Operatør OMV Norge er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 7324/7-3 S Wisting Central II på oljefunnet 7324/8-1 Wisting.

Brønnen ble boret av «Transocean Spitsbergen», om lag 310 kilometer nord for Hammerfest.

Funnet ble påvist i reservoarbergarter fra mellom- og tidligjura (øvre Realgrunnenundergruppen) i 2013. Før avgrensningsbrønn 7324/7-3 S Wisting Central II ble boret, var operatørens ressursanslag for Wisting-området på mellom 32 og 80 millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter, tilsvarende mellom cirka 200 og 500 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

Hensikten med brønnen var å bekrefte størrelsen på funnet 7324/8-1 i de to segmentene Wisting Central Sør og Wisting Central Vest. I tillegg var hensikten å teste om brønnen kan bores horisontalt i det grunne reservoaret om lag 250 m under havoverflaten, samt å formasjonsteste Støformasjonen.

Brønnen ble boret med en horisontal seksjon på om lag 1400 meter. Den påtraff olje i sandsteiner i Stø- og Fruholmenformasjonene. Wisting Central Sør-segmentet har gode resevoaregenskaper i Støformasjonen og moderate reservoaregenskaper i Fruholmenformasjonen.

Reservoarkvaliteten i Støformasjonen i Wisting Central Vest-segmentet  er også god. Olje/vann-kontakt ble ikke påtruffet. Beregning av størrelsen på funnet vil bli oppdatert basert på evaluering av de nye brønndataene. Resultatet blir viktig for videre modning av Wisting-området med hensyn til en mulig utbygging.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. En vellykket formasjonstest er gjennomført i Støformasjonen i Wisting Central Vest-segmentet. Maksimum produksjonsrate var på henholdsvis 762 Sm3 olje og 48 310 Sm3 assosiert gass per strømningsdøgn gjennom en 104/64 tommers dyseåpning. Gass/olje-forholdet er 73 Sm3/Sm3. Formasjonstesten viste hovedsakelig gode produksjons- og strømningsegenskaper.

Dette er den femte letebrønnen i utvinningstillatelse 537. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Avgrensningsbrønn 7324/7-3 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 673 og 2314 meter under havflaten, og ble avsluttet i Støformasjonen av mellomjura alder. Havdypet er 402 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Lisensens rettighetshavere er operatøren OMV (Norge) AS med en eierandel på 25 prosent. Partnere er Idemitsu Petroleum Norge AS (20 prosent), Petoro AS (20 prosent), Tullow Oil Norge AS (20 prosent) og Statoil Petroleum AS (15 prosent).

 

Forrige artikkelSjømannsorganisasjonene: Krever utredning av lønns- og arbeidsvilkår
Neste artikkelHalliburton oppkjøp av Baker Hughes kan stoppes

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR