Statoil har fått Petroleumstilsynets (Ptil) samtykke til å bruke semien «Ocean Vanguard» til boring på Johan Sverdrup-funnet i Nordsjøen.

Samtykket omfatter boring av to brønner: 16/2-12 Geitungen og 16/2-14 Espeværshøgda Appraisal . Førstnevnte ligger på 115 meters havdyp og skal bores under et 39-dagers program. Sistnevnte ligger en halvmeter dypere, og operatøren har satt av 55 dager til boringen, pluss 20 dager til en eventuell brønntest, melder Ptil.

Boreoperasjonene planlegges igangsatt så snart «Ocean Vanguard» har avsluttet boringen av 34/7-35 S; Karpe og Svarthå.

Ocean Vanguard opereres av Diamond Offshore med operasjonskontor i Stavanger og med teknisk og operasjonell støtte fra selskapets kontor i Aberdeen. Innretningen er registrert på Marshall Island med Det Norske Veritas som klasseselskap. Ocean Vanguard ble bygget i 1982 og fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i juli 2004.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR