene er boret om lag 1,5 km sørøst for funnbrønnen 16/1-7 (West Cable), som inngår i Ivar Aasen-feltet. Brønnene ble boret i PL 001 B.

Størrelsen på funnet før boring av avgrensningsbrønnene var på 2,1 millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter (o.e.), tilsvarende 13,2 millioner fat o.e.

Hensikten med avgrensningsbrønnene 16/1-26 S og 16/1-26 A var å påvise utvinnbare tilleggsressurser av olje i sørøstlig av 16/1-7-funnet i midtre jura reservoarbergarter (Sleipnerformasjonen) nærmere hovedstrukturen på Ivar Aasen-feltet. Avgrensningsbrønnene ble boret ut fra en utvinningsbrønn som bores fra Ivar Aasen-plattformen.

16/1-26 S påtraff en om lag 25 meter gass/olje-kolonne i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen), hvorav 15 meter i sandstein av moderat til god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet, men beregnet til om lag 2.700 meter vertikalt dyp. Dette er grunnere enn tidligere beregnet olje/vann-kontakt for 16/1-7-funnet.

16/1-26 A påtraff om lag 75 meter med sandstein i Sleipnerformasjonen med moderat til god reservoarkvalitet, men er tørr.

Tilleggsressurser

Foreløpig beregning av tilleggsressursene er mellom 0,5 og 2 millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter, tilsvarende mellom 3,15 og 12,58 millioner fat o.e.

Rettighetshaverne vil vurdere utvinning av tilleggsressursene. Resultatene har gitt verdifull informasjon med hensyn til endelig plassering av utvinningsbrønnen på 16/1-7-funnet.

Ingen av brønnene ble formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Brønnene 16/1-26 S og 16/1-26 A ble boret til et målt dyp på henholdsvis 5.309 og 4.888 meter og vertikalt dyp på 2912 og 3044 meter under havflaten og er avsluttet i henholdsvis Skagerrakformasjonen i øvre trias og Sleipnerformasjonen i midtre jura. Brønnene er permanent plugget og forlatt. Havdypet er 113 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen «Maersk Interceptor», som nå fortsetter med forboringsprogrammet på Ivar Aasen-feltet som er planlagt satt i produksjon i 1. desember 2016.

Les også: Det norske har spuddet Aasen-avgrensning

Forrige artikkelØkt omsetning og resultatvekst for Songa
Neste artikkelTre brønner for prisen av en

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR